Mezinárodní strojírenský veletrh

Nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě

Doprovodný program

pondělí 07.10.2019
09:00 - 18:00

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country for the Future

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V PRŮMYSLU

Prezentace výsledků uplatňování a využití principů cirkulární ekonomiky v průmyslu, ve stavebnictví, v obcích, ve vzdělávacích zařízeních formou promítání videí úspěšných příkladů dobré praxe a zodpovídání dotazů. Podnikatelské subjekty (zástupci firem a podniků, včetně OSVČ), které již přecházejí na principy cirkulární ekonomiky, nebo to mají v úmyslu a připravují se na to, budou mít možnost se připojit svým podpisem na ARCHU CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY PRŮMYSLU ČR a na interaktivní mapu České republiky umístit vlaječku do místa působení své firmy. Poskytovány budou též informace o programech podpory podporující oběhové hospodářství/cirkulární ekonomiku.

09:00 - 18:00

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country for the Future

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA: KALEIDOSKOP

V expozici Ministerstva průmyslu a obchodu je vystavena interaktivní socha Kaleidoskop vytvořená na 3D tiskárně z recyklovaného PET materiálu. Soše není možné porozumět zdálky a zvnějšku, ale její tajemství se ukrývá vevnitř, kde se prouděním vzduchu pohybují částice. V kaleidoskopu je možné pozorovat roztodivné vzory, které se ve variacích opakují donekonečna. Světlo a čočky “recyklují” vložený design podobně, jako se recykluje fyzický materiál a stejně jako se v digitálním světě “recyklují” digitální procesy.

09:30 - 11:30

Pavilon E – Sál E4

DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST FIREM – RECEPT ÚSPĚCHU

Odborná konference proběhne formou panelové diskuse.

9.30–10.00 Úvodní slovo ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček
10.00–11.30 Panelová diskuse

Tanja Vainio – generální ředitelka ABB s.r.o., vítězka 26. ročníku soutěže Manažer roku
Niclas Pfüller – generální ředitel Brose CZ spol. s r.o., vítěz v kategorii zahraniční manažer v soutěži Manažer roku
Jan Korol – konzultant v oblasti digitalizace procesů a vytěžování velkých dat, cena Inovace pro udržitelný rozvoj v kategorii průmysl v soutěži Manažer roku

Anotace:
- Vliv digitalizace na proces řízení ve firmách.
- Praktické příklady zvládání digitalizace.

10:00 - 12:00

Pavilon E – Sál S2

ČESKO-JIHOAFRICKÉ OBCHODNÍ FÓRUM

Koupit program

10.00 zahájení ředitelem Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR Lukáše Martina
- úvodní slovo státního tajemníka MZV ČR Miloslava Staška
- úvodní slovo zástupce MPO ČR
- představení jihoafrických firem, jejich nabídek a zájmů
- představení českých firem

11.00 B2B jednání českých a jihoafrických firem

Více než desítka jihoafrických společností a asociací dostane příležitost představit své činnosti v rámci krátkých prezentací. Obory reprezentované jihoafrickými delegáty zahrnují elektrotechniku, ocel, železnice, těžařství, telekomunikace, inženýrské softwary, data management a hospodárné nakládání s elektřinou a vodou. Investiční klima a obchodní příležitosti v JAR představí představitelé jihoafrického ministerstva průmyslu a obchodu. Prezentace budou následovat B2B jednání mezi českými a jihoafrickými účastníky.

Akce je zdarma, ale podléhá registraci do 4. 10. 2019.

12:00 - 12:30

Pavilon A2 přízemí / 060

GABEN PACKAGING LIVE

Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení nápojů (Kofola).

Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0).

12:00 - 14:00

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country For The Future

PODPORA EXPORTU VaV – PREZENTACE PROJEKTU

Cílem Podpory exportu výsledků výzkumu a vývoje je pomocí cílené poradenské podpory zajistit komercializaci vybraných projektů. Řešitelé úspěšně dokončených projektů výzkumu a vývoje podpořených státem mohou výsledky své práce představit na Mezinárodním strojírenském veletrhu zástupcům firem. Názornou formou je seznámí s výsledky projektů, zástupci firem mají prostor pro odbornou i obchodní diskusi přímo s jejich řešiteli.
Cílem je nalézt možné partnery na území ČR, kteří by výsledky projektů komercionalizovali, zajistili výrobu a případně i s podporou dalších členů týmu na podporu exportu vyváželi úspěšné produkty do zahraničí.

13:00 - 16:00

Pavilon P – Sál P1

ITER INDUSTRY DAY

13.00–13.20 Zahájení ITER Industry Day
13.20–13.40 ITER a dlouhodobá energetická strategie EU
13.40–14.00 Představení projektu ITER
1400–14.15 Možnosti většího zapojení českých podniků do projektu
14.35–15.15 Success story: CVŘ – HELCZA, UFP
15.15–15.35 IO výběrová řízení, možnosti zapojení českého průmyslu
15.35–16.00 F4E výběrová řízení, možnosti zapojení českého průmyslu
16.00–16.45 Diskuse
16.45–17.00 Závěrečné shrnutí a další kroky

14:00 - 14:30

Pavilon A2 přízemí / 060

GABEN PACKAGING LIVE

Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení nápojů (Kofola).

Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0).

16:00 - 16:30

Pavilon A2 přízemí / 060

GABEN PACKAGING LIVE

Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení nápojů (Kofola).

Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0).

úterý 08.10.2019
08:00 - 10:00

Holiday Inn – Sál Alfa

SWISS BUSINESS BREAKFAST

8.00 zahájení snídaně a přivítání hostů prezidentem HST Marek Procházka
8.10 přivítání hostů obchodní radou švýcarského velvyslanectví v Praze, Rolf Ott
8.15 přivítání hostů švýcarským velvyslancem v Bratislavě, Alexander Hoffet
8.20 přednáška Raoul Keller, generální tajemník Swissmem „Příležitosti a výzvy švýcarského strojírenského a elektrotechnického průmyslu“
8.40 přednáška Vladimíra Bärtla, náměstka ministra průmyslu a obchodu
8.50 prezentace technologického centra TechNest Brno Petrem Kapounem, generálním ředitelem S.A.B. Letectví a kosmonautika
9.00 pokračování snídaně a networking

Vstup výhradně po předchozí registraci na bjohn@hst.cz.

09:00 - 10:30

Pavilon P – Sál P2

STRATEGIE IMPLEMENTACE SÍTÍ 5G V ČESKÉ REPUBLICE PRO ROZVOJ PRŮMYSLU

Poprvé bude představen návrh národní strategie zavádění sítí 5G s ohledem na podporu průmyslových aplikací Internetu věcí.
Účastníci diskuze budou mít příležitost podílet se na komentáři materiálu „Implementace a rozvoj sítí 5G
v České republice – Cesta k digitální ekonomice“.

09:00 - 11:00

Pavilon E – Sál S1

ČESKO-MAKEDONSKÉ PODNIKATELSKÉ FÓRUM

9.00 Úvodní vystoupení (MZV ČR, ZÚ Skopje, MPO ČR)
9.20 Prezentace obchodního & investičního potenciálu Severní Makedonie
10.00 Matchmakingové fórum (B2B)
10.55 Ukončení ekonomického fóra

Přednášející:
Miloslav Stašek, státní tajemník, MZV ČR
Marek Svoboda, ředitel, MZV ČR
Bořivoj Minář, viceprezident Hospodářské komory ČR
Eduard Muřický, náměstek Sekce průmyslu, surovin a stavebnictví MPO ČR
Martin Pospíšil, ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik I, MPO ČR
Kočo Angjušev, místopředseda vlády pro ekonomické záležitosti Severní Makedonie
Kreshnik Bekteshi, ministr hospodářství Severní Makedonie
Zorica Apostolska, ministr bez portfeje Severmí Makedonie
Branko Azeski, prezident Hospoářské komory Severní Makedonie

09:00 - 13:00

Pavilon P – Sál P4

START-UPY A INOVACE NEJEN V REGIONU

- Vývoj Jihomoravského kraje – kvalita a komfort života
- Chytrá řešení pro obce, města a kraje
- Podpora podnikání a zaměstnanost
- Dotace a investice, rozvoj obcí a kraje
- Start-upy a inovace v regionu

Přednášející:
Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Marek Svoboda, zástupce náměstka ministra a ředitel odboru ekonomické diplomacie, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
Tomáš Koláčný, náměstek primátorky, Statutární město Brno
Petra Konečná, odbornice na Smart Cities a datovou analytiku, Deloitte
Martin Machek, Business Development Manager, ČEZ ESCO, a.s.
Marek Kasák, ředitel Divize Veřejný sektor a obchod Corporate, Komerční banka, a.s.
Monika Šimánková, statutární ředitelka, HESTEGO a.s.
Radovan Slíž, managing director OMS, Intelligent Technologies spol. s r.o.

Moderátor: Luděk Vokáč, redaktor Lidových novin

09:00 - 18:00

Pavilon E – Sál E2

3D TISK – TRENDY, ZKUŠENOSTI A OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Koupit program

Největší česká konference o technologiích aditivní výroby.

Program:
• Inovace ve 3D tisku plastových, kompozitních a kovových výrobků.
• Představení nejnovějších technologií průmyslového 3D tisku na českém trhu.
• Praktické zkušenosti se 3D tiskem z českých i zahraničních projektů.

09:00 - 18:00

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country for the Future

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V PRŮMYSLU

Prezentace výsledků uplatňování a využití principů cirkulární ekonomiky v průmyslu, ve stavebnictví, v obcích, ve vzdělávacích zařízeních formou promítání videí úspěšných příkladů dobré praxe a zodpovídání dotazů. Podnikatelské subjekty (zástupci firem a podniků, včetně OSVČ), které již přecházejí na principy cirkulární ekonomiky, nebo to mají v úmyslu a připravují se na to, budou mít možnost se připojit svým podpisem na ARCHU CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY PRŮMYSLU ČR a na interaktivní mapu České republiky umístit vlaječku do místa působení své firmy. Poskytovány budou též informace o programech podpory podporující oběhové hospodářství/cirkulární ekonomiku.

09:00 - 18:00

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country for the Future

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA: KALEIDOSKOP

V expozici Ministerstva průmyslu a obchodu je vystavena interaktivní socha Kaleidoskop vytvořená na 3D tiskárně z recyklovaného PET materiálu. Soše není možné porozumět zdálky a zvnějšku, ale její tajemství se ukrývá vevnitř, kde se prouděním vzduchu pohybují částice. V kaleidoskopu je možné pozorovat roztodivné vzory, které se ve variacích opakují donekonečna. Světlo a čočky “recyklují” vložený design podobně, jako se recykluje fyzický materiál a stejně jako se v digitálním světě “recyklují” digitální procesy.

09:30 - 11:00

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country for the Future

WORKSHOP S PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY V PRŮMYSLU

Představení 6 konkrétních příkladů dobré praxe zástupci podnikatelských subjektů, které se úspěšně zúčastnily soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. Interaktivní diskuze k prezentovaným projektům a vytipování možností, jak tyto příklady modifikovat a promítnout do praxe v daném podniku, firmě nebo živnosti přítomných účastníků.
Určeno pro podnikatelské subjekty, odbornou i občanskou veřejnost.

09:30 - 12:00

Pavilon E – Sál E3

AMBICE ČESKÉHO EXPORTU

Panelová diskuse pro exportéry zaměřená na aktuální otázky spojené s vývozem českého zboží a služeb.

Diskuse se zúčastní:
Martin Tlapa – náměstek ministra zahraničních věcí ČR (tbc)
Helena Horská – hlavní ekonomka Raiffeisenbank a.s.
Jan Procházka – předseda představenstva EGAP

Moderuje: Petr Fiala – ředitel divize Trade Finance, Raiffeisebnank a.s.

09:30 - 12:00

Regionální hospodářská komora Brno

DOING BUSINESS – VELKÁ BRITÁNIE A FRANCIE

Koupit program

1. Spojené království. Současná ekonomická situace a výzvy
- Ekonomická síla spojeného království
- Příležitosti & highlights

2. Kauza BREXIT
- Aktuální stav politických jednání
- Co znamená tvrdý Brexit pro obchodování s UK? Cla, celní řízení, regulatorní otázky, změny v sektoru služeb aj.

3. Ekonomická síla Francie
- Aktuální trendy a příležitosti

4. Jak zahájit expanzi do UK a Francie?
- Předpoklady expanze aneb jsem opravdu připraven?
- USP aneb přidaná hodnota exportéra
- Výběr partnera vs založení společnosti

5. Jak nepokazit obchodní partnerství
- Příprava a přístup k jednání s britskými a francouzskými partnery
- Struktura jednání – zvyklosti
- Design & Marketing

6. Best practice
- Jednání & účast na veletrzích/akcích
- Běžné chyby českých exportérů

7. Individuální konzultace s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade

Přednášející:
Martin Macourek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Londýně
Vítězslav Blažek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Paříži
Martin Pospíšil, ředitel odboru zahraničně ekonomických politik, MPO
Lenka Fořtová, sekce zahraničního odboru, MPO
Aleš Opatrný, ekonomický diplomat ZÚ Londýn, MZV
Zástupce Generálního ředitelství cel

09:30 - 14:00

Pavilon A – Sál Morava

BUSINESS DEN RUSKÉ FEDERACE

9.30–9.40
Zahájení Business dne Ruské federace
František Masopust, předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS

9.40–10.55
Pozdravná vystoupení:
Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR
Georgij Vladimirovič Kalamanov – náměstek ministra průmyslu a obchodu RF
Alexander Vladimirovič Zmejevskij – velvyslanec RF v ČR
Vítězslav Pivoňka – velvyslanec ČR v RF
Martin Tlapa – náměstek ministra zahraničních věcí ČR
Vladimír Dlouhý – prezident Hospodářské komory ČR
Jaroslav Hanák – prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Prezentace:
10.55–11.10
Prezentace investičního a průmyslového potenciálu Sankt Peterburgu

11.10–11.25
Jaroslav Výborný, GŘ a předseda představenstva, ČEB a.s.
Produkty ČEB a.s. pro české exportéry do Ruské federace

11.25–11.40
Prezentace investičního a průmyslového potenciálu Republiky Tatarstán

11.40–11.55
Jan Procházka, GŘ a předseda představenstva, EGAP a.s.
Prezentace služeb EGAP a.s. pro české exportéry do Ruské federace

11.55–12.10
Prezentace investičního a průmyslového potenciálu Sverdlovské oblasti

12.10–12.25
Jitka Haubová, výkonná ředitelka pro Korporátní bankovnictví, Komerční banka, a.s.
Prezentace produktů KB

12.25–12.40
Prezentace investičního a průmyslového potenciálu Udmurtské republiky

12.40–12.55
Jan Kohout, partner PRK & Partners advokátní kancelář s.r.o.
Novinky v právní oblasti pro zahraniční firmy v RF

12.55–13.10
Prezentace investičního a průmyslového potenciálu Smolenské oblasti

13.10–13.25
Prezentace produktů Sberbank CZ, a.s.

13.25–13.40
Leoš Tomíček, viceprezident Rosatom Overseas a.s. /Zdeněk Šíma, jednatel Rosatom Central Europe s.r.o.
Zkušenosti státní korporace Rosatom v realizaci zahraničních projektů

13.40–13.50
Jiří Podhola, ředitel České centrum – Český dům Moskva
Aktuální nabídka pro české podnikatele

09:30 - 15:00

Pavilon E – Sál S4

POŽADAVKY NA UVÁDĚNÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ NA TRH A POSOUZENÍ RIZIK Z HLEDISKA JEJICH PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI

9.30–11.00
Mgr. Zdeněk Veselý, ČESKÁ AGENTURA PRO STANDARDIZACI s.p.o., generální ředitel
• Představení Agentury.
• Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

11.00–12.30
Ing. Květuše Včelová, ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ, oddělení odborných činností Odboru státního zkušebnictví
Uvádění strojních zařízení na trh
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních.
• Příprava nového evropského právního předpisu pro strojní zařízení - východiska.

12.45–14.30
Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14
ČSN EN ISO 12100 – Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
• Zpracování dokumentace o posouzení rizika – terminologie, obsah a požadavky, postupy při navrhování ochranných opatření – třístupňová metoda dle ČSN EN ISO 12 100: 2011.
• Postupy při stanovování úrovně rizika dle ISO/TR 14121-2.
• Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti – aplikace platných harmonizovaných norem nebo norem typu C.

09:30 - 18:00

Pavilon E – Sál E4

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA – TRENDY A INSPIRACE PRO KAŽDOU FIRMU

O cirkulární ekonomice se poslední roky mluví opravdu hodně. Ale stále je to pro spoustu firem obtížně uchopitelný koncept a spousta z nich neví, jak a kde začít. Naše celodenní mezinárodní akce má za cíl jediné: přesvědčit vás, že cirkulární ekonomika je budoucnost, a to i ta vaše. Chceme vám nabídnout co nejvíce inspirace i praktických rad a seznámit vás s těmi, kteří vám pomohou nastartovat cirkulární inovace ve vaší firmě.

9.30–10.30 TOP 10 globálních cirkulárních trendů současnosti (CBCSD, OECD)
10.30–11.30 Jak na financování cirkulární ekonomiky: osvědčené způsoby i nové formy (Impact Hub, Renards)
11.30–12.15 To nejlepší z české cirkulární praxe (INCIEN)
13.00–14.00 Jeden neobyčejný příběh (Speciální host)
14.00–15.00 Cirkulární ekonomika ve strojírenství a ocelářství (Ocelářská unie, Třinecké železárny)
15.00–15.30 Inovační UP&DOWNs (Direct People)
15.30–16.00 Proč a jak budovat globální sítě cirkulárních hotspotů (Holland Circular Hotspot)
16.00–16.20 Tři, dva, jedna… Představení nového Českého Cirkulárního Hotspotu (INCIEN, CzechInvest, MPO)
16.20–17.00 Křest publikace Cirkulární Česko 2 a diskuze s tvůrci (INCIEN, JIC, Direct People a zástupci cirkulárních firem)
17.00–18.00 Networking a ochutnávka cirkulárního zážitku (Cyrkl, Veolia)

Konference bude v anglickém a českém jazyce, předchozí registrace žádáná z důvodu omezené kapacity sálu.

10:00 - 10:30

Pavilon A2 přízemí / 060

GABEN PACKAGING LIVE

Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení nápojů (Kofola).

Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0).

10:00 - 12:00

Pavilon E – Sál S2

FINANČNÍ PODPORA PRŮMYSLU 4.0 Z PROSTŘEDKŮ EU

Účastníci se na semináři dozvědí o evropské podpoře průmyslu 4.0 pro malé, střední, ale i velké firmy a výzkumné a technologické organizace. Dále se dozvědí, jak se zúčastnit výzev společného podniku ECSEL na podporu systémů a komponent, zařízení a materiálů v elektrotechnice, digitalizace průmyslu, bezpečnosti IT systémů atd.

10:00 - 16:00

Pavilon A1 přízemí

Interim management v průmyslu – Meeting Point CAIM

Individuální konzultace zástupců firem se zkušenými interim manažery o možnostech využití interim managementu při rozvojových aktivitách průmyslových firem, při řešení problémů, změn na trhu, strategických projektů, při výpadku odborných kapacit, apod.

Rezervace není nutná, konzultace jsou zdarma. Určeno pro vystavovatele i návštěvníky.

11:00 - 12:00

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country For The Future

VYHLÁŠENÍ 4. ROČNÍKU NÁRODNÍ SOUTĚŽE „PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE“ V RÁMCI AKTIVIT PRO CIRKULÁRNÍ ČESKO

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček vyhlásí zahájení již 4. ročníku úspěšné soutěže „Přeměna odpadů na zdroje,“ která je jedním z příkladů osvěty v oblasti cirkulární ekonomiky. Setká se při této příležitost s vítězi z předchozích ročníků této soutěže, se sponzory soutěže i členy hodnotících komisí. S těmito významnými hosty bude příležitost interaktivně diskutovat na téma výhody zavádění cirkulární ekonomiky/oběhového hospodářství do praxe.
Určeno pro podnikatelské subjekty, odbornou i občanskou veřejnost.

12:00 - 12:30

Pavilon A2 přízemí / 060

GABEN PACKAGING LIVE

Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení nápojů (Kofola).

Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0).

12:15 - 14:00

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country for the Future

Jak stát podpoří rozvoj umělé inteligence v Česku?

Evropská komise stanovila rozvoj AI jako jednu z hlavních priorit pro následující období 2021-2027. Středobodem je vybudování sítí výzkumných Evropských center excelence v AI (CoE) financovaných z EU. Vybudování CoE je už jedním z cílů vládní strategie Digitální Česko 2019 - Digitální ekonomika a společnost (DES) v gesci MPO a jedním z hlavních důvodů vypracování a priorit Národní strategie umělé inteligence v ČR (Národní AI strategie - NAIS), kterou vláda schválila 6. května 2019. NAIS navazuje a naplňuje cíle Inovační strategie ČR 2019 - 2030 a zapojuje ČR do iniciativy EU vyrovnat se ve vývoji AI dnes vedoucím USA a Číně.

13:00 - 15:00

Pavilon P – Sál P1

BAVORSKO-ČESKÁ KONFERENCE & NETWORKING: E#CHANGE FOR YOUR DIGITAL FUTURE!

13.00
Digital naiv nebo digital native? Jsme připraveni na budoucnost?
Odborné vzdělávání 4.0 ve strojírenství
doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. | rektor, Škoda Auto Vysoká Škola o.p.s.
„Education 4.0: Building Competence for 50 Years of Economic Activity”

Constanze Ahrendt | referentka pro vzdělávání, Svaz německých výrobců strojů a zařízení (VDMA), Bavorsko „Požadovaný profil inženýra/inženýrky průmyslu 4.0“
Digitální transformace – obrovský proces změn | Studie VDMA

Martin Navrátil | ředitel, MSPAKT Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Heiko Bartschat | jednatel, Cluster Mechatronik & Automation e.V., Bavorsko
„Zaměstnanci, organizace a strategie – průmysl 4.0 je víc než jen technologie!“

Dr. Hubert Steigerwald| jednatel, Strategické partnerství sensorika e.V., Bavorsko
„Zaměřeno na lidi, souvislosti & inovace“
Úspěšná (re-)kvalifikace 4.0 na příkladu ze sítě bavorské sensoriky


13.45
Networking


14.00
Kompetence dodavatelů zítřka?
Jak mění digitalizace hodnotové řetězce
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. | vědecký ředitel, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT

Wolfgang Weissler | CEO Digital Industries, Siemens CZ
„Síťové propojení výroby – inovativní výrobní řetězce“

Niclas Pfüller |jednatel, Brose CZ
Digitalization. Automation. Great Chances for companies and employees."

John Bölts | jednatel, a.hartrodt CZ
„Impérium vrací úder – trendy digitální logistiky“

Konferenčním jazykem je němčina a čeština (simultánní překlad).

13:00 - 16:30

Regionální hospodářská komora Brno

KAZACHSTÁN, UKRAJINA A ÁZERBÁJDŽÁN – SLIBNÉ TRHY PRO ČESKÝ EXPORT

Koupit program

Program:
• Aktuální exportní příležitosti, jak a s čím v KAZACHSTÁNU, na UKRAJINĚ a v ÁZERBÁJDŽÁNU obchodovat.
• Co by měl český exportér znát před vstupem na dané trhy.
• Jak hledat obchodní partnery.
• Obchodní a kulturní zvyklosti.
• Strategie vstupu na dané trhy, překážky, příležitosti a praktické tipy pro obchodování.
• Jednání & účast na veletrzích/akcích.
• Běžné chyby českých exportérů.
• Asistence kanceláří CzechTrade v Kazachstánu, na Ukrajině a Ázerbájdžánu
• INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade.

Přednášející:
Petr Jurčík, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty
Oksana Antonenko, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě
Pavel Zelenka, exportní konzultant CzechTrade
Martin Pospíšil, ředitel Odboru zahraničně-ekonomických politik, MPO
Úspěšně exportující firmy

14:00 - 14:30

Pavilon A2 přízemí / 060

GABEN PACKAGING LIVE

Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení nápojů (Kofola).

Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0).

14:00 - 16:00

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country For The Future

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MODERNÍ ENERGETIKU

14.00
Úvodní slovo ministra průmyslu a obchodu Doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA

14.15
Zapojení moderní energie
(představení publikace o příležitostech pro moderní energetiku na vybraných světových trzích)
Ing. Radomil Doležal, MBA, generální ředitel agentury CzechTrade,
Ing. Jaroslav Výborný, MBA, předseda představenstva a generální ředitel České exportní banky

14.20
Dekarbonizace jako příležitost pro české exportéry
Ing. Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky

14.35
Exportní příležitosti v moderní energetice, představení nejzajímavějších trhů
Ing. Jiří Jílek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Santiago de Chile a regionálního centra Latinská Amerika

14.50
Možnosti financování vývozu pro moderní energetiku
Ing. Zuzana Šejtková, vedoucí oddělení akvizic České exportní banky

15.00–15.30
Networking a konzultace

14:00 - 17:00

Pavilon E – Sál E3

BUDOUCNOST DOPRAVY A VÝZVY PRO ČESKÝ PRŮMYSL

14.00
ÚVODNÍ SLOVO: Miloslav Stašek, státní tajemník MZV ČR

14.10
I. PANEL: ELEKTROMOBILITA – RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI
Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu za ANO
Milan Urban, bývalý ministr průmyslu a obchodu za ČSSD
Martin Kuba, bývalý ministr průmyslu a obchodu za ODS
Petr Třešňák, poslanec, Piráti

15.10
II. PANEL: FINANCOVÁNÍ A POJIŠŤOVÁNÍ EXPORTNÍCH PROJEKTŮ V OBLASTI DOPRAVY
Jan Procházka, předseda představenstva EGAP
Jan Nývlt, ředitel, Exportní a obchodní financování ČSOB

16.00
III. PANEL: TRENDY V DOPRAVĚ, AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU A VÝROBĚ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
Jan Linhart, partner, KPMG
Petr Brzezina, předseda představenstva, Škoda Transportation
Václav Janoch, ředitel divize Smart systémy, ZAT
Tomáš Juřík, zakladatel a ředitel, Cross Zlín
Jiří Janíček, vedoucí obchodního a ekonomického úseku, Velvyslanectví ČR ve Washingtonu

Potvrzení účasti: na mail info@hatcom.cz

14:00 - 17:00

Pavilon P – Sál P3

ÚSPORY ENERGIÍ A ZDROJŮ V OP PIK

Na semináři budou představeny primárně aktuální výzvy v programech Úspory energie a Nízkouhlíkové technologie v OP
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
Po skončení prezentační části bude možnost konzultovat projektové záměry s programovými odborníky API a MPO.

14:30 - 16:00

Administrativní budova – Sál 102

NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI K PODNIKÁNÍ A SPOLUPRÁCI V INDII

14.30 Zahájení, p. Mr. Ravi Sehgal, předseda, EEPC India
14.35 Projev p. Bořivoje Mináře, místopředsedy Hospodářské komory ČR
14.40 Projev p. Pavla Chovance, ředitele Divize Investic agentury CzechInvest
14.50 Projev J.E. paní Narinder Chauhan, Velvyslankyně Indie v České republice
15.00 Hlavní projev, pan Dr. A.R. Sihag, tajemník Ministerstva těžkého průmyslu, Indie
15.15 Prezentace investičních a obchodních příležitostí v Indii v těžkém průmyslu, vláda Indie
15.30 Návrhy, otázky a odpovědi
15.55 Závěrečné poznámky a poděkování, paní Sukriti Likhi, tajemník, Ministerstvo těžkého průmyslu, Indie

16:00 - 16:30

Pavilon A2 přízemí / 060

GABEN PACKAGING LIVE

Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení nápojů (Kofola).

Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0).

středa 09.10.2019
09:00 - 11:00

Administrativní budova – Sál 102

AUTOMATIZACE ŘÍZENÍ VOZIDEL ZAČÍNÁ U KOOPERATIVNÍCH SYSTÉMŮ

9.30–9.35 Zahájení
9.35–9.40 Digitalizovaný dopravní systém podmínka konkurenceschopnosti
9.40–9.45 Co jsou kooperativní systémy?
9.45–9.50 Základní informace o projektu C-ROADS
9.50–10.00 C-ITS v Brně (ŘSD, BKOM, DPMB, HZS JMK)
10.00–10.10 Další implementace (další partneři C-ROADS CZ)
10.10–10.40 Kulatý stůl, diskuse
10.40–10.45 Závěr konference

09:00 - 11:00

Administrativní budova – Sál 102

UČÍME AUTA SPOLU KOMUNIKOVAT

9.00–9.30
Uvítání
- Akreditace novinářů,
- vyzkoušení rozšířené reality, shlédnutí živého Back Office řešení C-ROADS Czech Republic

9.30–9.35
Zahájení prezentace a přivítání VIP hostů za:
- Ministerstvo dopravy,
- zástupci města Brna
- zahraniční hosté

9.35–9.45
Učíme auta spolu komunikovat
Společná prezentace projektu C-ROADS Czech Republic – moderuje Luděk Vokáč
Digitalizovaný dopravní systém podmínka konkurenceschopnosti

9.45–9.50
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje a řešení C-ROADS
Show Story a prezentace Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje -moderuje mjr. Ing. Bronislav Kocman, vedoucí pracoviště IZS a služeb

9.50–10.20
Mediální prostor a panelová diskuze pro
- Ministerstvo dopravy,
- zástupci města Brna
- zahraniční partneři.
Panelová diskuze projektového koordinátora a partnerů projektu C-ROADS Czech Republic, zástupce mezinárodní Platformy C-ROADS a zástupce projektu C-ROADS Hungary.

10.20–11.00
Závěr
- zhlédnutí živého Back Office řešení C-ROADS Czech Republic,
- rozšířená realita a doprovodný program.

09:00 - 13:00

Regionální hospodářská komora Brno

YOUNG ENERGY EUROPE PREZENTACE PROJEKTŮ ÚSPORNÉHO HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI A ZDROJI VE FIRMÁCH

Prezentace 10 praktických řešení úspor energií a zdrojů ve firmách – obnovitelné zdroje energie, zavedení energetického managementu, úspory vody, modernizace osvětlení, motivace zaměstnanců, výměna zastaralých technologií aj.

Young Energy Europe je bezplatný kurz v oblasti energetiky, jehož cílovou skupinou jsou mladí zaměstnanci do 35 let. Ti se v rámci jednotlivých školení učí, jak v podniku odhalit rezervy v oblasti úspor energií a zdrojů, optimalizovat procesy či realizovat úsporná opatření a tím přispět k lepší ochraně klimatu. Kurz je financovaný prostřednictvím Evropské iniciativy na ochranu klimatu – EUKI. Přihlášení na rok 2020 již spuštěno.

09:00 - 17:00

Pavilon E – Sál E4

CIRKULÁRNÍ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE

Úvod
09.00–09.25
Oběhové hospodářství a průmysl v České republice
Česká asociace oběhového hospodářství, z.s. – Miloš Kužvart

9.30–10.00
Odpady – ohrožený druh?
SUEZ Využití zdrojů, a.s. Dipl. Ing. Zdeněk Horsák


BLOK RECYKLACE A MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Recyklace papíru a možnosti jeho dalšího využití

10.05–10.35
Recyklace papíru v České republice
ACCP – Pavel Sádlo

10.40–11.10
Příroda.Technologie. Odpovědnost
CIUR, a.s. – Mojmír Urbánek

Recyklace plastů

11.15–11.45
Technologie zpracování LDPE fólií
SUEZ Využití zdrojů, a.s. – Ondřej Oliva

Recyklace kovů

12.45–13.15
Likvidace autovraků
DEMONTA Trade SE – Mgr. Ivo Dubš

13.20–13.50
Oběhové hospodářství v LIBERTY Ostrava a.s. – příklady z praxe
LIBERTY OSTRAVA – Ing. Tomáš Mosler

Recyklace skla

13.55–14.25
Dobrá praxe při recyklaci skla
ASKP – Marek Novák


BLOK ENERGETICKÉ VYUŽITÍ

15.00–15.30
Využití TAP v multipalivových kotlech
Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. – Ing. Rostislav Čáp

15.35–16.05
Energetické centrum recyklace Rapotín
EF-Group, a.s. – Tomáš Voltr

16.10–16.40
TERMIZO Liberec – energetické využití SKO
TERMIZO a.s. - Ing. Pavel Bernát

16.40–17.00
Závěrečná diskuse

09:00 - 17:00

Pavilon E – Sál E2

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA 2.0 – ČESKO JAKO PRŮMYSLOVÁ VELMOC?

Koupit program

9.30–9.50
Budoucnost českého průmyslu v digitální době – Ing. Jiří Holoubek

9.50–10.15
Průmysl 4.0_2. vlna, šance pro českou ekonomiku – prof. Vladimír Mařík

10.15–11.30
Automotive jako tahoun českého průmyslu – Digitální ekosystém průmyslu

11.45–13.00
Kyberfyzikální systém jako základ průmyslu budoucnosti – vzorové projekty

13.14–15.00
Jak na digitální transformaci Vaší firmy – praktické zkušenosti

15.15–16.30
Infrastruktura digitální průmyslové budoucnosti – algoritmická ekonomika

Konference navazuje na interaktivní výstavu Digitální továrna 2.0, která je reálnou ukázkou dynamiky vývoje v oblasti digitalizace. Jde o jedinečné propojení firem všech segmentů a ukázkou praktických příkladů. V rámci jednotlivých bloků Vám představíme ty nejefektivnější nástroje a postupy v řešení problémových oblastí. Budete mít jedinečnou příležitost zapojit se do diskuse s klíčovými „hráči“ Průmyslu 4.0 a získáte konkrétní představu o tom, co projekt Digitální továrna 2.0 znamená.

Vložné: 1 990 Kč

09:00 - 17:00

Pavilon P – Sál P1

FÓRUM ÚDRŽBY 2019

Nejenom výroba a řízení procházejí postupnou transformací, digitalizací a automatizací. Nové trendy pronikají také do oblasti údržby a my s tímto tématem nezůstáváme pozadu. Údržba je pro nás oborem váženým a sledovaným a konečně se mu také dostává patřičné pozornosti. Sledujeme pro vás novinky a trendy nejenom v oblasti údržby a diagnostiky. Na již sedmém ročníku semináře, který proběhne v rámci doprovodného programu veletrhu MSV, zazní příspěvky nejen k digitalizaci v údržbě, ale i zajímavé tipy a novinky z oboru včetně případových studií nebo příspěvků z praxe.

09:00 - 18:00

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country for the Future

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V PRŮMYSLU

Prezentace výsledků uplatňování a využití principů cirkulární ekonomiky v průmyslu, ve stavebnictví, v obcích, ve vzdělávacích zařízeních formou promítání videí úspěšných příkladů dobré praxe a zodpovídání dotazů. Podnikatelské subjekty (zástupci firem a podniků, včetně OSVČ), které již přecházejí na principy cirkulární ekonomiky, nebo to mají v úmyslu a připravují se na to, budou mít možnost se připojit svým podpisem na ARCHU CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY PRŮMYSLU ČR a na interaktivní mapu České republiky umístit vlaječku do místa působení své firmy. Poskytovány budou též informace o programech podpory podporující oběhové hospodářství/cirkulární ekonomiku.

09:00 - 18:00

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country for the Future

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA: KALEIDOSKOP

V expozici Ministerstva průmyslu a obchodu je vystavena interaktivní socha Kaleidoskop vytvořená na 3D tiskárně z recyklovaného PET materiálu. Soše není možné porozumět zdálky a zvnějšku, ale její tajemství se ukrývá vevnitř, kde se prouděním vzduchu pohybují částice. V kaleidoskopu je možné pozorovat roztodivné vzory, které se ve variacích opakují donekonečna. Světlo a čočky “recyklují” vložený design podobně, jako se recykluje fyzický materiál a stejně jako se v digitálním světě “recyklují” digitální procesy.

09:30 - 11:30

Pavilon P – Sál P4

AKTUÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÝ EXPORT DO RUSKÉ FEDERACE A STÁTŮ SNS

9.30 Přivítání a neformální snídaně
10.00 Zahájení a úvodní slovo Expobank CZ
10.15 Panelová diskuze
11.00 Závěrečné slovo
11.30 Ukončení akce

Přednášející:
Ing. Jan Procházka, generální ředitel a předseda představenstva, EGAP a.s.,
doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc., předseda správní rady Anglo-American University in Prague,
Ing. Miloš Večeřa, Senior Sales Specialist, Export&Trade Finance, Expobank CZ a.s.

Moderuje: Ing. Kateřina Petko, ředitelka Marketingu a komunikace Expobank CZ

09:30 - 12:30

Kongresové centrum – Sál F

EFEKTIVITA SPOLUPRÁCE ODBORNÝCH ŠKOL A FIREM V SEKTORU ENERGETIKY – SOCIÁLNÍ DIALOG

Úzká spolupráce odborných škol a firem v sektoru energetiky, resp. ve struktuře Českého svazu zaměstnavatelů, má pevné kořeny v aktivitách, které započaly v devadesátých letech minulého století. Základ tvořil systém společného zadávání závěrečných zkoušek, tvorba dílenských příruček, přehlídky odborných dovedností, vyhodnocení nejlepších žáků členských škol a zapojení odborníků z energetických firem do závěrečných zkoušek. Aktuální podmínky profesního rozvoje v sektoru energetiky vyžadují prohloubení této spolupráce zejména v rozšíření možnosti realizace praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů. Workshop přinese příklady dobré praxe v této oblasti. Zaměří se také na podporu tohoto systému v oblasti personálního, materiálního a finančního zajištění. Část workshopu bude věnována aktuálním otázkám českého školství: maturitní zkouška, reforma financování regionálního školství, „duální systém“, postavení pedagogických pracovníků.

09:30 - 13:00

Pavilon A – Sál Morava

BUSINESS DEN BĚLORUSKA

9.30–9.45
Zahájení Business dne Běloruska – František Masopust, předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS

9.45–10.30
Pozdravná vystoupení hostů:
- Jevgenij Šestakov, náměstek ministra zahraničních věcí Běloruska, spolupředseda bělorusko-české smíšené komise
- Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, spolupředseda česko-běloruské smíšené komise
- Valerij Kurdjukov, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Běloruska v České republice
- Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí ČR

Odborná vystoupení:
10.30–10.45
Nikolaj Rogaščuk, místopředseda Minského oblastního výkonného výboru – prezentace ekonomického a průmyslového potenciálu Minské oblasti

10.45–11.00
Tomáš Hadžega, ředitel úseku exportní financování, ČEB a.s. - prezentace produktů pro české exportéry do Běloruska

11.00–11.15
Marek Dlouhý, místopředseda představenstva EGAP a.s. – prezentace služeb při exportním financování operací do Běloruska

11.15–11.30
Prezentace ekonomického a průmyslového potenciálu Brestské oblasti, představení Volné ekonomické zóny

11.30–11.45
Jan Kohout, partner PRK & Partners advokátní kancelář s.r.o. – novinky v právní oblasti pro zahraniční firmy v Bělorusku

11.45–12.00
Prezentace ekonomického a průmyslového potenciálu Vitebské oblasti, přestavení Volné ekonomické zóny

12.00–12.15
Aleš Machatý, pracovník pro specializované financování obchodu, Československá obchodní banka, a. s. – prezentace služeb ČSOB, a.s. pro společnosti vyvážející do Běloruska

12.15–12.45
Představení běloruských firem – bude upřesněno

12.45
Zakončení Business dne Běloruska
Individuální jednání představitelů českých a běloruských firem

09:30 - 17:00

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country For The Future

MEETING POINT CZECHTRADE

Koupit program

Jak na export do dvaceti zemí světa? Českým firmám, které chtějí do světa, poradí zahraniční pracovníci agentury CzechTrade, kteří opět po roce zavítají do Brna na MSV.

Exportéři se mohou osobně poradit s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade o svých vývozních plánech či získat nejnovější informace o obchodních příležitostech. Zahraniční zástupce tradičně doplní specialisté Klientského centra pro export, které je společnou aktivitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí a agentury CzechTrade. Jednání budou půlhodinová a individuální.

Země: Brazílie, Čína, Francie, Chile, Indie, Itálie, Izrael, Kazachstán, Mexiko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Skandinávie, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie

Účast na akci je zdarma, avšak je nutná předchozí rezervace.

09:30 - 17:00

Regionální hospodářská komora Brno

TERITORIÁLNÍ KULATÉ STOLY

9.30–10.30 JAPONSKO
Bořivoj Minář – viceprezident Hospodářské komory ČR
Tomáš Píša – zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy, MZV ČR
Stanislav Beneš – ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tokiu

11.00–12.00 SEVERNÍ A SUBSAHARSKÁ AFRIKA
Bořivoj Minář – viceprezident Hospodářské komory ČR
Tomáš Píša – zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy, MZV ČR
Jan Hladík – ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Rabatu
Michal Minčev – ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Nairobi
Ludmila Leškovská – manažerka B2B programu, Česká rozvojová agentura Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky

13.00–14.00 LATINSKÁ AMERIKA SE ZAMĚŘENÍM NA PERU
Bořivoj Minář – viceprezident Hospodářské komory ČR
Tomáš Píša – zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy, MZV ČR
Radka Sibille – ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Limě
Ludmila Leškovská – manažerka B2B programu, Česká rozvojová agentura

14.30–15.30 USA – obchodní příležitosti a podpora start-upů
Bořivoj Minář – viceprezident Hospodářské komory ČR
Tomáš Píša – zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy, MZV ČR
Jiří Janíček – ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR ve Washingtonu
Petr Heczko – ředitel divize zahraničních aktivit, CzechInvest

16.00–17.00 INDIE
Bořivoj Minář – viceprezident Hospodářské komory ČR
Tomáš Píša – zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy, MZV ČR
Milan Touš – ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Dillí
Ivan Kameník – vedoucí Zahraniční kanceláře CzechTrade v Bengalúru

Cílem kulatých stolů je předat nejaktuálnější informace o exportních příležitostech, podnikatelském prostředí a specifikách trhů přímo od odborníků ve vybraných zemích. Součástí kulatých stolů bude diskuse s ekonomickými diplomaty České republiky.
Dovolujeme si upozornit, že kapacita jednotlivých akcí je omezená.
Registrace je nutná na každý kulatý stůl zvlášť na e-mailové adrese: votavova@rhkbrno.cz.

10:00 - 10:30

Pavilon A2 přízemí / 060

GABEN PACKAGING LIVE

Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení nápojů (Kofola).

Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0).

10:00 - 12:00

Pavilon P – Sál P3

ANNUAL PARTNER ELA BLOCKCHAIN MEETING

Elektrotechnická asociace České republiky spustila v květnu tohto roku první český projekt blockchainu pro využití v průmyslu. Provozovat servery, na nichž se bude ukládat databáze a ověřovat zápisy, mohou jen prověřené firmy nebo instituce, kterým to umožní správce systému a dceřiná akciová společnost asociace ELA Blockchain Services a.s. Konference velmi názorně ukáže, jak samotný blockchain a aplikace funguje včetně příkladů praktického využití v průmyslu.

I. blok: Současný stav sítě a platformy ElA Blockchain
témata: aktuální stav sítě blockchainu, aplikace Blockchain Notarius, kybernetická bezpečnost
účastníci: Otto Havle (ElA Blockchain Services),
Jan Prokš (Elektrotechnická asociace ČR / ElA Blockchain Services).

II. blok: Jak se stát majitelem nodu ElA blockchain
témata: koncepce ElA blockchainu, co je potřeba ke zřízení nodu, web elachain.cz, nabízené služby pro majitele nodů.
účastníci: Otto Havle (ElA Blockchain Services),
Jakub Vodseďálek (ElA Blockchain Services), Jiří Pešek (Almeto).

III. blok: Blok vývojářů pokročilých aplikací
témata: příklady pokročilých aplikací, doporučený postup vývoje a integrace nové aplikace do ElA blockchainu, vývojáři chaincode a aplikací.
účastníci: Otto Havle (ElA Blockchain Services),
Jakub Vodseďálek (ElA Blockchain Services), Tomáš Kadlec (IBM),
Jiří Fryč (ČVUT FEL), Adam Plháček (FCC PS).

IV. blok: ElA blockchain v kontextu dalších projektů a aktivit, právní aspekty
účastníci: Jan Prokš (ElA/EBS), Petr Čermák (IBM),
Tomáš Černý (Černý Legal).

Konferencí vás provede pan Otto Havle, předseda představenstva ElA Blockchain services a.s.
Účast na konferenci je zdarma, podmíněna registrací.

10:00 - 12:00

Kongresové centrum – Sál D

PRTX64 A KINGSTAR, MOŽNOSTI PRO REALIZACI REAL-TIME APLIKACÍ

Použití software KINGSTAR pro kompletní řízení pohybů s platformou pro strojové vidění vytváří z řídicích systémů strojů na bázi IPC ovladače s prvotřídní přesností a výkonem. Zabudovaný standard EtherCAT, který je vylepšen o sílu operačního systému reálného času (RTOS pro Windows), vám dovoluje použít jednoduchý průmyslový počítač, abyste rychle a cenově efektivně zajistili čistě softwarové řízení pohybů a automatizaci strojového vidění.

Abyste dokázali reagovat rychle na měnící se požadavky trhu, obsahuje KINGSTAR framework s před integrovanými a otestovanými ovladači pohybů s výjimečným výkonem, škálovatelností a nízkou cenou. Pokud potřebujete nahradit standardní PLC soft PLC se sběrnicí EtherCAT nebo přidat nový ovladač serva, strojové vidění, řízení pohybů nebo operační systém reálného času (RTOS) pro časově přesné zpracování, platformově orientovaný přístup to umožní rychle, jednoduše a nákladově efektivně, při použití osvědčených postupů.

RTX64 je klíčová komponenta platformy RTOS od společnosti IntervalZero, která přináší vývojářům technologie a uživatelské prostředí Windows spolu s vlastnostmi pevného reálného času v izolovaném a kontrolovaném subsystému, takže všechny součásti systému mohou být vytvořeny v jediném standardním vývojovém prostředí (např. MS Visual Studio).

10:30 - 12:00

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country For The Future

PRŮMYSLOVÝ KLASTR V INDII

Úvodní slovo Karla Havlíčka, ministra průmyslu a obchodu ČR
Průmyslový klastr v Indii a představení možností pro české firmy
Podpora ze strany zainteresovaných institucí, např. AMSP ČR, MPO, CzechTrade, CzechInvest, ČEB, EGAP, MZV apod.
Informace o projektu z indické strany
Akce je zdarma

12:00 - 12:30

Pavilon A2 přízemí / 060

GABEN PACKAGING LIVE

Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení nápojů (Kofola).

Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0).

13:00 - 15:00

Kongresové centrum – Sál D

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO OPTIMALIZACI HODNOTOVÝCH TOKŮ A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

Plánování výrobních zakázek je bezesporu jedním z nejsložitějších procesů v průběhu řízení výroby.
Správné rozhodnutí plánovače dokáže ovlivnit výrobní cíle – termíny splnění zakázek, objem, kvalitu a efektivitu výroby a další parametry zakázky.

Nabídneme vám nový pohled na změnu přístupu k plánování výroby, a to pomocí moderního simulátoru. Zatímco tradiční plánovací softwary nabízejí řešení pro stabilní a známé výrobní podmínky, nový simulátor umožní jednoduše a komfortně nasimulovat řadu konkrétních možností reakce na „nenadálé“ změny ve výrobních procesech. Pomocí softwarové aplikace si naplánujete výrobní dávky „na nečisto“ a díky bezkonkurenční rychlosti odezvy vidíte okamžitý efekt svého zásahu do výrobního procesu.

Využijte jedinečnou možnost seznámit se s interaktivním simulátorem pro řízení výrobních procesů.

14:00 - 14:30

Pavilon A2 přízemí / 060

GABEN PACKAGING LIVE

Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení nápojů (Kofola).

Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0).

14:00 - 15:30

Pavilon E – Sál S2

KULATÝ STŮL PRO EXPORTÉRY – BUDOVÁNÍ OBCHODNÍCH TÝMŮ V ZAHRANIČÍ

Kulatý stůl probíhá s moderátorem panem Voseckým z firmy Catro s.r.o. (globální headhunteři, kteří se specializují na podporu exportu českých firem).

14.00 uvítání (zástupce SP ČR)
14.05 prezentace (hlavní host)
14.30 moderovaná diskuse a Q & A’s z publika (s Martinem Voseckým z Catro)
15.30 závěrečné slovo (zástupce SP ČR)

14:00 - 15:30

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country For The Future

PANELOVÁ DISKUSE PŘEDSTAVITELŮ INVESTIČNÍCH AGENTUR V4

Kvalifikovaná pracovní síla je základním předpokladem pro úspěšný pokrok a rozvoj průmyslu v celém regionu.

S tím také úzce souvisí propojení firem a výzkumu, stejně tak jako odborná příprava studentů na rychle se vyvíjející požadavky trhu. Investiční agentury v celém regionu doposud hrály důležitou roli v podpoře podnikání, nicméně se také potýkají s výzvami a novými požadavky firem, které plynou z digitalizace výroby. Proto je potřeba na tyto změny rychle reagovat.

CzechInvest zaštiťuje v rámci českého předsednictví Visegrádské skupiny veřejnou panelovou diskuzi, které se zúčastní představitelé investičních agentur z České republiky (CzechInvest), Slovenska (SARIO), Maďarska (HIPA) a Polska (PAIH).

Cílem diskuze je představit směřování investičních agentur a plánované či stávající formy podpory pro investiční projekty. Program je určen zejména pro širokou podnikatelskou veřejnost, zástupce veřejné správy, odbornou veřejnost a novináře.

Téma diskuze koresponduje s letošním zaměřením Mezinárodního strojírenského veletrhu. Nosným tématem je Průmysl 4.0 a digitalizace výroby a výzvy s tím spojené.

14:00 - 17:00

Pavilon A – Sál Morava

BUSINESS DEN UKRAJINY

14.00–14.05
Zahájení Business dne Ukrajiny

14.05–14.15
Vystoupení předsedy představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. Františka Masopusta

14.15–14.45
Pozdravná vystoupení:
Eduard Muřický – náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR
Yevhen Perebyinis – velvyslanec Ukrajiny v ČR
Prygunov Glib Oleksandrovič – předseda Dněpropetrovské oblastní rady
představitel Ministerstva ekonomického rozvoje a obchodu Ukrajiny
Vitalij Grygorovič Žmurenko – prezident Dněpropetrovské obchodní a průmyslové komory

14.45–15.00
Prezentace investičních a exportních možností Dněpropetrovské oblasti – Zatyšňak Valentina Viktorovna – ředitelka Dněpropetrovské investiční agentury

15.00–15.15
Prezentace služeb Dněpropetrovské obchodně průmyslové komory pro zahraniční firmy – Serhij Volodymyrovyč Kučerjavenko, viceprezident Dněpropetrovské obchodně průmyslové komory

15.15–15.25
Prezentace služeb EGAP a.s. pro české exportéry na Ukrajině – Jan Procházka, generální ředitel EGAP a.s.

15.25–15.45
Prezentace ukrajinských firem z Dněpropetrovské oblasti

15.45–16.00
Prezentace produktů ČEB a.s. pro české exportéry na Ukrajině

16.00–16.15
Novinky v ukrajinském zákonodárství, služby ve prospěch českých exportérů – Jan Kohout, partner PRK&Partners advokátní kancelář s.r.o.

Dvoustranná individuální jednání zúčastněných českých a ukrajinských firem
Zakončení Business dne Ukrajiny

Pracovní jazyky: ukrajinština a čeština (simultánní tlumočení)

14:00 - 18:00

Pavilon P – Sál P3

JAK NA ROBOTA

Konference velmi názorně ukáže, co je dnešní robotika, co jsou technologie 4.0, co je digitální transformace a to zejména na praktických a již aplikovaných řešeních. Věnovat se budeme i aplikacím mimo automotive a elektro – chceme ukázat, že pokročilé technologie mohou dobře sloužit i v potravinářství, v lesnictví, zemědělství ale třeba i v cukrárně.

Konferencí vás provede pan Ing. Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace České republiky.

I. blok – Jak na techniku
Jiří Holoubek, Elektrotechnická asociace ČR - Představení aplikace „Jak na robota“
Michal Nevěřil, Pilz Czech s.r.o.
Jiří Samek, Stäubli Systems, s.r.o.
Vítězslav Lukáš, ABB s.r.o.
Petr Očko, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

II. blok – Jak na lidi
Lukáš Gajdůšek, PRIA SYSTÉM, s.r.o.
Vlastní aplikace a její přívětivost pro uživatele bez ohledu na stupeň jejich vědomostí.
Martin Hradský, PRIA SYSTÉM, s.r.o.
Jak vybírat nové zaměstnance do firmy, která začíná budovat robotická pracoviště?
Kateřina Decknerová, HR Hacker

Způsoby jednání se stávajícími lidmi ve firmě, která už roboty má nebo se je chystá zavádět.

15:45 - 18:00

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country For The Future

AKTUÁLNÍ VÝVOJ V EDF A STAV VÝZEV EDIDP 2020

Aktuální vývoj v EDF a stav výzev EDIDP 2020, možnosti pro účast českého průmyslu na obranných projektech EU a spolupráce s obranným průmyslem ostatních členských zemí EU na projektech EDIDP.
Po skončení prezentační části diskuse s účastníky o možnostech participace na obranných projektech EU a NATO.

Účast volná pro všechny zájemce z podniků obranného průmyslu.

16:00 - 16:30

Pavilon A2 přízemí / 060

GABEN PACKAGING LIVE

Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení nápojů (Kofola).

Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0).

čtvrtek 10.10.2019
09:00 - 12:00

Pavilon P – Sál P4

FÓRUM KLASTRŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZEMÍ V4

KONFERENCE
Představení činnosti klastrů V4 a jejich členů.
Odborné příspěvky v tematice oběhového hospodářství.

Matchmaking pro členy klastrů V4
Obchodní setkání a navazování mezinárodních kontaktů mezi členy zúčastněných klastrů.

Oficiální vyhlášení spolupráce klíčových klastrů odpadového hospodářství zemí V4

09:00 - 14:00

Pavilon P – Sál P1

OBNOVA OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV

9.00–9.45
Ing. Jan Hroch, Česká společnost pro údržbu z.s.
Vzdělávání pracovníků v údržbě v souladu s normou ČSN EN 15628:2015 Údržba – Kvalifikace pracovníků
údržby

9.45–10.30
Ing. Jan Popelka, Ledvance s.r.o.
Desatero pro obnovu osvětlení:
- základní požadavky norem a legislativy,
- zhodnocení stávajícího/výchozího stavu (např. novostavba/rekonstrukce),
- vhodné produkty s ohledem na požadavky a aktuálního stavu (svítidla, zdroje, řídicí systémy).

10.45–11.30
Ing. Jiří Burant, OBO BETTERMANN s.r.o.
Praktické využití standardizovaných nosných konstrukcí pro osvětlovací soustavy (finanční úspory,
rychlost montáže).

11.30–12.00
Ing. Jan Popelka, Ledvance s.r.o.
Ekonomická návratnost investice při výměně konvenčního osvětlení za LED osvětlení (modelový případ).

12.15–13.15
Ing. Richard Kaloč, DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o.
Řízení osvětlení se standardem DALI.

13.15–14.00
Bc. Juraj Lazík, project manager Beghelli-Elplast, a.s.
Údržba, kontroly a obnova soustav nouzového osvětlení
- legislativní požadavky pro nouzové osvětlení,
- postup při návrhu systému nouzového osvětlení,
- typy, struktura a monitoring centrálních napájecích systémů,
- bezdrátová správa nouzových svítidel SmartDriver,
- údržba, kontrola a zkoušky zařízení.

Vložné: 450 Kč.

09:00 - 15:00

Regionální hospodářská komora Brno

PODNIKÁNÍ V ČÍNĚ PŘÍBĚHY ÚSPĚŠNÝCH

9.00–9.15
Přivítání, zástupce Regionální hospodářské komory Brno

9.15–10.15
Potřebují firmy v Číně politickou podporu? A když ne, co vlastně?
Mgr. et Bc. Jan Hebnar, Sinovia s.r.o

10.15–11.00
Nejen o českých nanovláknech v Číně
Mgr. David Pospíšil, Poss & Partners s.r.o

11.00–11.45
Praktické zkušenosti s prodejem průmyslových čistících zařízení na čínském trhu
Rober Sítko, PBT Rožnov p.R., s.r.o.

12.20–13.15
Český pivovar v Číně
Bc. Lukáš Janotka, Royal Czech Beer s.r.o

13.15–14.00
Jak jsme se snažili (a snažíme) o čínský trh
Ing. Liana Hrabálková, Vinařství Ludwig s.r.o

14.00–14.45
Expanze do Číny z hlediska marketingu
Bc. Michal Pecánek, CDN77

09:00 - 18:00

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country for the Future

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V PRŮMYSLU

Prezentace výsledků uplatňování a využití principů cirkulární ekonomiky v průmyslu, ve stavebnictví, v obcích, ve vzdělávacích zařízeních formou promítání videí úspěšných příkladů dobré praxe a zodpovídání dotazů. Podnikatelské subjekty (zástupci firem a podniků, včetně OSVČ), které již přecházejí na principy cirkulární ekonomiky, nebo to mají v úmyslu a připravují se na to, budou mít možnost se připojit svým podpisem na ARCHU CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY PRŮMYSLU ČR a na interaktivní mapu České republiky umístit vlaječku do místa působení své firmy. Poskytovány budou též informace o programech podpory podporující oběhové hospodářství/cirkulární ekonomiku.

09:00 - 18:00

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country for the Future

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA: KALEIDOSKOP

V expozici Ministerstva průmyslu a obchodu je vystavena interaktivní socha Kaleidoskop vytvořená na 3D tiskárně z recyklovaného PET materiálu. Soše není možné porozumět zdálky a zvnějšku, ale její tajemství se ukrývá vevnitř, kde se prouděním vzduchu pohybují částice. V kaleidoskopu je možné pozorovat roztodivné vzory, které se ve variacích opakují donekonečna. Světlo a čočky “recyklují” vložený design podobně, jako se recykluje fyzický materiál a stejně jako se v digitálním světě “recyklují” digitální procesy.

09:15 - 12:30

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country For The Future

INOVATIVNÍ MATERIÁLY A JEJICH POUŽITÍ PRO CIRKULÁRNÍ EKONOMIKU

Koupit program

Kladete si otázku, jaké materiály jsou udržitelné? Chcete snížit stopu, kterou výroba vašich produktů zanechává na životním prostředí? Zajímají vás materiálové a technologické inovace, které mohou odpady přeměnit na hodnotné zdroje?

Nejprve stručně uvedeme základní rámec environmentálních dopadů výroby a následně na příkladech konkrétních inovativních materiálů a technologií poukážeme na možnosti, jak tyto dopady snižovat za použití principů cirkulární ekonomiky.

Víme totiž, že cestu k úspěchu tvoří několik aspektů, ke kterým přirozeně patří správné načasování, dobře zvolený produkt, dobrá kalkulace cen a výroba. Významnou roli však hraje kvalita suroviny a jejich zpracování. Důkazů poukazujících na neudržitelnost současného přetíženého modelu neustále přibývá a není možné před nimi nadále zavírat oči. Seminář, zaměřený na udržitelnost a principy cirkulární ekonomiky tak představuje slibný koncept, který by z této situace mohl poskytnout východisko. Je určen především pro designéry, výrobce a další kreativce, jejichž zapojení do přechodu na cirkulární ekonomiku je zásadní, jelikož mohou velmi výrazně ovlivnit podobu produktů a tím zlepšit jejich internacionalizaci.

9.30–09.45
PŘIVÍTÁNÍ, představení interního projektu CzechTrade Design pro konkurenceschopnost

9.45–10.00
K čemu slouží MATERIÁLOVÉ KNIHOVNY, a jak Vám mohou pomoci? Svět materiálů se neustále rozrůstá, jak se v něm ale orientovat? Dozvíte se, proč vznikla mezinárodní síť materiálových knihoven matériO a jak Vám může pomoci ve Vašem podnikání.

10.00–11.30
INOVATIVNÍ MATERIÁLY a jejich použití pro cirkulární ekonomiku. Základní rámec environmentálních dopadů výroby. Následně na příkladech konkrétních inovativních materiálů a technologií ukážeme na možnosti, jak tyto dopady efektivně snižovat za použití principů cirkulární ekonomiky.

11.50–12.30
PROHLÍDKA VÝBĚRU inovativních materiálů z databáze pobočky mezinárodní sítě knihoven materiálů matériO Prague.

Seminář je financován z interního projektu agentury CzechTrade „Design pro konkurenceschopnost“, který využívá prostředky OP PIK, program podpory Marketing a je určen pouze pro malý nebo střední podnik (MSP) dle Přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, jehož činnost je prokazatelně spojena s výrobou a službami realizovanými mimo NUTS 2 Praha.

09:20 - 14:00

Pavilon E – Sál E3

POŽADAVKY NA PROVOZOVANÁ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ DLE NV ČR 378/2001 A SMĚRNICE 2009/104/ES, JEJICH POROVNÁNÍ A APLIKACI V PRAXI

Koupit program

9.20–9.30
Zahájení semináře

9.30–11.30
Dopolední blok přednášek
• Legislativní požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí dle NV ČR č. 378/2001 Sb. Definice pojmů, minimálních požadavků, četnosti kontrol provozovaných strojních zařízení a obsah místního provozního bezpečnostního předpisu vypracovaného k provozovanému stroji.
• Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci dle směrnice 2009/104/ES.
• Komentáře k rozdílům mezi NV ČR č. 378/2001 Sb. a Směrnicí 2009/104/ES a jejich dopady na praxi při dovozu strojního zařízení.

Přednáší:
Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14
Mgr. Karel Stibor, Rockwell Automation s.r.o., Solution Architect Safety, TÜV Functional Safety Engineer 4224/11

11.45–13.45
Odpolední blok přednášek
• Definování, kdy a za jakých podmínek se při opravách, úpravách, doplnění bezpečnosti nebo modernizacích z provozovaného zařízení stává zařízení „nové“, na které se vztahuje směrnice 2006/42/ES a kdy zůstává provozované zařízení provozovaným zařízením (podstatná a nepodstatná změna). Právní dopady takovýchto změn.
• Praktický postup při posouzení bezpečnosti provozovaného strojního zařízení a navržení ochranných opatření k zajištění bezpečnosti. Reálné posouzení na základě fotografií skutečného strojního zařízení.

Přednáší:
Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14
Mgr. Karel Stibor, Rockwell Automation s.r.o., Solution Architect Safety, TÜV Functional Safety Engineer 4224/11

13.45–14.00
Individuální diskuse a konzultace s přednášejícími

14.00
Individuální návštěva veletrhu MSV 2019

09:30 - 12:00

Pavilon P – Sál P4

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA: A CO Z TOHO BUDEME MÍT MY?

V rámci dvoudenního programu Cirkulární Ekonomiky pořádaného Českým Institutem Cirkulární Ekonomiky (INCIEN), se NCCC Traders by Nature rozhodli uspořádat workshop , kde se účastníci dozví o příležitostech, které poskytuje koncept cirkulární ekonomiky. Na konci tohoto workshopu budete vědět nejen proč aplikovat koncept cirkulární ekonomiky ve vaší organizaci, ale hlavně jak.

Workshop bude probíhat pod taktovkou Cyrila Klepka, vedoucího inovací v Direct People a zakladatele společnosti Cyrkl, první burzy druhotných surovin v České republice.

09.30–10.00
Přivítání účastníků s šálkem kávy a čaje

10.00–10.30
Proč zrovna eirkulární ekonomika?
Stav oběhového hospodářství v České republice

10.30–12.00
Interaktivní workshop využívající různé techniky (DT, CE Value Hill) k identifikaci potenciálních příležitostí a praktické kroky pro vaši organizaci

Poznámka: Workshop se bude konat v anglickém jazyce, předchozí rezervace nutná.

09:30 - 13:00

Pavilon E – Sál E4

JE STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČR POUHÝM CÁREM PAPÍRU?

9.30–9.40
Zahájení konference – její cíle
Ing. Jan Klas, MBA, člen představenstva a ředitel ČSZE

9.40–10.20
Dopady vysokých cen emisních povolenek na konkurenceschopnost uhelných tepláren
Ing. Jan Vondráš, specialista, Invicta BOHEMICA, s.r.o., Praha

10.20–11.00
Konec uhlí – Nová energie
Ing. Vladimír Budinský, MBA, viceprezident EURACOAL

11.00–11.40
Jaderná energetika – je SMR řešením pro ČR?
Doc. Ing. Radek Škoda, MSc., Ph.D., jaderný vědec, Ústav energetiky Strojní fakulty ČVUT

11.40–12.40
Negativní dopady rozsáhlého výpadku elektrického proudu v ČR
Gen. Ing. Andor Šándor, bezpečnostní poradce

12.40–13.00
Diskuze, závěry z konference
Ing. Jan Klas, MBA, člen představenstva a ředitel ČSZE

10:00 - 10:30

Pavilon A2 přízemí / 060

GABEN PACKAGING LIVE

Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení nápojů (Kofola).

Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0).

10:00 - 11:00

Administrativní budova – Sál 103

JAK SNÍŽIT NÁKLADY NA ENERGIE V PODNIKU?

1. Dotační podpora na realizaci energeticko - úsporných opatření
• Představení dotačních výzev podporující úspory energií
• Jak připravit úspěšnou žádost o dotaci
• Na co si dát pozor při přípravě žádosti – nejčastější chyby žadatelů
Vystupující: Mgr. Jan Jirsák – obchodní ředitel společnosti GRANTEX ADVISORY GROUP

2. Úspory energie v praxi
• Energetický managment – vysvětlení základních principů
• Jaká opatření přináší největší úsporu – ukázky z praxe
• Jak dobře připravit projekt na úspory energií
Vystupující: Ing. Vojtěch Lexa – energetický auditor a jednatel společnosti Energomex s.r.o.

3. Energetická soběstačnost podniků v praxi
• Jak zvýšit energetickou soběstačnost podniků?
• Akumulace energie z obnovitelných zdrojů energie
• Fotovoltaika v praxi - ukázky
Vystupující: Aleš Hradecký – předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky a člen představenstva Komory
Obnovitelných zdrojů energie

10:00 - 14:00

Administrativní budova – Sál 102

TECHNOLOGICKÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY STROJÍRENSKÉ PRAXE

- Aby šrouby nepraskaly.
- Aby chlazení chladilo a topení topilo.
- Aby lepené spoje byly bezpečné.
- Aby ocel nekorodovala.
- Abychom věděli JAK.
- Seznámení s progresivními a netradičními technologiemi, používanými ve vyspělém strojírenství.

11:00 - 12:10

Administrativní budova – Sál 103

JAK OPTIMALIZOVAT NÁKLADY NA VÝZKUM A VÝVOJ POMOCÍ DOTACÍ A DAŇOVÝCH ODPOČTŮ?

1. Představení dotačních výzev na podporu výzkumu a vývoje
• Základní kroky k úspěšnému získání dotace
• Dotace na provozní a režijní náklady
• Dotace na technologie
Vystupující: Mgr. Jan Jirsák – obchodní ředitel společnosti GRANTEX ADVISORY GROUP

2. Příběh úspěšného žadatele v dotačním programu Aplikace – 33A + s.r.o
• Jak probíhá příprava žádosti o dotaci – ukázka z praxe
• Představení projektu Vývoj Agentového procesního pole - moderní způsob automatizace výrobních procesů
• Administrace dotačního projektu v realizaci – na co si dát pozor
Vystupující: Ing. Ondřej Horčička – jednatel společnosti GRANTEX ADVISORY GROUP
Zdeněk Havelka, jednatel 33A+; autor Digitální továrny 2.0

3. Daňová optimalizace nákladů na výzkum a vývoj
• Vymezení daňového odpočtu na podporu výzkumu a vývoje
• Shrnutí nových pravidel platných od 1. dubna 2019 v porovnání s předchozími pravidly
• Jak probíhá příprava projektové dokumentace a uplatnění odčitatelné položky
Vystupující: Ing. Martin Šandera – daňový poradce, partner ve společnosti GRANTEX ADVISORY GROUP

12:00 - 12:30

Pavilon A2 přízemí / 060

GABEN PACKAGING LIVE

Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení nápojů (Kofola).

Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0).

13:00 - 15:30

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country For The Future

OP PIK A PRŮMYSL 4.0

Seminář určený primárně pro žadatele do Výzvy X programu Technologie - Průmysl 4.0 v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Doplňkově budou představeny další možnosti podpory automatizace a modernizace výroby z ostatních programů OP PIK a budou nastíněny oblasti podpory průmyslu 4.0 v budoucím programovém období – OP Konkurenceschopnost.

Po skončení prezentační části bude možnost konzultovat projektové záměry s programovými odborníky API a MPO.

13:00 - 17:30

Pavilon P – Sál P4

PŘÍLEŽITOSTI V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE

Zajímají vás aktuální příležitosti v oblasti cirkulární ekonomiky, jako je digitalizace a zefektivnění výroby, přechod na zelenou energii, využití vody ve výrobě, efektivní logistika nebo například eko-design?

Kulaté stoly vám přinášejí jedinečnou možnost předat si v rámci moderované diskuse na konkrétní témata tipy a zkušenosti. Potkáte zde experty v oblasti cirkulární ekonomiky i zástupce firem, kteří řeší nebo řešili podobné otázky, jako vy. Inspirujte se, informujte se, propojte se a objevte nové příležitosti pro rozvoj vaší firmy v oblasti cirkulární ekonomiky.

Sledujte www.msv.cirkularnicesko.cz a zaregistrujte se k tématu, které vás zajímá.

14:00 - 14:30

Pavilon A2 přízemí / 060

GABEN PACKAGING LIVE

Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení nápojů (Kofola).

Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0).

16:00 - 16:30

Pavilon A2 přízemí / 060

GABEN PACKAGING LIVE

Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení nápojů (Kofola).

Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0).

pátek 11.10.2019
09:00 - 14:00

Pavilon P – Sál P1

ODBĚRATELSKÉ VN TRAFOSTANICE

9.00–9.40
Radek Doležal, Schneider Electric
Bezdrátový systém pro online monitorování provozních podmínek rozvoden VN/NN

9.40–10.15
Radek Doležal, Schneider Electric
Systém automatizace ovládání distribučních rozvoden

10.15–10.50
Martin Dostál, Schneider Electric
Poslední trendy v oblasti výkonového NN jištění – Masterpact

11.15–12.00
Lubor Horák, lektor LPE s.r.o.
Spojování uzemnění NN a VN v trafostanici s více transformátory

12.00–13.00
Michal Kubín, Betonbau, s.r.o.
Výhody řešení kompaktních kioskových stanic a možnosti jejich konfigurace

13.15–14.15
Milan Dolenský, lektor LPE s.r.o.
Výchozí a pravidelné revize odběratelských vn trafostanic – nejen teoreticky (ČSN 33 1500 změna Z1, Z4)

09:00 - 16:00

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country for the Future

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V PRŮMYSLU

Prezentace výsledků uplatňování a využití principů cirkulární ekonomiky v průmyslu, ve stavebnictví, v obcích, ve vzdělávacích zařízeních formou promítání videí úspěšných příkladů dobré praxe a zodpovídání dotazů. Podnikatelské subjekty (zástupci firem a podniků, včetně OSVČ), které již přecházejí na principy cirkulární ekonomiky, nebo to mají v úmyslu a připravují se na to, budou mít možnost se připojit svým podpisem na ARCHU CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY PRŮMYSLU ČR a na interaktivní mapu České republiky umístit vlaječku do místa působení své firmy. Poskytovány budou též informace o programech podpory podporující oběhové hospodářství/cirkulární ekonomiku.

09:00 - 16:00

Pavilon Z přízemí / Česká národní expozice The Country for the Future

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA: KALEIDOSKOP

V expozici Ministerstva průmyslu a obchodu je vystavena interaktivní socha Kaleidoskop vytvořená na 3D tiskárně z recyklovaného PET materiálu. Soše není možné porozumět zdálky a zvnějšku, ale její tajemství se ukrývá vevnitř, kde se prouděním vzduchu pohybují částice. V kaleidoskopu je možné pozorovat roztodivné vzory, které se ve variacích opakují donekonečna. Světlo a čočky “recyklují” vložený design podobně, jako se recykluje fyzický materiál a stejně jako se v digitálním světě “recyklují” digitální procesy.

09:20 - 14:00

Pavilon E – Sál E3

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ POMOCÍ OPTOELEKTRONICKÝCH OCHRANNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DETEKCI OSOB A ZMĚNY V ČSN EN 60204-1 ED. 3

Koupit program

9.20–9.30
Zahájení semináře

9.30–11.30
Dopolední blok přednášek
• Požadavky vyplývající ze směrnice 2006/42/ES a dokumentace o posouzení rizika podle normy ČSN EN ISO 12100 na použití optoelektronických ochranných zařízení pro detekci osob podle souboru norem ČSN EN 61496 a ČSN EN ISO 13855.
• Návaznost dokumentace o posouzení rizik podle normy ČSN EN ISO 12100 na návrh elektrických zařízení strojů a hlavní změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019.
• Požadavky norem ČSN EN ISO 13855 (Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla) a souboru ČSN EN 61496-1 až 3 (Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky; Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD – světelné závory); Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení citlivá na rozptylový odraz (AOPDDR – laserové scannery)).

Přednáší:
Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14
Mgr. Karel Stibor, Rockwell Automation s.r.o., Solution Architect Safety, TÜV Functional Safety Engineer 4224/11

11.45 – 13.45
Odpolední blok přednášek
• Příklady provádění měření doběhu optoelektronických ochranných zařízení pro detekci osob u strojního zařízení.
• Praktický postup při implementaci ochranných zařízení pro detekci osob v praxi.

Přednáší:
Ing. Milan Branda, TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o.
Mgr. Karel Stibor, Rockwell Automation s.r.o., Solution Architect Safety, TÜV Functional Safety Engineer 4224/11

13.45–14.00
Individuální diskuse a konzultace s přednášejícími

14.00
Individuální návštěva veletrhu MSV 2019

10:00 - 10:30

Pavilon A2 přízemí / 060

GABEN PACKAGING LIVE

Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení nápojů (Kofola).

Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0).

12:00 - 12:30

Pavilon A2 přízemí / 060

GABEN PACKAGING LIVE

Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení nápojů (Kofola).

Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0).

14:00 - 14:30

Pavilon A2 přízemí / 060

GABEN PACKAGING LIVE

Prezentace technologií v praxi – roboticky řízená balicí linka doplněná odborným komentářem, balení nápojů (Kofola).

Robotizace, značení, balení, manipulace, identifikace, paletizace, distribuce, informační systém, monitoring (Industry 4.0).

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše