PYROS, ISET
Termín a místo 29. 05. - 01. 06. 2019, Výstaviště Brno

Mezinárodní veletrhy požární a bezpečností techniky a služeb

Termín a místo 29. 05. - 01. 06. 2019, Výstaviště Brno
Otevírací doba
29.–30. 5. 9.00–18.00
31. 5. – 1. 6. 9.00–17.00

Podrobnosti o akci

Specializovaný veletrh určený především odborníkům z oblasti požární ochrany, činností integrovaného záchranného systému, ochrany zdraví, života a majetku. Veletrh je oborovou jedničkou v ČR s dlouholetou tradicí – první ročník se konal již v roce 1972. Je jedinečnou příležitostí získat přehled o fungování integrovaného záchranného systému a jeho jednotlivých složkách.

Veletrh ISET nabízí komplexní prezentaci technologií pro ochranu a bezpečnost života, informací a majetku. Hlavním tématem je kybernetická bezpečnost a její význam v současném světě. Veletrh je velmi vhodnou příležitostí představit nabídku řešení pro kybernetickou bezpečnost početné a kvalitní návštěvnické klientele i vystavujícím firmám komplexu bezpečnostních veletrhů. Budou přítomni představitelé veřejné sféry, bezpečnostních a ozbrojených složek, které zajištění kybernetické bezpečnosti zajímá.

Další akce