ANIMAL TECH

Translation is not available.

NutriVet s.r.o. má dva uchazeče o zlatou medaili

NutriVet s.r.o. bude na výstavě prezentovat sortiment biologických a chemických konzervačních přípravků - Safesil, Challenge, Ecosyl, Nutrisil. Do soutěže o Zlatou medaili přihlašují dva exponáty.

„Prvním z nich je Datalogger pro sledování teplot krmiv v systému on line přímo do mobilu , tabletu nebo PC formou grafů. Jedná se o kontinuální digitální měření teplot siláží, zrna a dalších krmiv, kdy lze sledovat vývoj teplot a podle toho dělat opatření,“ uvádí jednatel firmy,  ing. Václav Jambor, CSc.

Druhým přihlášeným exponátem je nový systém zakrývání silážních žlabů AGRITEC SILAGE SAFE. Jedná se o jedinečný systém zakrývání siláží vytvořením hermetického prostředí napnutím silážní plachty. Tento systém je rychlý a efektivní, nevyžaduje tolik pracovní síly. Hermetické uzavření povrchu vzniká díky stažení tkaných pásů po celém povrchu siláže, včetně okrajů stěn silážního žlabu. Tento inteligentně navržený systém a opravdové utěsnění siláže jsou rozhodující k zabezpečení dobré kvality siláže bez sekundárních metabolitů, jakými jsou mykotoxiny nebo kvasinky.

Zlatá medaile Animal Tech 2019


Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše