Mezinárodní strojírenský veletrh

I stroje potřebují pevný řád. ABRA Software dostává automatizaci výroby pevně pod kontrolu

Automatizace je v souvislosti s Průmyslem 4.0 asi nejčastěji skloňovaným pojmem. Aby bylo možné dílčí úkony či celé soubory činností přenechat bez starosti strojům a zařízením, je třeba mít po ruce kvalitní nástroj, který bude umět pracovat s daty a zvládne každý krok spolehlivě řídit. Zde přichází ke slovu nezbytná součást každého automatizovaného procesu – kvalitní informační systém. Svůj model chytře řízené továrny na MSV 2019 a jeho části Digitální továrna 2.0 přiveze ukázat společnost ABRA Software. Na svém interaktivním modelu bude demonstrovat řízení a automatizaci výroby i kompletaci od objednání zákazníka, přes výrobu až po expedici.

Správně zvolený a nastavený informační systém (ERP) zvládne všechny informace koncentrovat na jednom místě, účinně je propojit a podle potřeb pak automatizovat a řídit nejen výrobu, ale také související činnosti od nákupu a skladového hospodářství až po prodej, logistiku a účetnictví.

Spolehlivý informační systém od českého dodavatele

Systém ABRA Gen, který je od počátku vyvíjen v České republice, reaguje flexibilně na potřeby podnikatelů a firem i aktuální zákonné požadavky. Propojené moduly komplexně pokrývají celou firemní agendu a další vyspělé nástroje dovolují nadstandardní využití dat pro řízení i plánování.

Mezi nejzajímavější technologické inovace systému ABRA Gen v souvislosti s Průmyslem 4.0 patří pokročilé nástroje vizualizace ABRA BI a díky API také možnost flexibilního propojení s dalšími systémy i aplikacemi, které podnikatelé používají.

Systém ABRA Gen pracuje také s WMS mobilními terminály, které významně zrychlují úkony v rámci skladového hospodářství či v oblasti nákupu a prodeje, a umožňují také efektivní plánování veškerých souvisejících činností a minimalizaci chyb, prostojů či ležáků.

Díky IoT (internetu věcí) lze sbírat data online z různých zařízení, která se na výrobním procesu podílejí, a posunout míru automatizace na ještě vyšší úroveň. V této souvislosti stojí za zmínku také pokročilý Konfigurátor výroby, který umožňuje část výrobního procesu včetně zohlednění skladových zásob či expedice přenést na zákazníka a do výroby zadávat již velmi přesné požadavky.

Nespornou výhodou systému ABRA Gen je vysoká míra přizpůsobivosti potřebám konkrétní firmy – takřka vše lze modifikovat tak, aby systém přesně vyhověl danému podnikání s ohledem na všechna jeho specifika.

„Výhodou ABRA Gen je komplexnost. Největším přínosem implementace systému je především zjednodušení jednotlivých procesů a zlepšení vzájemné informovanosti. Před zavedením ABRA Gen jsme vedli spoustu evidencí v Excelu a někdy i duplicitně. S ABRA Gen se nám také podařilo eliminovat chybovost,“ uvedla Zdenka Roušar Valentová, společnost Profol, významný výrobce fólií.

Všechny reference naleznete na: www.abra.eu/reference

Výhody automatizovaného řízení výroby v IS ABRA Gen

Automatizace představuje obrovskou úsporu času a lidské práce díky možnostem kapacitního plánování, řízení a detailní evidence všech procesů ve výrobním provozu. Systém pracuje vždy s aktuálními daty, která se propisují napříč agendami a minimalizují tak riziko chybovosti nebo prostojů – ať jde o kalkulaci ceny výrobků či její promítnutí do dalších kroků, průběžné sledování reálných nákladů, stav výroby z pohledu procesů, materiálu, dokončenosti etap nebo finanční pohled na velikost rozpracované výroby.

Provázanost systému se samozřejmě prolíná také účetnictvím, skladovým hospodářstvím, SCM, mzdovou agendou či docházkou, stejně jako s nástroji pro plánování nákupu nebo prodeje.

ABRA Software a její vize

ABRA Software vyvíjí a prodává firemní software. Každý informační systém představuje nástroj, který pomáhá podnikatelům a manažerům lépe řídit firmy a šetřit rutinní práci. Redukce administrativy a minimalizace chyb či prostojů pak otevírá nové možnosti kreativitě a skutečnému podnikání. Jednoduše řečeno – podnikatelé se mohou soustředit na to podstatné a rozvíjet sebe i svou firmu, místo aby se zabývali zbytečnostmi, které za ně pohodlně obstará chytrý software.

Společnost ABRA Software vznikla s ideou podporovat podnikatele, přispívat k rozvoji byznysu a podílet se na celkovém pokroku. V tomto duchu pokračuje i po více než čtvrtstoletí své existence.

ABRA Software je mimo jiné zakládajícím členem Národního centra pro průmysl 4.0. a aktivně podporuje výzkum, vývoj a vzdělání v oblasti rozvoje myšlenky Průmyslu 4.0 v ČR, která je založena na lepším využití pracovní síly k rozvoji lidského i podnikatelského potenciálu.

„Jsme spojenci podnikatelů a manažerů v práci s daty. Vše, co každá firma dělá, produkuje množství dat. ABRA Software data sbírá, vyhodnocuje a pomáhá v inovacích podnikového řízení, aby bylo svižné, jednoduché a efektivní. Dnes je to důležitější než kdy jindy,“ zdůrazňuje Jaroslav Řasa, zakladatel a předseda představenstva ABRA Software, a.s.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše