Mezinárodní strojírenský veletrh

VUT chystá novinky digitalizace a robotizace, přidává exponáty. Na MSV jich vystaví patnáct na více jak 100m²

Od zefektivnění kolejové dopravy po design gama kamery až ke špičkovým dronům. Takovou škálu exponátů letos nabídne stánek VUT. V duchu tématu Průmysl 4.0 a digitální továrna vystaví Fakulta strojního inženýrství a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií ve spolupráci s výzkumným centrem CEITEC VUT opravdové špičky techniky.

Novinkou je robotický 3D tisk, který přináší moderní technologie výroby stavebních dílů s lepšími mechanickými vlastnostmi. Robotizací se tisková hlava totiž dokáže během výroby natáčet a zvládne tak třeba i tisk na kolmou stěnu. „ Je to díky využití 6-osého robotického ramene, které orientuje tiskovou hlavu v požadovaném směru. Je také možné výrazně redukovat množství podpůrného materiálu. Vyvinuté 3D tiskové hlavy tedy umožňují výrobu komponent strategiemi, které jsou téměř nezávislé na tvaru a orientaci 3D tiskové platformy,“ představil novinku David Škaroupka z odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií Fakulty strojního inženýrství VUT.

VUT se s tímto exponátem účastní soutěže o Zlatou medaili MSV 2019.

K zefektivnění kolejové dopravy vystaví VUT hned dva exponáty. Prvním bude systém pro bezkontaktní nanášení modifikátoru tření na temeno kolejnice. Ten by měl snížit jízdní odpor a tím i náklady na údržbu kolejnic. A druhý prototyp magnetoreologického tlumiče vrtivých pohybů pro podvozek kolejového vozidla zase omezí opotřebení podvozku i kolejového svršku jako jsou kolejnice či výhybky.

Přímo na výstavišti se naskytne příležitost sledovat online přenos reálné linky robotické buňky. A to díky brýlím pro virtuální realitu. Ty budou moci zájemci využít pro pozorování virtuálního modelu a digitálního dvojče reálné robotické buňky z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky.

VUT se s tímto exponátem účastní soutěže o Zlatou medaili MSV 2019.

Ze spolupráce CEITEC VUT a Fakulty strojního inženýrství vznikl proces nedestruktivního testování skrze rentgenovou počítačovou tomografii. Vědci tak dokážou efektivně provádět kontrolu kvality, reverzní inženýrství, defektoskopii a další úkony.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií pak předvede dron a dva pozemní roboty. Ty slouží k průzkumu oblastí pro člověka nebezpečných nebo nepřístupných. Lze je například využít jako roboty záchranáře, pyrotechnické nebo vojenské průzkumné roboty. „Průzkumná mobilní robotika v poslední době začíná nabývat na významu, protože umožní reagovat na současné hrozby od automatizovaného měření parametrů prostředí, přes průzkum oblastí postižených technologickou havárií až po řešení kriminálních činů a teroristických útoků. Využití těchto robotů je již dnes možné v širokém spektru prostředí - roboty pracují na suchu, ve vodě, ve vzduchu i pod zemí a tyto technologie jsou využitelné jak v civilním sektoru, tak v silových složkách,“ shrnuje všestrannost Luděk Žalud z Fakulty elektrotechniky a komunikačních studií a výzkumného centra CEITEC VUT.

Představí se také studentské spolky se svými projekty - Formula Dragon 9, Pneumobil Falcon a letoun Shark. Všechny týmy se aktivně účastní mezinárodních soutěží a umisťují se na jejich předních příčkách. Vše letos najdete a můžete vyzkoušet v pavilonu Z na stánku č. 77.