Mezinárodní strojírenský veletrh

Slovensko patrí k najvýznamnejším obchodným a ekonomickým partnerom Českej republiky aj 100 rokov od vzniku Československa

Doba, keď sa Československo radilo k veľmociam, ktoré dodávali na kľúč investičné celky energetických zariadení, spracovateľské technológie pre ropné rafinérie, liehovary, škrobárne alebo pre cukrovary je dávno preč.

Slovensko i Českú republiku však dodnes spájajú nadštandardné, obojstranne výhodné investično-obchodné vzťahy s historickou väzbou a spoločnými tradíciami. Vyplýva to zo správy Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá v spolupráci s Veľtrhmi Brno pripravuje v rámci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne unikátnu výstavu stovky českých a slovenských podnikateľských príbehov, ikonických výrobkov, slávnych značiek a významných osobností.

Pre Českú republiku sme druhým najvýznamnejším partnerom pre import aj export

V roku 2017 bola Česká republika pre Slovensko druhým najvýznamnejším exportným trhom, na ktorý smerovalo až 11,495 % z celkového slovenského vývozu za sledovaný rok. V medziročnom porovnaní pritom vývoz zo Slovenska do Česka vzrástol o 3,9 % a naopak dovoz z Česka o 2,5 %. I Slovenská republika je tak pre Česko druhým najväčším exportným trhom a zároveň štvrtým najvýznamnejším obchodným partnerom. Zatiaľ čo našou najvýznamnejšou vývoznou komoditou sú elektrické stroje a zariadenia, hlavnými dovážanými komoditami z Českej republiky sú motorové vozidlá. „V súčasnosti sa slovenským investorom a exportérom núka množstvo príležitostí na vzájomný rozvoj obchodných vzťahov vo viacerých odvetviach. Patrí k nim predovšetkým energetika, strojárstvo, elektrotechnika a elektronika a automobilový priemysel, najmä subdodávky. Zdrojom trvalého rastu priemyselnej produkcie je pritom na Slovensku – podobne ako v Českej republike – výroba áut,“ povedal generálny riaditeľ SARIO, Róbert Šimončič.

Vzájomná obchodná výmena medzi SR a ČR za roky 2012 až 2017 (v mld. eur) – z pohľadu SR

  Rok

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  Vývoz

  8,8

  8,8

  8,3

  8,43

  8,3

  8,6

  Dovoz

  5,7

  6,2

  6,3

  7

  7,04

  7,34

  Saldo

  3,1

  2,6

  2,0

  1,43

  1,26

  1,26

  Obrat

  14,5

  15,0

  14,6

  15,43

  15,34

  15,94

   Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 2018

   Komoditná štruktúra slovenského zahraničného obchodu s ČR

    Hlavné

    vývozné komodity:

    elektrické stroje a zariadenia 15 %

    Hlavné

    dovážané komodity:

    motorové vozidlá 21 %

    kotly a stroje, prístroje a zariadenia 14 %

    palivá 8 %

    motorové vozidlá 10 %

    kotly, stroje a prístroje 8 %

    nerastné palivá 9 %

    elektrické stroje a zariadenia 7 %

    železo a oceľ 9 %

     

     Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 2018

     Slovenskí podnikatelia sú druhými najčastejšími vlastníkmi českých firiem

     Čo sa týka priamych zahraničných investícií (PZI), zo správy SARIO ďalej vyplýva, že stav PZI v Českej republike ku koncu roka 2016 dosiahol 3 124,2 mld. Kč a oproti predchádzajúcemu roku vzrástol o 229 mld. Kč. Slovenské investície pritom tvoria 3,2 % z celkových PZI v ČR (99,9 mld. Kč, resp. 3,69 mld. eur). Stav českých priamych investícií v zahraničí sa v roku 2016 oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 36,6 mld. Kč a dosiahol 498,1 mld. Kč. Druhou najatraktívnejšou krajinou pre české investície v zahraničí je s podielom 15,9 % investícií práve Slovensko (79,1 mld. Kč, resp. 2,92 mld. eur). „České investície smerujú najmä do odvetví energetiky, strojárenstva, chemického priemyslu, potravinárstva, obranného a bezpečnostného priemyslu. Dôvodom sú dlhoročné tradičné obchodné kontakty medzi českými a slovenskými podnikateľskými subjektmi. Úroveň a kvalita vzťahov je determinovaná aj rovnakými prioritami v rámci európskych stratégií v oblasti energetiky, prepravy ropy a plynu, výstavby cestnej a železničnej infraštruktúry a spolupráce v rámci V4,“ vysvetlil generálny riaditeľ SARIO, Róbert Šimončič. Aj preto sú dnes slovenskí podnikatelia druhými najčastejšími vlastníkmi českých firiem. Vlastnia dohromady 10 260 českých podnikov, zatiaľ čo Česi vlastnia 10 341 slovenských firiem.

      Najvýznamnejšie investície českých firiem

      na Slovensku

      Energetický a průmyslový holding, a. s.

      Najvýznamnejšie investície slovenských firiem v Českej republike

      Železiarne Podbrezová, a. s.

      Agrofert Holding, a. s.

      Slavia Capital

      Hamé, a. s.

      J&T Group

      Czechoslovak Group, a. s.

      Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

      Česká zbrojovka, a. s.

      Doprastav, a. s.

      TTS Třebíč

       

      Charvát Group

       

      Škoda JS, a. s.

       

       Zdroj: Teritoriálna analýza Česko, SARIO, 2018

       Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne si uctí česko-slovenskú spoluprácu špeciálnym programom

       Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa akcentuje historicky i súčasne úspešnú česko-slovenskú spoluprácu aj Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV) v Brne, ktorý každoročne navštívi 1 600 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Tento rok sa veľtrhu, ktorý prebehne 1.–5. októbra, zúčastní viac ako 80 firiem, medzi ktorými nebudú chýbať ani tradiční vystavovatelia ako Železiarne Podbrezová, TRENS SK či ZVL SLOVAKIA. Oficiálna expozícia Slovenska ako partnerskej krajiny bude umiestnená do unikátneho pavilónu A1 z roku 1928, ktorý pri príležitosti 60. ročníka MSV zjednotí pod svojou strechou na rozlohe asi 1 000 m2 aj výstavu stovky českých a slovenských podnikateľských príbehov, ikonických výrobkov, slávnych značiek a významných osobností. „Výstava s názvom 100RIES, ktorú pripravujeme v spoluprácu so slovenskou agentúrou SARIO, má byť na jednej strane retrospektívou tých najslávnejších a najúspešnejších výrobkov Československa, zároveň má však ukázať, kam sa obe krajiny posunuli a aký neuveriteľný inovačný potenciál dnes predstavujú,“ povedal vedúci marketingu a komunikácie Veľtrhov Brno, Jiří Smetana.

       Nielen tradiční vystavovatelia, ale aj novšie progresívne firmy

       Tento rok sa na MSV v Brne predstaví dohromady vyše 80 vystavovateľov zo Slovenska. Vďaka podpore Ministerstva hospodárstva a agentúry SARIO sa v rámci národnej expozície pod značkou GOOD IDEA SLOVAKIA predstaví 42 slovenských malých a stredných podnikov. Medzi slovenskými vystavovateľmi sa pritom objaví viacero relatívne nových progresívnych firiem, ktoré zaznamenali významné úspechy nielen na Slovensku, ale aj na zahraničných trhoch. T-Industry je expert priemyselnej komunikácie a sofistikovanej technológie. Mladá inovatívna spoločnosť e-Sense Slovakia ponúka napríklad parciálne aj komplexné riešenia v mechatronike a automatizácii. ATOS Slovakia je špecialista transformácie dátových centier. SPINEA pomohla objavovať ako vznikol svet a ich unikátne riešenie pomohlo vybudovať Veľký hadrónový urýchľovač v CERN-e. „Verím, že účasť a prezentácia Slovenska na tomto veľtrhu bude úspešná a povedie k nadviazaniu nových kontaktov, obchodných partnerstiev a odhalí aj inovačný potenciál ‚industriálneho’ Slovenska,“ uzatvára Róbert Šimončič.

       Na čo sa návštevníci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne môžu tešiť

       V rámci prezentácie Slovenska na 60. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje:

       • predstavenie inovatívnych a úspešných slovenských spoločností v Slovenskej národnej expozícii na výstavnej ploche s rozlohou viac ako 500 m2 v pavilóne A1 v stánkoch číslo 030, 031,
       • účasť slovenských spoločností na kooperačnom podujatí Kontakt-Kontrakt v spolupráci s Regionálnou hospodárskou komorou Brno; podujatie sa uskutoční v dňoch 1. 10. – 2. 10.2018, v pavilóne A2,
       • investičnú konferenciu s názvom „Transformácia priemyslu a súčasné trendy v oblasti inovácií na Slovensku a v Českej republike“; konferencia sa uskutoční 3. 10. 2018 v pavilóne A1 v rámci Slovenskej národnej expozície v čase 10:00 – 12:30,
       • investičnú konferenciu s názvom „Historický vývoj, súčasnosť a budúcnosť investičnej politiky v ČR a na Slovensku“, v spolupráci s agentúrou CzechInvest; diskusia v rámci piatich blokov sa bude konať v Pavilóne P v stredu 3. 10. 2018 v čase 13:00 – 16.00,
       • v spolupráci s JETRO Praha možnosť zúčastniť sa obchodných rokovaní s renomovanými japonskými spoločnosťami, ktoré sa budú konať v stredu 3. 10. 2018 v čase 13:00 – 15:00,
       • prezentáciu ikonických modelov česko-slovenských výrobkov v rámci výstavy 100RIES, ktorá bude prebiehať počas celého týždňa veľtrhu.

       Zdroj: SARIO

       Nastavení cookies

       Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
       Příjmout vše