ANIMAL TECH

NutriVet s.r.o. má dva uchazeče o zlatou medaili

NutriVet s.r.o. bude na výstavě prezentovat sortiment biologických a chemických konzervačních přípravků - Safesil, Challenge, Ecosyl, Nutrisil. Do soutěže o Zlatou medaili přihlašují dva exponáty.

„Prvním z nich je Datalogger pro sledování teplot krmiv v systému on line přímo do mobilu , tabletu nebo PC formou grafů. Jedná se o kontinuální digitální měření teplot siláží, zrna a dalších krmiv, kdy lze sledovat vývoj teplot a podle toho dělat opatření,“ uvádí jednatel firmy,  ing. Václav Jambor, CSc.

Druhým přihlášeným exponátem je nový systém zakrývání silážních žlabů AGRITEC SILAGE SAFE. Jedná se o jedinečný systém zakrývání siláží vytvořením hermetického prostředí napnutím silážní plachty. Tento systém je rychlý a efektivní, nevyžaduje tolik pracovní síly. Hermetické uzavření povrchu vzniká díky stažení tkaných pásů po celém povrchu siláže, včetně okrajů stěn silážního žlabu. Tento inteligentně navržený systém a opravdové utěsnění siláže jsou rozhodující k zabezpečení dobré kvality siláže bez sekundárních metabolitů, jakými jsou mykotoxiny nebo kvasinky.

Zlatá medaile Animal Tech 2019