URBIS SMART CITY FAIR

URBIS Smart City Fair znovu ukáže, jak chytře na chytrá města

Po roce se na brněnské výstaviště vrací projekt, který se jako jediný ve střední Evropě cíleně zaměřuje na problematiku Smart city a spojuje do jednoho místa a termínu konferenci se špičkovými zahraničními řečníky a prezentaci firem s nabídkou konkrétních řešení. Druhý ročník veletrhu URBIS Smart City Fair proběhne již ve dvou pavilonech a s doprovodným programem na osmi pódiích. Přijeďte ve dnech 5. a 6. 6. 2019 do Brna, nikde jinde se o chytrých městech a obcích nedozvíte víc!

URBIS Smart City Fair 2019 naváže na loňský premiérový ročník, který odstartoval intenzivní veřejnou diskuzi na téma zavádění chytrých řešení do našich měst a obcí. Opět vytvoří platformu pro sdílení nápadů, prezentaci řešení a dobré praxe nejen v rámci střední Evropy. Dějištěm veletrhu budou pavilony G1, G2 a přilehlé volné plochy.

Stejně jako loni bude těžištěm dvoudenní odborný doprovodný program se špičkovým obsazením. Nové je jeho zaměření na evropské projekty Science meets Parliaments/Science meets Regions a RUGGEDISED, které budou pilířem prvního konferenčního dne. Jednání druhého dne zahájí Smart City Summit V4+ a program se soustředí na problematiku střední Evropy a zavádění chytrých řešení do měst a obcí různé velikosti. Významnou novinkou je pracovně-prezentační CityOne Arena, kde se představí nové technologické koncepty. Rozšířený prezentační prostor dostanou také start-up projekty. Cílem všech novinek a celého veletrhu je usnadnit a urychlit zavádění konceptu Smart city do českých měst a obcí tak, aby se v nich občanům žilo lépe.

„Rozvoj chytrých měst a chytrých obcí neznamená jen nákup drahých zařízení prošpikovaných technologiemi. Chytré řešení spočívá v tom, že zjednoduší občanům život, by se jim žilo pohodlněji, příjemněji, zdravěji. URBIS je platformou pro výměnu zkušeností a demonstraci dobré, ale i špatné praxe z měst, kde dané řešení už zrealizovali. Zajímavé podněty tady najdou všichni, protože i malé obce řeší problémy třeba s odpadovým hospodářstvím, veřejným osvětlením nebo s informacemi a prodejem jízdenek v dopravě. Veletrh ukáže chytrá řešení, která usnadní občanům život, ať žijí kdekoliv,“ říká ředitel projektu Martin Videczký.

Veletrh URBIS  Smart City Fair oslovuje především odborníky z veřejné správy – krajů, měst, obcí i mikroregionů. Inspiraci zde určitě najdou také zástupci univerzit, inovačních firem a v neposlední řadě aktivní občané, kteří se chtějí podílet na rozvoji svých obcí a měst. Na webu www.smartcityfair.cz byla spuštěna prodej vstupenek, které si do 30. dubna můžete koupit za nejvýhodnější cenu.

Lídři v oboru Smart city se sejdou v Brně

Konferenční program bude opět velmi nabitý. První den představí své vize i hotové projekty zahraniční města, u kterých se můžeme v rozvoji koncepce Smart city inspirovat, zatímco druhý den bude  prezentovat zkušenosti a plány středoevropských měst. Vedle hlavního sálu budou jednání probíhat v pěti dalších zaměřených na klíčová témata ročníku: digitální město, vodu, energetickou politiku, chytré čtvrti a udržitelnou dopravu. Mezi hlavními řečníky jsou ohlášeni zástupci Evropské komise, evropských projektů, zahraničních univerzit, ministerstev i významných organizací řídících zavádění inovativních technologií.

O výstavbě chytrých čtvrtí se bude jednat pod patronátem evropského projektu RUGGEDISED, ve kterém Brno spolupracuje s dalšími pěti městy: holandským Rotterdamem, skotským Glasgow, švédskou Umeou, polským Gdaňskem a italskou Parmou. Projekt RUGGEDISED je součástí programu Horizon 2020 a podporuje  testování a zavádění chytrých řešení v prostředí tří velkých „vzorových“ měst Rotterdam, Glasgow a Umea, zatímco další tři města přebírají zkušenosti a posouvají koncept do dalších částí Evropy. Brno v rámci spolupráce připravuje výstavbu nové chytré čtvrti Špitálka v nevyužívané západní části areálu brněnských tepláren. URBIS bude místem intenzivní výměny zkušeností mezi zástupci zapojených měst. Na úvodní setkání, kde vystoupí primátorka města Brna Markéta Vaňková a Jens Bartholmes z DG ENERGY, naváže replikační workshop s trojfázovým jednáním v úzkých pracovních skupinách. Celkem se v této sekci očekává účast až 80 až 100 odborníků z měst akreditovaných v některém z jedenácti velkých projektů programu Horizon 2020.

Druhým pilířem prvního konferenčního dne je evropský projekt Science meets Parliaments/Science meets Regions (SMP/SMR), který zaštítí jednání na téma energetická politika. Workshop má urychlit výměnu informaci mezi vědou a politikou a přispět k usnadnění přechodu na čisté energie, k posilování energetické soběstačnosti území a k decentralizaci energetiky. Do jednání se zapojí komerční i akademický sektor a zvání jsou také občané. K tématům patří mj. potenciální infrastruktura vhodná pro čistou energetiku, proveditelnost investic do decentralizovaných obnovitelných zdrojů energie nebo technologická připravenost procesu. Workshop o eco-inovacích v energetických systémech očekává až 200 účastníků a jedním z jeho cílů je vytvoření místní znalostní platformy pro čistou energii.

Tématu udržitelná doprava se bude 5. června věnovat konference Budoucnost veřejné dopravy nejen ve městech – moderní technologie ve veřejné dopravě. Spolupořadatelem je KORDIS JMK jako organizátor dopravy v Jihomoravském kraji a konference proběhne v rámci evropského projektu Peripheral Access, který podporuje rozvoj dopravy v odloučených regionech. Jednat se bude třeba o integraci různých druhů dopravy, zavádění elektronických jízdních dokladů nebo chytrých řešeních pro zajištění dopravní dostupnosti. Své zkušenosti přednesou odborníci z Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska a České republiky. Posluchači se například dozvědí, jak v Turíně sloučili všechny mobilní služby do jedné aplikace, jaká nová dopravní řešení chystají v Benátkách nebo jak se v Maďarsku daří sjednocovat informační a prodejní systémy.

Brána konceptu Smart city pro střední a východní Evropu

Druhý den bude věnován výměně zkušeností v rámci střední Evropy. Na hlavním pódiu se uskuteční Smart City Summit V4+ s vysoce kompetentní účastí nejen ze zemí Visegrádské čtyřky. Zastoupena budou jak ministerstva, do jejichž gesce patří regionální rozvoj, tak chytrá města různých velikostí a jejich konkrétní řešení. Sdílení zkušeností a dobré praxe proběhne na třech různých úrovních – ministerské, velkých měst a menších měst. Potvrzena je například účast Prahy, Bratislavy, Vídně, Varšavy, Budapešti, Brna a Ostravy.

V dalších pěti sálech bude druhý den pokračovat jednání podle klíčových témat ročníku, kterými jsou digitální město, voda, energetická politika, chytré čtvrti a udržitelná doprava. Odbornými partnery jsou například Asociace pro vodu ČR, Hospodářská komora ČR a KORDIS JMK. Druhý den konference o budoucnosti veřejné dopravy přinese inspirace z chorvatského Záhřebu, slovenské Žiliny nebo italské Vicenzy. Podnětné vystoupení chystá také rakouský Graz, kde se zaměřili na potřeby dojíždějících a podařilo se zkombinovat nabídky mobility měst a venkova do jedné servisní karty.

Novinkou letošního ročníku je CityOne Arena koncipovaná jako prezentačně-pracovní prostor pro ukázku nových technologických konceptů chytrého města.  Demonstrační zóny představí například chytrou zastávku nebo digitální knihovnu a  umožní vystavovatelům a partnerům uplatnit svůj produkt ve společném předváděcím prostoru. CityOne Arena se stane místem diskuzních stolů, workshopů a její součástí bude i VIP lounge pro obchodní jednání.

Větší prostor dostanou také start-upy, kterým se v Brně jako městě s velkým inovačním potenciálem velice daří. Řada start-up projektů přináší nápady, jak zlepšit život ve městě, a na veletrhu URBIS Smart City Fair se o ně mohou podělit s informovaným publikem. Letos se pro vystavující start-upy nově otevře venkovní stan s pódiem, kde mohou v krátkých prezentacích zaujmout posluchače a získat je pro svůj nápad. Připomeňme si, že na loňském prvním ročníku dostala cenu pro start-upy firma GoodVision za produkt Video Insights - cloudovou SaaS službu, která  pomocí nejmodernějších metod detekuje, rozpoznává a extrahuje objekty a události z kamerových záznamů. 

Brno inspiruje

Jedním z cílů veletrhu URBIS Smart City Fair je představit hostitelské město Brno jako lídra v inovacích. Že má Brno ostatním co nabídnout, ukázal loňský zisk prestižní ceny v soutěži ITAPA V4 Award, která posuzuje nejlepší projekt Smart city a inovativních služeb pro občany a firmy v zemích Visegrádské čtyřky. Městský portál pro občany BrnoID zvítězil i díky tomu, že elektronickou identitu využívá už přes 80 tisíc Brňanů. Brno má zároveň jeden z nejmodernějších datových portálů v České republice data.brno.cz s vysokou návštěvností. Jak vážně se v Brně přistupuje k udržitelné budoucnosti, dokládá strategický rozvojový dokument Vize 2050, který definuje stav, v jakém by město mělo být předáno dalším generacím. Také plánovaná výstavba chytré čtvrti Špitálka předurčuje Brno stát se tuzemskou „laboratoří“ rozvoje inteligentních a udržitelných městských oblastí. V neposlední řadě je Brno vlastníkem moderního veletržního areálu. To vše dělá z jihomoravské metropole ideálního hostitele veletrhu a konference chytrých měst. URBIS Smart City Fair se inspiroval  veletrhy ve španělské  Barceloně a norském Stavangeru a má ambici stát se platformou pro rozvoj koncepce Smart city ve střední a východní Evropě.

Konkrétní produkty a řešení budou k vidění jak v prostoru CityOne Arena, tak na stáncích dodavatelských firem. Nabídka zohledňuje možnosti obcí a měst a zaměří se na dosažitelná řešení. K vystavovatelům patří třeba společnost mmcité1, která představí chytrý městský mobiliář. Mladá softwarová firma Incinity seznámí s vlastní integrační platformou pro chytrá města Invipo. Společnost World from Space poradí, jak vytěžit informace ze satelitu a využít je při správě města a péči o zeleň. Dalším vystavovatelem je e-Point communications – firma specializující se na bezobslužné e-systémy, která na veletrh přiveze samoobslužné e-kiosky pro interaktivní komunikaci, rezervace a platby služeb. Prezentovat se budou také společnosti VERB Group, RCE systems, OMEXOM GA Energo, ENVItech Bohemia, Politinn, IQ Smart Solution, GABEN, HESTEGO, CitySys, CleverMaps, ČD – Telematika a další.

Foto: archiv BVV a KAM Brno

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše