Mezinárodní strojírenský veletrh

FOND-EX 2018 ukáže trendy slévárenské výroby

Spolu s jubilejním 60. mezinárodním strojírenském veletrhem se letos uskuteční také 17. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX. Přehlídka nejnovějších technologií ukáže trendy oboru, který neustále zvyšuje kvalitu odlitků i produktivitu výroby. Slévárny potýkající se s nedostatkem pracovníků zde budou hledat inovativní řešení spojená s nástupem Průmyslu 4.0.

Slévárenství jako tradiční průmyslové odvětví České republiky prochází významnou proměnou. Výrobci odlitků reagují na rostoucí poptávku odběratelů po odlitcích vyšší kvality, ať už z pohledu materiálového složení, přesnosti nebo fyzikálních vlastností. Šedou litinu stále častěji nahrazuje například litina s kuličkovým grafitem a trendy automobilové výroby si žádají tenkostěnné hliníkové odlitky vyrobené tlakovým litím. Zároveň se české slévárenství dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovníků. Aby slévárny splnily zakázky, musí daleko intenzivněji investovat do nových technologií, které zvýší kvalitu produkce, sníží fyzickou náročnost práce a dokáží nahradit část pracovníků. Ke slovu přichází automatizace, robotizace a také digitalizace výroby. Zcela nové možnosti otevírají pokroky v 3D tisku jak pískových forem, tak kovových součástí. Dochází k materiálovému posunu konstrukčních dílů, kdy jsou železné kovy stále častěji nahrazovány neželeznými kovy, ale také plasty, uhlíkovými vlákny a kompozity. Všechny tyto změny si žádají růst odborných dovedností pracovníků, což může spolu s novými výrobními zařízeními kompenzovat setrvalý pokles celkového počtu zaměstnanců sléváren.

Trendy slévárenské výroby vždy jednou za dva roky ukazuje Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, který je nejvýznamnější přehlídkou oboru nejen pro na český trh. V termínu od 1. do 5. října 2018 se v Brně uskuteční již sedmnáctý ročník. Vystavovatelům veletrhu FOND-EX je vyhrazeno tradiční místo v pavilonu Z, kde mohou navazovat a prohlubovat osobní kontakty s obchodními partnery. Protože ke klíčovým odběratelům odlitků patří výrobci obráběcích strojů, elektromotorů, čerpadel, hydrauliky, zařízení pro energetiku aj., mohou účastníci veletrhu FOND-EX těžit ze spojení s dalšími průmyslovými veletrhy. Ve stejném termínu se na brněnském výstavišti koná také  60. mezinárodní strojírenský veletrh, 11. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT, 24. mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING, 7.  mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH a 6. mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX. Hlavním tématem letošního ročníku je Průmysl 4.0 - automatizace, robotizace, digitalizace.

Další aktuality z veletrhu