TECHAGRO

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

Doprovodný program

neděle 08.04.2018
09:15 - 16:00

Pavilon E – Sál E3

Včelařství – přednášky

9.15–12.00
APIMONDIE 2017 – Včelaření v Turecku
Přednášející: RNDr. Václav Švamberk

12.00–14.00
Květy a opylovači
Přednášející: Doc. RNDr. Vladimír Ptáček CSc.

14.00–16.00
Kombinované včelaření
Přednášející: Miroslav Sedláček

pondělí 09.04.2018
úterý 10.04.2018
středa 11.04.2018
10:00 - 14:45

Administrativní budova – Sál 102

13. mezinárodní konference: Současné postavení a výhled využívání certifikovaných biopaliv v nízkoemisní mobilitě

10.00–10.05
Zahájení

10.05–10.20
Udržitelné využívání zemědělské biomasy a související cíle na rok 2030 podle návrhu směrnice Evropské komise a Rady o energii z obnovitelných zdrojů
Ing. Vlastimil Zedek
Ing. Karel Trapl, Ph.D.
Ministerstvo zemědělství ČR

10.20–10.35
Novelizace zákona o ochraně ovzduší a nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
Ing. Jiří Hromádko, Ph.D.
Ministerstvo životního prostředí ČR


10.35–10.50
Úloha udržitelných biopaliv v sektoru dopravy vzhledem k národním energeticko-klimatickým plánům
Ing. Antonín Beran
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

10.50–11.05
Bilance výroby a hrubé spotřeby motorové nafty, benzinu, biopaliv a směsných paliv na trhu ČR
Ing. Luděk Dušek
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

11.05–11.20
Bilance rostlinných olejů
Ing. Miroslav Bažata
Glencore Grain Czech, s.r.o. Ústí/L.

11.20–11.30
Přestávka

11.30–11.45
Transpozice směrnic o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a kvalitě paliv do slovenské legislativy a jejich naplňování
Ing. Zuzana Jakubičková
ZVVB Bratislava

11.45–12.00
Projekt výroby bioethanolu z lignocelulózové biomasy
Ing. Peter Ševčík, PhD.
Ing.Petra Ondrejíčková,PhD.
Envien Group Leopoldov

12.00–12.15
Možnosti využití oleje z Camelina sativa, sp. na výrobu biopaliv
Ing. Jozef Mikulec
VÚRUP, a.s. Bratislava, Vlčie Hrdlo

12.15–12.30
Technologie výroby bionafty z nízkouhlíkových surovin a zbytků - rodinná tradice CBM Italy v oleochemické branži
Tomasz Nowak
C. M. Bernardini, Řím

12.30–12.45
Nové cesty plnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v ČEPRO, a.s.
Ing. Pavel Cimpl
Ing. Jaromír Hynek
Ing. Michaela Rážková
ČEPRO, a.s. Praha

12.45–13.00
Přestávka

13.00–13.15
Praktický vliv zákona o ovzduší na paliva pro dopravu a suroviny pro jejich výrobu
Ing. Dalibor Delong
Andone, s.r.o. Dobronín

13.15–13.30
Použití paliva s vysokým obsahem obnovitelných parafinických složek z hydrogenační rafinace
Ing. Vladimír Třebický, CSc.
Bc. Jan Špinka
SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv

13.30–13.45
Zkoušky paliva s vysokým obsahem obnovitelných parafinických složek z hydrogenační rafinace na motorech
Ing. Ivo Krajíček
SGS Czech Republic, s.r.o.. Divize paliv a maziv
Ing. Petr Jevič, CSc.,
VÚZT, v.v.i. & SVB, Praha

13.45–14.00
Nové požadavky na stanovení emisních faktorů biopaliv, biokapalin a surovin pro jejich výrobu
Ing. Petr Jevič, CSc.,
Ing. Zdeňka Šedivá
VÚZT, v.v.i. & SVB, Praha

14.00–14.45
Diskuze a závěr


Poznámka: K této mezinárodní konferenci bude vydán sborník.

čtvrtek 12.04.2018