Stavební veletrh Brno

Stavební veletrh Brno

Doprovodný program

středa 27.02.2019
08:30 - 10:30

Pavilon P – Sál P3

Využití moderních materiálů v konstrukcích dřevostaveb

SEMINÁŘ pro projektanty CŽV ČKAIT

Situace na trhu dřevostaveb, konstrukce a stavební postupy; Modulová výstavba; Využití moderních materiálů v dřevostavbách – novinky a jejich vlastnosti; Systémové řešení pro dřevostavby; Požární bezpečnost a akustika; Konstrukční detaily a řešení; Důležitost pečlivého výběru projekční a realizační firmy; Legislativa; Ombudsman pro dřevostavby.

10:00 - 10:30

Pavilon P přízemí / Přednáškové molo

Hospodaření s šedou odpadní vodou a vodou srážkovou

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., ČVUT v Praze

Voda, jako jedinečná komodita, je nezbytně nutná k životu. Její tržní cena zahrnuje nejen vlastní cenu vody, ale i náklady na její ohřev, vedení, opravy a výstavbu nových sítí, daň z přidané hodnoty a samozřejmě zisk. Cena vodného (a stočného) neustále roste a tato skutečnost nutí odběratele vodou šetřit. Vzhledem k převládajícímu napojení odběratelů na vodovod pro veřejnou potřebu, je voda, využívaná pro veškerý provoz budov v kvalitě pitné vody. Její částečné nahrazení vodou provozní, by snížilo nejen náklady na tuto komoditu, ale vedlo by především k úspoře jejího množství.
Nahradit pitnou vodu nelze v případech, kdy ji potřebujeme jako poživatinu a k osobní hygieně, ale pro účely provozní lze v dostatečné míře pitnou vodu nahradit vodou srážkovou a šedou vodou splaškovou. Po úpravě lze tyto typy vody využívat např. pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad.

10:00 - 17:00

Pavilon Z přízemí

Finále soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2019

Odborný garant: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Organizátor: Ing. Andrzej Bartoś, předseda sekce vzdělávání CTI ČR

Přijďte podpořit soutěživost, zručnost a odbornost našich žáků 3. ročníků SOU v oboru instalatér, jednotlivců i družstev. Letos se koná 22. ročník soutěže odborných dovedností Učeň instalatér. Slavnostní zahájení se bude konat v úterý, 26. února 2019 v 19:00 hodin, ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu JM kraje. Soutěž je zařazena do projektu České ručičky.

10:30 - 11:30

Pavilon P přízemí / Přednáškové molo

Minulost vs. budoucnost vizualizací

Organizátor: Lumion

Trvá vám nastavování materiálu textury pro kvalitní reliéf a odraz nebo rendrování obrázku několik hodin či dní? Takto zdlouhavé procesy se už dnes ve světě vizualizací stávají historií, a to díky inovativním programům jako je Lumion. Veškeré úpravy materiálů i objektů nyní vidíte v reálném čase, dokonce třeba i vlnění se listů stromů ve větru. Obrázek můžete mít za pár vteřin a animovaného video i za pár minut/hodin.

11:30 - 12:00

Pavilon P přízemí / 136

Studny

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., ČVUT v Praze

Tam, kde není možné napojit budovu na vodovod pro veřejnou potřebu, lze (pokud to podmínky dovolují) ji zásobovat vodou z lokálního zdroje. Lokálním zdrojem vody jsou především podzemní vody, k jejichž jímání slouží studny. Pro mělké odběry, maximálně do 15 m hloubky, jsou využívány šachtové studny, pro jímání vody z větších hloubek, minimálně 20 m nebo skalního podloží, jsou využívány vrtané studny, které se hloubí vrtnými soupravami.
V případě napojení budovy na vodovod pro veřejnou potřebu lze z lokálního zdroje vody – studny – čerpat a využívat tuto vodu pouze pro provozní účely budovy a nahradit tak určité množství pitné vody z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu.

15:30 - 16:00

Pavilon P přízemí / Přednáškové molo

Aktuální nabídka z dotačního programu Dešťovka

Organizátor: Státní fond životního prostředí

Pokud se potýkáte s nedostatkem užitkové vody a přemýšlíte, jak ušetřit za pitnou vodu, sáhněte po dotaci z programu Dešťovka. Přijďte si poslechnout, na co konkrétně můžete dotaci získat a kolik ušetříte.

16:30 - 17:00

Pavilon P přízemí / Přednáškové molo

Studny

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., ČVUT v Praze

Tam, kde není možné napojit budovu na vodovod pro veřejnou potřebu, lze (pokud to podmínky dovolují) ji zásobovat vodou z lokálního zdroje. Lokálním zdrojem vody jsou především podzemní vody, k jejichž jímání slouží studny. Pro mělké odběry, maximálně do 15 m hloubky, jsou využívány šachtové studny, pro jímání vody z větších hloubek, minimálně 20 m nebo skalního podloží, jsou využívány vrtané studny, které se hloubí vrtnými soupravami.
V případě napojení budovy na vodovod pro veřejnou potřebu lze z lokálního zdroje vody – studny – čerpat a využívat tuto vodu pouze pro provozní účely budovy a nahradit tak určité množství pitné vody z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu.

čtvrtek 28.02.2019
10:00 - 10:30

Pavilon P přízemí / 136

Požární ochrana v bytových domech

Ing. Marie Rusinová, Ph.D., VUT v Brně

Bytové domy jsou z pohledu požární bezpečnosti staveb řešeny podle ČSN 73 0833:2010 jako budovy skupiny OB2. Tato norma dále určuje zásady dělení bytových domů na požární úseky a vytyčuje pravidla pro únikové cesty. Specifickým způsobem jsou řešena zařízení pro protipožární zásah v bytových domech, tj. vnitřní hadicové systémy a přenosné hasicí přístroje. Řešení dalších důležitých okruhů – např. požadavků na konstrukce včetně zateplení, nebo odstupových vzdáleností – čerpá ze základních projektových norem PBS ČSN 73 0802:2009 a ČSN 73 0810:2016.

10:00 - 16:00

Pavilon P přízemí / 091

Soutěž pro školy „Dobrodružství s řemeslem“

Odborný garant a organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.

Žáky středních odborných škol čekají technické úkoly a věcné ceny. Soutěž je zaměřena na odbornost topenářského a instalatérského řemesla.

10:30 - 11:30

Pavilon P přízemí / Přednáškové molo

Dřevostavba na zemních vrutech KRINNER – jak začít, postup při založení stavby, Moderní systém zakládání staveb bez betonu s použitím profesionální techniky

Odborný garant: KRINNER GmbH

Organizátor: Zemní vruty KOSTRHOUN - výhradní zástupce KRINNER GmbH

Nejen dřevostavbu Vám založí KRINNER za zlomek času, díky zemním vrutům - základy je možné okamžitě zatížit, odpadá technologická přestávka při betonáži. Žádné kopání, betonování a odvoz vykopané zeminy. Zemní vruty KRINNER jsou testovány na tlakovou, tahovou i boční zátěž.

11:30 - 12:00

Pavilon P přízemí / Přednáškové molo

Minulost vs. budoucnost vizualizací

Organizátor: Lumion

Trvá vám nastavování materiálu textury pro kvalitní reliéf a odraz nebo rendrování obrázku několik hodin či dní? Takto zdlouhavé procesy se už dnes ve světě vizualizací stávají historií, a to díky inovativním programům jako je Lumion. Veškeré úpravy materiálů i objektů nyní vidíte v reálném čase, dokonce třeba i vlnění se listů stromů ve větru. Obrázek můžete mít za pár vteřin a animovaného video i za pár minut/hodin.

11:30 - 12:00

Pavilon P přízemí

Minulost vs. budoucnost vizualizací

Nastavování materiálu textury pro kvalitní reliéf i odraz Vám trvá i několik hodin či dní? Máte připravený obrázek na výstup - renderování, ale jeho výstup trvá několik hodin i dní? Máte vyrenderovaný obrázek, ale zjistíte, že je většina věcí špatně a musíte vše absolvovat znova?

Takto zdlouhavé procesy se už dnes ve světě vizualizací stávají historií a to díky inovativním programům. Veškeré úpravy materiálů i objektů nyní vidíte v reálném čase a to i dokonce vlnění se listů stromů ve větru. Obrázek můžete mít za pár vteřin a animovaného video i za pár minut/hodin. Přijďte se podívat, jak zrychlit svoji práci a jak nabídnout zákazníkům něco víc!

11:30 - 12:00

Pavilon P přízemí / 136

Požární ochrana v rodinných domech

Ing. Marie Rusinová, Ph.D., VUT v Brně

Bytové domy jsou z pohledu požární bezpečnosti staveb řešeny podle ČSN 73 0833:2010 jako budovy skupiny OB2. Tato norma dále určuje zásady dělení bytových domů na požární úseky a vytyčuje pravidla pro únikové cesty. Specifickým způsobem jsou řešena zařízení pro protipožární zásah v bytových domech, tj. vnitřní hadicové systémy a přenosné hasicí přístroje. Řešení dalších důležitých okruhů – např. požadavků na konstrukce včetně zateplení, nebo odstupových vzdáleností – čerpá ze základních projektových norem PBS ČSN 73 0802:2009 a ČSN 73 0810:2016.

13:00 - 14:00

Pavilon P přízemí / Přednáškové molo

Stav a plány realizace Koncepce BIM 2022

Organizátor: Česká agentura pro standardizaci, Odbor koncepce BIM
Ing. Jaroslav Nechyba

Prezentace činností a plánů Odboru koncepce BIM České agentury pro standardizaci pověřené Ministerstvem průmyslu a obchodu realizovat většinu odborných opatření vládou schválené Koncepce zavedení metody BIM v České republice.

Témata prezentace:
- Organizace práce na realizaci opatření Koncepce a zapojení odborné veřejnosti do recenzního procesu
- Stav přípravy klíčových standardů a další kroky – datový standard, smluvní standard
- Pilotní a před-pilotní projekty – účel a organizace
- Diskuse

14:00 - 14:30

Pavilon P přízemí / 136

Požární ochrana v bytových domech

Ing. Marie Rusinová, Ph.D., VUT v Brně

Bytové domy jsou z pohledu požární bezpečnosti staveb řešeny podle ČSN 73 0833:2010 jako budovy skupiny OB2. Tato norma dále určuje zásady dělení bytových domů na požární úseky a vytyčuje pravidla pro únikové cesty. Specifickým způsobem jsou řešena zařízení pro protipožární zásah v bytových domech, tj. vnitřní hadicové systémy a přenosné hasicí přístroje. Řešení dalších důležitých okruhů – např. požadavků na konstrukce včetně zateplení, nebo odstupových vzdáleností – čerpá ze základních projektových norem PBS ČSN 73 0802:2009 a ČSN 73 0810:2016.

pátek 01.03.2019
10:00 - 10:30

Pavilon P přízemí / 136

Bezbariérové úpravy prostor bytových domů a v bytech

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., ČKAIT, VŠB-TU Ostrava

Jak na stavební úpravy společných prostor bytových domů pro zajištění podmínek bezbariérového užívání – vstupy do domů, výtahy, plošiny a stavební úpravy samotných bytů se zaměřením na úpravy bytových jader.
Zaměřeno na vlastníky bytů, domů, členy společenství vlastníků a bytových družstev.

10:30 - 11:30

Pavilon P přízemí / Přednáškové molo

Dřevostavba na zemních vrutech KRINNER – jak začít, postup při založení stavby, Moderní systém zakládání staveb bez betonu s použitím profesionální techniky

Odborný garant: KRINNER GmbH

Organizátor: Zemní vruty KOSTRHOUN - výhradní zástupce KRINNER GmbH

Nejen dřevostavbu Vám založí KRINNER za zlomek času, díky zemním vrutům - základy je možné okamžitě zatížit, odpadá technologická přestávka při betonáži. Žádné kopání, betonování a odvoz vykopané zeminy. Zemní vruty KRINNER jsou testovány na tlakovou, tahovou i boční zátěž.

11:30 - 12:00

Pavilon P přízemí / 136

Bezbariérové úpravy rodinných domů

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., ČKAIT, VŠB-TU Ostrava

Jak na stavební úpravy rodinných domů pro zajištění podmínek bezbariérového užívání. Jakékoliv stavební úpravy jsou nejen technicky, ale i finančně náročné. Na některé druhy a typy zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením poskytuje Úřad práce příspěvek na zvláštní pomůcku.
Zaměřeno na vlastníky rodinných domů.

11:30 - 12:00

Pavilon P přízemí / Přednáškové molo

Minulost vs. budoucnost vizualizací

Organizátor: Lumion

Trvá vám nastavování materiálu textury pro kvalitní reliéf a odraz nebo rendrování obrázku několik hodin či dní? Takto zdlouhavé procesy se už dnes ve světě vizualizací stávají historií, a to díky inovativním programům jako je Lumion. Veškeré úpravy materiálů i objektů nyní vidíte v reálném čase, dokonce třeba i vlnění se listů stromů ve větru. Obrázek můžete mít za pár vteřin a animovaného video i za pár minut/hodin.

14:00 - 14:30

Pavilon P přízemí / 136

Bezbariérové úpravy rodinných domů

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., ČKAIT, VŠB-TU Ostrava

Jak na stavební úpravy společných prostor bytových domů pro zajištění podmínek bezbariérového užívání – vstupy do domů, výtahy, plošiny a stavební úpravy samotných bytů se zaměřením na úpravy bytových jader.
Zaměřeno na vlastníky bytů, domů, členy společenství vlastníků a bytových družstev.

15:30 - 16:30

Pavilon P přízemí / Přednáškové molo

Ušetřete s dotacemi na úsporné bydlení

Organizátor a odborný garant: Státní fond životního prostředí

Díky chytré rekonstrukci či stavbě rodinného domu můžete ušetřit statisíce. A to nejen na provozních nákladech. Rozpočet vám vylepší dotace rezortu životního prostředí z programů Nová zelená úsporám a Dešťovka. Přijďte si poslechnout, na co konkrétně můžete dotaci získat a kolik ušetříte.

16:30 - 17:00

Pavilon P přízemí

Bezbariérové úpravy rodinných domů

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., ČKAIT, VŠB-TU Ostrava¨

Jak na stavební úpravy rodinných domů pro zajištění podmínek bezbariérového užívání. Jakékoliv stavební úpravy jsou nejen technicky, ale i finančně náročné. Na některé druhy a typy zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením poskytuje Úřad práce příspěvek na zvláštní pomůcku.
Zaměřeno na vlastníky rodinných domů.

sobota 02.03.2019
10:00 - 15:30

Pavilon P přízemí / Přednáškové molo

Zdravé bydlení v moderní dřevostavbě

Odborný garant a organizátor: Asociace dodavatelů montovaných domů

Program:
10.00 ADMD - Zorientujte se na trhu dřevostaveb – Ing. Lenka Trandová, ADMD
10.30 Schiedel – Lukáš Kupka, Schiedel
11.00 Velkoplošné biodesky – Stanislav Beránek, Admonter
11.30 Začlenění komínu do dřevostaveb – Ing. Waltr Sodomka ml., Messy
12.00 Kovové půdní schodky do dřevostaveb – Vojtech Tybitancl, Wippro
12.30 Využití inovativního materiálu a desek OSB Firestop ve stropních konstrukcích dřevostaveb – Jiří Chalupník, Kronospan
13.00 Fasády budoucnosti – Radomír Dvořák, Fermacell
13.30 Praktické příklady komfortního větrání s rekuperací tepla pro rodinné domy a byty – Roman Šubrt, Zehnder
14.00 Výstavba po roce 2020 – Ing. Tomáš Hrdlička, Tom-Builder
14.30 a 15.00 Komentované příklady kvalitních dřevostaveb – moderuje Jana Lekešová, ADMD

11:00 - 12:00

Pavilon P přízemí / Relaxační zóna

Nové řešení prosvětlení vašeho bungalovu

Organizátor: VELUX

Josef Boreš

Důvodů, proč si střešní okno do bungalovu pořídit, je hned několik. Kromě toho, že funguje jako zajímavý designový prvek, je podstatné zmínit také možnost větrat i v místnostech, kde chybí klasická okna a větrání by nebylo možné. V neposlední řadě majitelé bungalovů se střešními okny také ušetří. Cena za spotřebu energie nutné ke svícení se sníží až o třicet procent.

14:00 - 14:30

Pavilon P přízemí / 136

Kvalita vnitřního prostředí budov – mikroklimatické podmínky, větrání

Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav

Jedním z ukazatelů kvality vnitřního prostředí budov jsou mikroklimatické podmínky, tj. teplota, relativní vlhkost a rychlost proudění vzduchu. Jsou ovlivněny vlastní konstrukcí budovy a jejím umístěním, systémem větrání a vytápění, činností v budově a způsobem užívání budovy. Dodržení optimálních mikroklimatických podmínek by mělo zaručit pocit tepelné pohody, ovlivňují míru odpočinku člověka i produktivitu práce. Mikroklima je ovlivnitelné větráním – dostatečné větrání je obecně základem pro dodržení odpovídající kvality vnitřního prostředí budov. V příspěvku budou shrnuty všechny požadavky a limity upravující oblast vnitřního prostředí budov – zákony, nařízení vlády, vyhlášky, normy a metodiky. Ne vždy jsou jednotné a jejich dodržení ne vždy zaručí dosažení požadovaného komfortu nebo alespoň únosnosti prostředí. Problémy s aplikacemi požadavků budou prezentovány konkrétními případy.

16:30 - 17:00

Pavilon P přízemí / 136

Výskyt bakterií a plísní v bytech a domech jako předmět sporu v soudním řízení

RNDr. Kateřina Klánová, CSc., Státní zdravotní ústav

Na základě skutečných příkladů ze soudní praxe bude uvedeno několik případů, kdy předmětem sporu v občanském soudním řízení byl výskyt bakterií a plísní v bytech a domech.
Délka řízení, mnohdy i více než pět let, souvisí s praktickou nepřezkoumatelností posudků znalců – biologická agens jsou proměnlivá v prostředí a čase. Dalším faktorem, který ovlivňuje průběh soudního řízení je (ne)dostupná legislativa.