Mezinárodní strojírenský veletrh

VUT: 14 špičkových exponátů, vynálezů, patentů

Od zefektivnění kolejové dopravy po design gama kamery až ke špičkovým dronům a pozemním robotům. Takovou škálu exponátů letos nabídne Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta strojního inženýrství a výzkumné centrum CEITEC na stánku VUT. Chybět nebudou ani propracované studentské projekty, jako například nejrychlejší pneumobil na světě.

Robotický 3D tisk

Robotický 3D tisk je možné využít tam, kde konvenční 3D technologie selhávají. Vyznačuje se možností natáčení tiskové hlavy během výroby, což umožňuje například tisk na kolmou stěnu nebo na již vyrobené součásti. Na letošním MSV bude k vidění bezpodporový robotický 3D tisk i robotický 3D tisk polymerního betonu.

VUT se s tímto exponátem zúčastní soutěže o Zlatou medaili MSV 2019.


 

Systém pro bezkontaktní nanášení modifikátoru tření na temeno kolejnice

Výsledek vlastní VaV činnosti VUT v Brně, který slouží k bezkontaktnímu nanášení modifikátoru tření na temeno kolejnice. Účelem je optimalizace adheze v kontaktu a omezení kvílivého hluku v kolejové dopravě. Výhodou tohoto stacionárního systému je vyšší přesnost a opakovatelnost dávkování, která je zásadní pro bezpečné a efektivní řízení adheze.


 

Design kardiologické gama kamery Cardigamm

Kardiologická gama kamera je přístroj sloužící k diagnostice tkání a orgánů. Hlavním přínosem návrhu je snížení stresové zátěže pacientů a obsluhy díky tvarovému řešení a vhodné barevné kombinaci. Alena Smrčková za tento návrh získala cenu Excelentní studentský design za rok 2017 v soutěži o Národní cenu za studentský design, práce byla též vystavena na III. mezinárodním bienále studentského designu Design.S (TMB, 2018).


 

Prototyp magnetoreologického tlumiče vrtivých pohybů pro podvozek kolejového vozidla

Semiaktivní regulaci tlumící síly umožní prototyp magnetoreologického tlumiče. Výsledkem jeho používání by mělo být snížení opotřebení vozidla.


 

Digitální dvojče robotické buňky - virtuální zprovozně

Virtuální model a digitální dvojče reálné robotické buňky na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky se představí pomocí brýlí pro virtuální realitu, což umožní online zobrazení dat z reálné výrobní buňky. Dále slouží pro testování a optimalizaci výrobní buňky během přípravy nové výroby. Je tak dosaženo zkrácení přípravných časů nové výroby a ekonomických úspor.

VUT se s tímto exponátem účastní soutěže o Zlatou medaili MSV 2019.


 

Rentgenová počítačová tomografie

Ve spolupráci výzkumného centra CEITEC a Fakulty strojního inženýrství umožní rentgenová počítačová tomografie nedestruktivní testování v akreditované laboratoři pro široké spektrum průmyslových aplikací - kontrolu kvality, reverzní inženýrství, defektoskopii, vývoj dílu, korekci vstřikovacích forem a hodnocení porozity dle norem.


 

Oběžné kolo kompresoru svařované elektronovým paprskem

Pokročilá technologie kombinuje pro optimalizaci výroby obrábění a svařování. Exponát z materiálu X5CrNiCuNb 16-4 díky této technologii dosahuje kvality požadované pro průtočný kanál oběžného kola.


 

Hořák LPH1

S finanční podporou TA ČR vznikl hořák, který je určen pro spalování nízko-výhřevných a odpadních plynných paliv. Ty vznikají v bioplynových stanicích nebo v technologických procesech v chemických a petrochemických závodech. Na vynález bylo uděleno několik světových patentů.


Letoun Shark

Model letounu pro studentskou soutěž NFC vznikl pod rukama týmu Chicken wings, který v současnosti reprezentuje Letecký ústav na Fakultě strojního inženýrství. Hlavním přínosem tohoto modelu je míra rozpětí křídel, která je 5 metrů a dá se složit na 0,5m.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše