Building Fair Brno

Building Fair Brno

Accompanying program

Wednesday 27.02.2019
08:30 - 10:30

Hall P – Room P3

Využití moderních materiálů v konstrukcích dřevostaveb

SEMINÁŘ pro projektanty CŽV ČKAIT

Situace na trhu dřevostaveb, konstrukce a stavební postupy; Modulová výstavba; Využití moderních materiálů v dřevostavbách – novinky a jejich vlastnosti; Systémové řešení pro dřevostavby; Požární bezpečnost a akustika; Konstrukční detaily a řešení; Důležitost pečlivého výběru projekční a realizační firmy; Legislativa; Ombudsman pro dřevostavby.

10:00 - 10:30

Pavilion P / Přednáškové molo

Hospodaření s šedou odpadní vodou a vodou srážkovou

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., ČVUT v Praze

Voda, jako jedinečná komodita, je nezbytně nutná k životu. Její tržní cena zahrnuje nejen vlastní cenu vody, ale i náklady na její ohřev, vedení, opravy a výstavbu nových sítí, daň z přidané hodnoty a samozřejmě zisk. Cena vodného (a stočného) neustále roste a tato skutečnost nutí odběratele vodou šetřit. Vzhledem k převládajícímu napojení odběratelů na vodovod pro veřejnou potřebu, je voda, využívaná pro veškerý provoz budov v kvalitě pitné vody. Její částečné nahrazení vodou provozní, by snížilo nejen náklady na tuto komoditu, ale vedlo by především k úspoře jejího množství.
Nahradit pitnou vodu nelze v případech, kdy ji potřebujeme jako poživatinu a k osobní hygieně, ale pro účely provozní lze v dostatečné míře pitnou vodu nahradit vodou srážkovou a šedou vodou splaškovou. Po úpravě lze tyto typy vody využívat např. pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad.

10:00 - 17:00

Pavilion Z

Finále soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2019

Odborný garant: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Organizátor: Ing. Andrzej Bartoś, předseda sekce vzdělávání CTI ČR

Přijďte podpořit soutěživost, zručnost a odbornost našich žáků 3. ročníků SOU v oboru instalatér, jednotlivců i družstev. Letos se koná 22. ročník soutěže odborných dovedností Učeň instalatér. Slavnostní zahájení se bude konat v úterý, 26. února 2019 v 19:00 hodin, ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu JM kraje. Soutěž je zařazena do projektu České ručičky.

10:30 - 11:30

Pavilion P / Přednáškové molo

Minulost vs. budoucnost vizualizací

Organizátor: Lumion

Trvá vám nastavování materiálu textury pro kvalitní reliéf a odraz nebo rendrování obrázku několik hodin či dní? Takto zdlouhavé procesy se už dnes ve světě vizualizací stávají historií, a to díky inovativním programům jako je Lumion. Veškeré úpravy materiálů i objektů nyní vidíte v reálném čase, dokonce třeba i vlnění se listů stromů ve větru. Obrázek můžete mít za pár vteřin a animovaného video i za pár minut/hodin.

11:30 - 12:00

Pavilion P / 136

Studny

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., ČVUT v Praze

Tam, kde není možné napojit budovu na vodovod pro veřejnou potřebu, lze (pokud to podmínky dovolují) ji zásobovat vodou z lokálního zdroje. Lokálním zdrojem vody jsou především podzemní vody, k jejichž jímání slouží studny. Pro mělké odběry, maximálně do 15 m hloubky, jsou využívány šachtové studny, pro jímání vody z větších hloubek, minimálně 20 m nebo skalního podloží, jsou využívány vrtané studny, které se hloubí vrtnými soupravami.
V případě napojení budovy na vodovod pro veřejnou potřebu lze z lokálního zdroje vody – studny – čerpat a využívat tuto vodu pouze pro provozní účely budovy a nahradit tak určité množství pitné vody z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu.

15:30 - 16:00

Pavilion P / Přednáškové molo

Aktuální nabídka z dotačního programu Dešťovka

Organizátor: Státní fond životního prostředí

Pokud se potýkáte s nedostatkem užitkové vody a přemýšlíte, jak ušetřit za pitnou vodu, sáhněte po dotaci z programu Dešťovka. Přijďte si poslechnout, na co konkrétně můžete dotaci získat a kolik ušetříte.

16:30 - 17:00

Pavilion P / Přednáškové molo

Studny

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., ČVUT v Praze

Tam, kde není možné napojit budovu na vodovod pro veřejnou potřebu, lze (pokud to podmínky dovolují) ji zásobovat vodou z lokálního zdroje. Lokálním zdrojem vody jsou především podzemní vody, k jejichž jímání slouží studny. Pro mělké odběry, maximálně do 15 m hloubky, jsou využívány šachtové studny, pro jímání vody z větších hloubek, minimálně 20 m nebo skalního podloží, jsou využívány vrtané studny, které se hloubí vrtnými soupravami.
V případě napojení budovy na vodovod pro veřejnou potřebu lze z lokálního zdroje vody – studny – čerpat a využívat tuto vodu pouze pro provozní účely budovy a nahradit tak určité množství pitné vody z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu.

Thursday 28.02.2019
10:00 - 10:30

Pavilion P / 136

Požární ochrana v bytových domech

Ing. Marie Rusinová, Ph.D., VUT v Brně

Bytové domy jsou z pohledu požární bezpečnosti staveb řešeny podle ČSN 73 0833:2010 jako budovy skupiny OB2. Tato norma dále určuje zásady dělení bytových domů na požární úseky a vytyčuje pravidla pro únikové cesty. Specifickým způsobem jsou řešena zařízení pro protipožární zásah v bytových domech, tj. vnitřní hadicové systémy a přenosné hasicí přístroje. Řešení dalších důležitých okruhů – např. požadavků na konstrukce včetně zateplení, nebo odstupových vzdáleností – čerpá ze základních projektových norem PBS ČSN 73 0802:2009 a ČSN 73 0810:2016.

10:00 - 16:00

Pavilion P / 091

Soutěž pro školy „Dobrodružství s řemeslem“

Odborný garant a organizátor: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z. s.

Žáky středních odborných škol čekají technické úkoly a věcné ceny. Soutěž je zaměřena na odbornost topenářského a instalatérského řemesla.

10:30 - 11:30

Pavilion P / Přednáškové molo

Dřevostavba na zemních vrutech KRINNER – jak začít, postup při založení stavby, Moderní systém zakládání staveb bez betonu s použitím profesionální techniky

Odborný garant: KRINNER GmbH

Organizátor: Zemní vruty KOSTRHOUN - výhradní zástupce KRINNER GmbH

Nejen dřevostavbu Vám založí KRINNER za zlomek času, díky zemním vrutům - základy je možné okamžitě zatížit, odpadá technologická přestávka při betonáži. Žádné kopání, betonování a odvoz vykopané zeminy. Zemní vruty KRINNER jsou testovány na tlakovou, tahovou i boční zátěž.

11:30 - 12:00

Pavilion P / Přednáškové molo

Minulost vs. budoucnost vizualizací

Organizátor: Lumion

Trvá vám nastavování materiálu textury pro kvalitní reliéf a odraz nebo rendrování obrázku několik hodin či dní? Takto zdlouhavé procesy se už dnes ve světě vizualizací stávají historií, a to díky inovativním programům jako je Lumion. Veškeré úpravy materiálů i objektů nyní vidíte v reálném čase, dokonce třeba i vlnění se listů stromů ve větru. Obrázek můžete mít za pár vteřin a animovaného video i za pár minut/hodin.

11:30 - 12:00

Pavilion P

Minulost vs. budoucnost vizualizací

Nastavování materiálu textury pro kvalitní reliéf i odraz Vám trvá i několik hodin či dní? Máte připravený obrázek na výstup - renderování, ale jeho výstup trvá několik hodin i dní? Máte vyrenderovaný obrázek, ale zjistíte, že je většina věcí špatně a musíte vše absolvovat znova?

Takto zdlouhavé procesy se už dnes ve světě vizualizací stávají historií a to díky inovativním programům. Veškeré úpravy materiálů i objektů nyní vidíte v reálném čase a to i dokonce vlnění se listů stromů ve větru. Obrázek můžete mít za pár vteřin a animovaného video i za pár minut/hodin. Přijďte se podívat, jak zrychlit svoji práci a jak nabídnout zákazníkům něco víc!

11:30 - 12:00

Pavilion P / 136

Požární ochrana v rodinných domech

Ing. Marie Rusinová, Ph.D., VUT v Brně

Bytové domy jsou z pohledu požární bezpečnosti staveb řešeny podle ČSN 73 0833:2010 jako budovy skupiny OB2. Tato norma dále určuje zásady dělení bytových domů na požární úseky a vytyčuje pravidla pro únikové cesty. Specifickým způsobem jsou řešena zařízení pro protipožární zásah v bytových domech, tj. vnitřní hadicové systémy a přenosné hasicí přístroje. Řešení dalších důležitých okruhů – např. požadavků na konstrukce včetně zateplení, nebo odstupových vzdáleností – čerpá ze základních projektových norem PBS ČSN 73 0802:2009 a ČSN 73 0810:2016.

13:00 - 14:00

Pavilion P / Přednáškové molo

Stav a plány realizace Koncepce BIM 2022

Organizátor: Česká agentura pro standardizaci, Odbor koncepce BIM
Ing. Jaroslav Nechyba

Prezentace činností a plánů Odboru koncepce BIM České agentury pro standardizaci pověřené Ministerstvem průmyslu a obchodu realizovat většinu odborných opatření vládou schválené Koncepce zavedení metody BIM v České republice.

Témata prezentace:
- Organizace práce na realizaci opatření Koncepce a zapojení odborné veřejnosti do recenzního procesu
- Stav přípravy klíčových standardů a další kroky – datový standard, smluvní standard
- Pilotní a před-pilotní projekty – účel a organizace
- Diskuse

14:00 - 14:30

Pavilion P / 136

Požární ochrana v bytových domech

Ing. Marie Rusinová, Ph.D., VUT v Brně

Bytové domy jsou z pohledu požární bezpečnosti staveb řešeny podle ČSN 73 0833:2010 jako budovy skupiny OB2. Tato norma dále určuje zásady dělení bytových domů na požární úseky a vytyčuje pravidla pro únikové cesty. Specifickým způsobem jsou řešena zařízení pro protipožární zásah v bytových domech, tj. vnitřní hadicové systémy a přenosné hasicí přístroje. Řešení dalších důležitých okruhů – např. požadavků na konstrukce včetně zateplení, nebo odstupových vzdáleností – čerpá ze základních projektových norem PBS ČSN 73 0802:2009 a ČSN 73 0810:2016.

Friday 01.03.2019
10:00 - 10:30

Pavilion P / 136

Bezbariérové úpravy prostor bytových domů a v bytech

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., ČKAIT, VŠB-TU Ostrava

Jak na stavební úpravy společných prostor bytových domů pro zajištění podmínek bezbariérového užívání – vstupy do domů, výtahy, plošiny a stavební úpravy samotných bytů se zaměřením na úpravy bytových jader.
Zaměřeno na vlastníky bytů, domů, členy společenství vlastníků a bytových družstev.

10:30 - 11:30

Pavilion P / Přednáškové molo

Dřevostavba na zemních vrutech KRINNER – jak začít, postup při založení stavby, Moderní systém zakládání staveb bez betonu s použitím profesionální techniky

Odborný garant: KRINNER GmbH

Organizátor: Zemní vruty KOSTRHOUN - výhradní zástupce KRINNER GmbH

Nejen dřevostavbu Vám založí KRINNER za zlomek času, díky zemním vrutům - základy je možné okamžitě zatížit, odpadá technologická přestávka při betonáži. Žádné kopání, betonování a odvoz vykopané zeminy. Zemní vruty KRINNER jsou testovány na tlakovou, tahovou i boční zátěž.

11:30 - 12:00

Pavilion P / 136

Bezbariérové úpravy rodinných domů

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., ČKAIT, VŠB-TU Ostrava

Jak na stavební úpravy rodinných domů pro zajištění podmínek bezbariérového užívání. Jakékoliv stavební úpravy jsou nejen technicky, ale i finančně náročné. Na některé druhy a typy zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením poskytuje Úřad práce příspěvek na zvláštní pomůcku.
Zaměřeno na vlastníky rodinných domů.

11:30 - 12:00

Pavilion P / Přednáškové molo

Minulost vs. budoucnost vizualizací

Organizátor: Lumion

Trvá vám nastavování materiálu textury pro kvalitní reliéf a odraz nebo rendrování obrázku několik hodin či dní? Takto zdlouhavé procesy se už dnes ve světě vizualizací stávají historií, a to díky inovativním programům jako je Lumion. Veškeré úpravy materiálů i objektů nyní vidíte v reálném čase, dokonce třeba i vlnění se listů stromů ve větru. Obrázek můžete mít za pár vteřin a animovaného video i za pár minut/hodin.

14:00 - 14:30

Pavilion P / 136

Bezbariérové úpravy rodinných domů

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., ČKAIT, VŠB-TU Ostrava

Jak na stavební úpravy společných prostor bytových domů pro zajištění podmínek bezbariérového užívání – vstupy do domů, výtahy, plošiny a stavební úpravy samotných bytů se zaměřením na úpravy bytových jader.
Zaměřeno na vlastníky bytů, domů, členy společenství vlastníků a bytových družstev.

15:30 - 16:30

Pavilion P / Přednáškové molo

Ušetřete s dotacemi na úsporné bydlení

Organizátor a odborný garant: Státní fond životního prostředí

Díky chytré rekonstrukci či stavbě rodinného domu můžete ušetřit statisíce. A to nejen na provozních nákladech. Rozpočet vám vylepší dotace rezortu životního prostředí z programů Nová zelená úsporám a Dešťovka. Přijďte si poslechnout, na co konkrétně můžete dotaci získat a kolik ušetříte.

16:30 - 17:00

Pavilion P

Bezbariérové úpravy rodinných domů

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., ČKAIT, VŠB-TU Ostrava¨

Jak na stavební úpravy rodinných domů pro zajištění podmínek bezbariérového užívání. Jakékoliv stavební úpravy jsou nejen technicky, ale i finančně náročné. Na některé druhy a typy zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením poskytuje Úřad práce příspěvek na zvláštní pomůcku.
Zaměřeno na vlastníky rodinných domů.

Saturday 02.03.2019
10:00 - 15:30

Pavilion P / Přednáškové molo

Zdravé bydlení v moderní dřevostavbě

Odborný garant a organizátor: Asociace dodavatelů montovaných domů

Program:
10.00 ADMD - Zorientujte se na trhu dřevostaveb – Ing. Lenka Trandová, ADMD
10.30 Schiedel – Lukáš Kupka, Schiedel
11.00 Velkoplošné biodesky – Stanislav Beránek, Admonter
11.30 Začlenění komínu do dřevostaveb – Ing. Waltr Sodomka ml., Messy
12.00 Kovové půdní schodky do dřevostaveb – Vojtech Tybitancl, Wippro
12.30 Využití inovativního materiálu a desek OSB Firestop ve stropních konstrukcích dřevostaveb – Jiří Chalupník, Kronospan
13.00 Fasády budoucnosti – Radomír Dvořák, Fermacell
13.30 Praktické příklady komfortního větrání s rekuperací tepla pro rodinné domy a byty – Roman Šubrt, Zehnder
14.00 Výstavba po roce 2020 – Ing. Tomáš Hrdlička, Tom-Builder
14.30 a 15.00 Komentované příklady kvalitních dřevostaveb – moderuje Jana Lekešová, ADMD

11:00 - 12:00

Pavilion P / Relaxační zóna

Nové řešení prosvětlení vašeho bungalovu

Organizátor: VELUX

Josef Boreš

Důvodů, proč si střešní okno do bungalovu pořídit, je hned několik. Kromě toho, že funguje jako zajímavý designový prvek, je podstatné zmínit také možnost větrat i v místnostech, kde chybí klasická okna a větrání by nebylo možné. V neposlední řadě majitelé bungalovů se střešními okny také ušetří. Cena za spotřebu energie nutné ke svícení se sníží až o třicet procent.

14:00 - 14:30

Pavilion P / 136

Kvalita vnitřního prostředí budov – mikroklimatické podmínky, větrání

Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav

Jedním z ukazatelů kvality vnitřního prostředí budov jsou mikroklimatické podmínky, tj. teplota, relativní vlhkost a rychlost proudění vzduchu. Jsou ovlivněny vlastní konstrukcí budovy a jejím umístěním, systémem větrání a vytápění, činností v budově a způsobem užívání budovy. Dodržení optimálních mikroklimatických podmínek by mělo zaručit pocit tepelné pohody, ovlivňují míru odpočinku člověka i produktivitu práce. Mikroklima je ovlivnitelné větráním – dostatečné větrání je obecně základem pro dodržení odpovídající kvality vnitřního prostředí budov. V příspěvku budou shrnuty všechny požadavky a limity upravující oblast vnitřního prostředí budov – zákony, nařízení vlády, vyhlášky, normy a metodiky. Ne vždy jsou jednotné a jejich dodržení ne vždy zaručí dosažení požadovaného komfortu nebo alespoň únosnosti prostředí. Problémy s aplikacemi požadavků budou prezentovány konkrétními případy.

16:30 - 17:00

Pavilion P / 136

Výskyt bakterií a plísní v bytech a domech jako předmět sporu v soudním řízení

RNDr. Kateřina Klánová, CSc., Státní zdravotní ústav

Na základě skutečných příkladů ze soudní praxe bude uvedeno několik případů, kdy předmětem sporu v občanském soudním řízení byl výskyt bakterií a plísní v bytech a domech.
Délka řízení, mnohdy i více než pět let, souvisí s praktickou nepřezkoumatelností posudků znalců – biologická agens jsou proměnlivá v prostředí a čase. Dalším faktorem, který ovlivňuje průběh soudního řízení je (ne)dostupná legislativa.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše