Mezinárodní strojírenský veletrh

Česko-bavorská konference: E#change for your digital future – jak digitalizace mění dodavatelské řetězce a odborné vzdělávání

Digitální transformací procházejí hodnotové řetězce i profesní profily. S tím se pojí také nové požadavky na výrobce a dodavatele, odborné pracovníky a jejich kvalifikaci. Pro úzce provázaný český a německý průmysl je to v současnosti jedna z největších výzev. A právě na ni se zaměří konference „E#change for your digital future!“, která proběhne 8. října na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Na konferenci pořádané Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou (ČNOPK) vystoupí odborníci předních výzkumných institucí, oborových svazů a také výrobních a logistických podniků z Česka a Bavorska.

Bez autodílů z Česka se dnes neobejde snad žádný německý výrobce aut. České firmy jsou jejich největším zahraničním dodavatelem,“ říká Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK a organizátor česko-bavorské konference na letošním MSV. Podobu česko-německých výrobních a dodavatelských struktur však v současnosti mění digitalizace.

Kompetence dodavatelů zítřka

Místní firmy už dnes nemají jinou možnost než stát se součástí mezinárodního hodnotového řetězce. A to lze v dnešním světě pouze prostřednictvím digitalizace,“ domnívá se Wolfgang Weissler, CEO Digital Industries v Siemensu a jeden z řečníků konference. Spolu s dalšími experty z předních technologických, výrobních a logistických firem, ale i výzkumu a oborových svazů na konferenci promluví o tom, jak digitalizace mění hodnotový řetězec a vztahy mezi jeho jednotlivými aktéry.

V průmyslu 4.0 jsou dodavatelé s výrobci ještě těsněji propojeni. Místo lineárních řetězců tak vznikají propojené hodnotové sítě. To s sebou nese stále nové požadavky a tlak na dodavatele sílí: Musejí být schopni reagovat dostatečně pružně a do výrobního procesu začlenit individuální požadavky zákazníků i inovace. Jen tak si ve struktuře udrží svou pozici.

Odborné vzdělávání 4.0

Němečtí supply chain manažeři jako největší překážku při digitalizaci dodavatelských sítí uvádějí nedostatek know-how. S tím úzce souvisí také otázka profesního profilu pracovníků v digitální továrně. O tom, co by měli odborní pracovníci do budoucna umět a znát a jaká je role školy a podniku při zprostředkovávání těchto znalostí, budou v druhé části konference diskutovat experti na vzdělávání 4.0.

Constanze Ahrendt z Německého svazu výrobců strojů a zařízení (VDMA) představí požadovaný profil inženýra v průmyslu 4.0: „Jedná se o vůbec první takový profil, který přímo reaguje na aktuální požadavky ve strojírenství.“ Klíčové jsou v něm interdisciplinární znalosti, především pak v IT a data science, a také celoživotní vzdělávání.

Beze změn se neobejdou ani vzdělávací instituce. Ty by měly držet krok s technologickým vývojem a průběžně mu přizpůsobovat své studijní plány, shodují se odborníci. To by mělo probíhat v ještě intenzivnější spolupráci s podniky. Pilotní projekt duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji představí ředitel MS Paktu Martin Navrátil.

MSV: Pro strojaře povinný termín

Kromě konference bude německé strojírenství na MSV letos zastoupeno více než 600 značkami a oficiálními stánky Bavorska a středního Německa. Spolková republika tak bude v Brně opět největším zahraničním vystavovatelem. I to svědčí o úzké vazbě českého a německého strojírenství. Do Německa míří celá třetina českého vývozu strojů a dopravních prostředků. Největším odběratelem je s velkým odstupem spolková země Bavorsko.

O konferenci:

E#change for your digital future! proběhne 8. října v rámci 61. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (BVV, konferenční sál P1).

Začátek konference: 13.00 hodin (vstup od 12.45)

Konferenci pořádají Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), Delegace bavorského hospodářství v České republice a Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky.

Program
13.00 Digital naiv nebo digital native?
          Odborné vzdělávání 4.0 ve strojírenství
13.45 Networking
14.00 Kompetence dodavatelů zítřka?
          Jak digitalizace mění hodnotové řetězce

Vstup na konferenci je zdarma. Jazyk: čeština a němčina (simultánní překlad).
Registrace na: https://tschechien.ahk.de/cz/terminy/echangemsv2019/
(Z důvodu omezené kapacity se doporučuje včasná registrace)

ČNOPK je se svými 680 členy největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Její členská základna čítá největší investory v zemi, především pak z Německa. Posláním ČNOPK je prostřednictvím rozsáhlých služeb podporovat česko-německý byznys. Od roku 2010 oficiálně zastupuje Veletrhy Brno v Německu. ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše