Mezinárodní strojírenský veletrh

Energetici bijí na poplach

Na rozhodnutí o vybudování nových jaderných zdrojů má vláda nejvyšší čas. Shodli se na tom odborníci na veletržní konferenci s příznačným názvem: „Hazardování s energetickou nezávislostí České republiky může znamenat velké bezpečností riziko“.

Konferenci na MSV tradičně pořádá Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE), jehož ředitel Jan Klas v úvodu vyzdvihl účast předních českých odborníků na energetiku a také nezávislost jejich pohledu. „Na této konferenci zaznívají názory mimo hlavní proud včetně velmi kritických,“ konstatoval Jan Klas, který sám nešetřil kritikou představitelů několika našich posledních vlád. „Potřebujeme inteligentní a vzdělané vedení, které v oblasti energetiky bohužel nemáme. Za mého otce a děda o energetice rozhodovali energetici a politici jim naslouchali, ale dnes je doba taková, že o energetice rozhodují politici,“ posteskl si ředitel ČSZE. Českým odborníkům se podle něj nedostává sluchu minimálně od roku 2006, odkdy jsme svědky řady špatných rozhodnutí vlád a lavírování od voleb k volbám. „Mezitím běží čas a nikoho nezajímá, že populace deseti a půl milionu lidí nemá v blízké budoucnosti zajištěn dostatek elektrické energie a tepla. Kočár prostě jede a uvidíme, o co se zastaví a jak tvrdý to bude náraz,“ prohlásil Jan Klas. Připomněl, že zpoždění dostavby jaderného zdroje oproti původním plánům stále narůstá, takže dnes už se počítá s vydáním stavebního povolení v roce 2028 a s dokončením v nejoptimističtější variantě v roce 2039.

Problematice výstavby nových jaderných zdrojů se věnoval příspěvek Radka Škody z Ústavu energetiky Strojní fakulty ČVUT Praha, který zdůraznil nezbytnost výstavby nového zdroje pro udržení výkonové rezervy české energetiky. S rozhodnutím o modelu financování jsme podle něj už v takovém skluzu, že výkonová rezerva bude ohrožena i v případě, že vláda splní svůj slib a do konce letošního roku vydá jasné stanovisko. Docent Škoda politikům vytýká neustálé obměny osob na zodpovědných místech a po vzoru Maďarska doporučuje stanovit jednoho člověka odpovědného za dostavbu jaderného zdroje s pravomocemi na úrovni ministra. Jeho prezentace se zabývala také výběrem dodavatele jaderného zdroje. Šest uvažovaných variant se podle Radka Škody příliš neliší po technické stránce, ale mělo by se přihlížet ke geopolitickým aspektům. Dodavatel bude naším klíčovým obchodně-technologickým partnerem možná dalších sto let, takže by to měla být firma z jaderné mocnosti, která s jádrem pracuje vojensky a disponuje potřebnými odborníky. V tom vidí docent Škoda problém Koreje, která nepatří do „jaderného klubu“ a bojuje s protijadernými náladami veřejnosti. Ke zvážení doporučil také levnější japonský varný reaktor, přestože se zatím uvažuje pouze o reaktoru tlakovodním. Docent Radek Škoda převzal přímo na konferenci prestižní Medaili profesora Vladimíra Lista „za zásluhy o rozvoj české energetiky“, kterou uděluje ČSZE za dlouhodobou a obětavou práci ve prospěch českého energetického hospodářství.

Konference se zabývala také širšími souvislostmi naší energetické politiky. Globální rámec a hlavní geopolitická a environmentální rizika současného světa představil místopředseda výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády ČR pro udržitelný rozvoj Ivan Beneš. Lidstvo je dnes pod tlakem tří velkých stresorů, kterými jsou změna klimatu, konečnost zdrojů a růst lidské populace. Zvyšuje se obava z použití jaderných zbraní, protože energetika dala lidstvu nesmírné ekonomické bohatství, ale také sílu toto bohatství zničit. Od začátku devadesátých let riziko jaderné apokalypsy stále roste a je již stejně vysoké, jako bylo v době prvních zkoušek jaderných zbraní. Nově vzrůstá také obava ze zneužití prvků umělé inteligence proti demokracii a ideálům svobody a rovnosti. Rozvoj technologií podle Ivana Beneše nahrává diktatuře, která na rozdíl od demokracie soustřeďuje informace a moc na jednom místě. Současné technologie umožňují dříve nemyslitelnou míru monitorování a kontroly občanů. Světové společenství by podle něj mělo spolupracovat při řešení problému potenciálního katastrofického zneužívání nových technologií, a to zejména pokud jde o robotické autonomní zbraně, které zabíjejí bez lidského dohledu. „Hrozí zneužití umělé inteligence k vytvoření robotických zbraní, které jsou imunní proti dosavadním obranným prostředkům a umožňují, aby se pomocí miniaturizovaných autonomních zařízení likvidovaly celé statisíce lidí, které mají třeba jinou víru, rasu, názory. Vývoj těchto zbraní je pokládán za třetí revoluci ve válčení, přičemž první revoluci přinesl střelný prach a druhou jaderné zbraně. Třetí revolucí jsou tyto miniaturní autonomní roboty, které zabíjejí bez zásahu lidí, čili vymykají se všem ženevským konvencím,“ varoval Ivan Beneš. Jak dodal, tyto zbraně se už dnes používají třeba v Pákistánu. Bezpilotní letadla nebo drony zde zabíjejí velmi efektivně s malým množstvím výbušniny a dokáží rozeznat tvář i určit přesnou polohu. Další hrozbou jsou důsledky změny klimatu, kde nám jako malé zemi nezbývá než adaptovat se na novou situaci a získat odolnost vůči katastrofám. Rizikem zde jsou i nevhodné zásahy člověka a pokusy ovlivnit změnu klimatu, které přinášejí více škody než užitku. Jako příklady takových zásahů Ivan Beneš uvedl biopaliva a emisní povolenky.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice sdružuje zaměstnavatele, odborné školy a další subjekty s celkem více než 13 tisíci zaměstnanci. Mezinárodního strojírenského veletrhu se účastní pravidelně od roku 1996 a tradicí jsou také jeho odborné konference.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše