Mezinárodní strojírenský veletrh

FOND-EX 2018 ukáže trendy slévárenské výroby

Spolu s jubilejním 60. mezinárodním strojírenském veletrhem se letos uskuteční také 17. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX. Přehlídka nejnovějších technologií ukáže trendy oboru, který neustále zvyšuje kvalitu odlitků i produktivitu výroby. Slévárny potýkající se s nedostatkem pracovníků zde budou hledat inovativní řešení spojená s nástupem Průmyslu 4.0.

Slévárenství jako tradiční průmyslové odvětví České republiky prochází významnou proměnou. Výrobci odlitků reagují na rostoucí poptávku odběratelů po odlitcích vyšší kvality, ať už z pohledu materiálového složení, přesnosti nebo fyzikálních vlastností. Šedou litinu stále častěji nahrazuje například litina s kuličkovým grafitem a trendy automobilové výroby si žádají tenkostěnné hliníkové odlitky vyrobené tlakovým litím. Zároveň se české slévárenství dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovníků. Aby slévárny splnily zakázky, musí daleko intenzivněji investovat do nových technologií, které zvýší kvalitu produkce, sníží fyzickou náročnost práce a dokáží nahradit část pracovníků. Ke slovu přichází automatizace, robotizace a také digitalizace výroby. Zcela nové možnosti otevírají pokroky v 3D tisku jak pískových forem, tak kovových součástí. Dochází k materiálovému posunu konstrukčních dílů, kdy jsou železné kovy stále častěji nahrazovány neželeznými kovy, ale také plasty, uhlíkovými vlákny a kompozity. Všechny tyto změny si žádají růst odborných dovedností pracovníků, což může spolu s novými výrobními zařízeními kompenzovat setrvalý pokles celkového počtu zaměstnanců sléváren.

Trendy slévárenské výroby vždy jednou za dva roky ukazuje Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, který je nejvýznamnější přehlídkou oboru nejen pro na český trh. V termínu od 1. do 5. října 2018 se v Brně uskuteční již sedmnáctý ročník. Vystavovatelům veletrhu FOND-EX je vyhrazeno tradiční místo v pavilonu Z, kde mohou navazovat a prohlubovat osobní kontakty s obchodními partnery. Protože ke klíčovým odběratelům odlitků patří výrobci obráběcích strojů, elektromotorů, čerpadel, hydrauliky, zařízení pro energetiku aj., mohou účastníci veletrhu FOND-EX těžit ze spojení s dalšími průmyslovými veletrhy. Ve stejném termínu se na brněnském výstavišti koná také  60. mezinárodní strojírenský veletrh, 11. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT, 24. mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING, 7.  mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH a 6. mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX. Hlavním tématem letošního ročníku je Průmysl 4.0 - automatizace, robotizace, digitalizace.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše