Mezinárodní strojírenský veletrh

Ekonomická diplomacie a podpora exportu pod jednou střechou

Novinkou letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu je koncentrace všech služeb pro exportéry na jedno místo. V Exportním domě na volné ploše K firmy mohou využít služeb ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí, exportní pojišťovny EGAP, Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechTrade, Klientského centra pro export, České rozvojové agentury, Ministerstva obrany či České exportní banky. Prezentovat se zde bude také česká účast na EXPO 2020 v Dubaji a služby Hospodářské komory ČR.

„Jsem velmi rád, že se podařilo tento koncept realizovat. České ekonomika stojí na exportu a stát v této oblasti plní celou řadu úkolů. Tady v Exportním domě můžeme českým firmám ukázat celou škálu služeb a poradit a pomoci s jejich exportními projekty,“ řekl při slavnostním otevření Exportního domu ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček a dodal: „Český export nyní zažívá zlatou éru, nemůžeme ale spát na vavřínech, tato doba nebude trvat věčně. A tak musíme umět pomoci využít každou exportní příležitost, pokusit se dostat naše firmy i na nová teritoria. I proto jsme právě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v takto silné sestavě.“

Přímo v Exportním domě je připraven bohatý odborný doprovodný program. „Na stánku mají exportéři k dispozici jedenáct obchodních radů z různých zemí světa. Exportéři mohou přijít jak na specializované semináře, kde se dozvědí novinky z řady teritorií, nebo využít možnost individuálně konzultovat své projekty,“ řekl na slavnostním otevření Exportního domu náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa. V Exportním domě se bude diskutovat například o exportu do Maroka, Turecka, Kanady, Ománu, Indie, Laosu či Kambodže. „Společný stánek je důkazem toho, že se podařilo překlenout nesoulad rezortů v podpoře českého exportu a českých firem v zahraničí,“ dodal náměstek M. Tlapa. Velkým posunem byl podle něj vznik Jednotné zahraniční sítě a Klientského centra pro export. Podařilo se uzavřít dohodu mezi MZV a dalšími rezorty (MPO, MO, MZe, MMR a ÚV), díky níž od roku 2017 vznikl nový Společný fond, prostřednictvím kterého rezorty spolufinancují Projekty ekonomické diplomacie. Díky fondu se daří podporu exportu kumulovat a netříštit ji. Ve společném fondu je pro letošní rok 53 milionů Kč a podaří se financovat okolo 300 projektů, což představuje výrazný nárůst oproti předchozím letům, kdy se uskutečnilo okolo 160 projektů.

Státní exportní pojišťovna EGAP vystavuje na MSV pravidelně. „Naším hlavním úkolem je pomoci diverzifikaci exportu, snažíme se co nejvíce pomoci exportérům na mimounijních trzích. V letošním roce jsme už podpořili export za téměř 33 miliard do více než 30 zemí,“ řekl generální ředitel EGAP Jan Procházka. Dnes v Exportním domě EGAP pořádá spolu s TAČR seminář na podporu exportu výsledků výzkumu a vývoje, v úterý pak připravil odborný seminář k novinkám v pojišťování českých investic v zahraničí. „Právě zájem o produkt pojištění investic v poslední době velmi roste. Je vidět, že české firmy jsou v oblasti zahraničních investic velmi aktivní,“ dodal Procházka.

Na 11. října MZV společně s Ministerstvem obrany připravilo Obranný den, v rámci kterého proběhne seminář o exportních příležitostech v Japonsku a státech střední Evropy.  Začne ve středu po deváté hodině a jeho součástí bude i průlet hotovostního roje stíhaček JAS39 Gripen nad brněnským výstavištěm v 10 hodin. Další den je pak v Exportním domě vyhrazen doprovodnému programu České rozvojové agentury, pod jejíž záštitou proběhne Rozvojový den.

Na MSV 2017 představuje Ministerstvo zahraničních věcí také  nový časopis MZV ČR, zaměřený na exportéry. První číslo časopisu Moderní ekonomická diplomacie vyšlo teprve před pár dny a přináší informace jak o exportních destinacích, tak o jednotlivých sektorech, o financování a pojišťování exportu či možnosti využití nástrojů České rozvojové agentury. Všechny zúčastněné instituce v Exportním domě mají řadu informačních materiálů, které poslouží podnikatelům k businessu a orientaci na zahraničních trzích.  Jde o profesionální servis, který je stejný jako ve vyspělých státech světa.

V rámci slavnostního otevření Exportního domu, kdy zúčastnění společně přestřihli symbolickou pásku, předal prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý Merkurovu medaili velvyslanectví České republiky v Ulánbátáru v Mongolsku. „Je to vůbec poprvé, kdy ocenění nedostává jednotlivec či právnická osoba z průmyslu, ale právě velvyslanectví, které se zasloužilo o podporu českých průmyslových výrobků do této země,“ připomněl Dlouhý.

Další aktuality z veletrhu

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše