TECHAGRO

International Fair of Agricultural Technology

Accompanying program

Sunday 08.04.2018
Monday 09.04.2018
Tuesday 10.04.2018
Wednesday 11.04.2018
10:00 - 14:45

Administration building – Room 102

13. mezinárodní konference: Současné postavení a výhled využívání certifikovaných biopaliv v nízkoemisní mobilitě

10.00–10.05
Zahájení

10.05–10.20
Udržitelné využívání zemědělské biomasy a související cíle na rok 2030 podle návrhu směrnice Evropské komise a Rady o energii z obnovitelných zdrojů
Ing. Vlastimil Zedek
Ing. Karel Trapl, Ph.D.
Ministerstvo zemědělství ČR

10.20–10.35
Novelizace zákona o ochraně ovzduší a nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
Ing. Jiří Hromádko, Ph.D.
Ministerstvo životního prostředí ČR


10.35–10.50
Úloha udržitelných biopaliv v sektoru dopravy vzhledem k národním energeticko-klimatickým plánům
Ing. Antonín Beran
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

10.50–11.05
Bilance výroby a hrubé spotřeby motorové nafty, benzinu, biopaliv a směsných paliv na trhu ČR
Ing. Luděk Dušek
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

11.05–11.20
Bilance rostlinných olejů
Ing. Miroslav Bažata
Glencore Grain Czech, s.r.o. Ústí/L.

11.20–11.30
Přestávka

11.30–11.45
Transpozice směrnic o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a kvalitě paliv do slovenské legislativy a jejich naplňování
Ing. Zuzana Jakubičková
ZVVB Bratislava

11.45–12.00
Projekt výroby bioethanolu z lignocelulózové biomasy
Ing. Peter Ševčík, PhD.
Ing.Petra Ondrejíčková,PhD.
Envien Group Leopoldov

12.00–12.15
Možnosti využití oleje z Camelina sativa, sp. na výrobu biopaliv
Ing. Jozef Mikulec
VÚRUP, a.s. Bratislava, Vlčie Hrdlo

12.15–12.30
Technologie výroby bionafty z nízkouhlíkových surovin a zbytků - rodinná tradice CBM Italy v oleochemické branži
Tomasz Nowak
C. M. Bernardini, Řím

12.30–12.45
Nové cesty plnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v ČEPRO, a.s.
Ing. Pavel Cimpl
Ing. Jaromír Hynek
Ing. Michaela Rážková
ČEPRO, a.s. Praha

12.45–13.00
Přestávka

13.00–13.15
Praktický vliv zákona o ovzduší na paliva pro dopravu a suroviny pro jejich výrobu
Ing. Dalibor Delong
Andone, s.r.o. Dobronín

13.15–13.30
Použití paliva s vysokým obsahem obnovitelných parafinických složek z hydrogenační rafinace
Ing. Vladimír Třebický, CSc.
Bc. Jan Špinka
SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv

13.30–13.45
Zkoušky paliva s vysokým obsahem obnovitelných parafinických složek z hydrogenační rafinace na motorech
Ing. Ivo Krajíček
SGS Czech Republic, s.r.o.. Divize paliv a maziv
Ing. Petr Jevič, CSc.,
VÚZT, v.v.i. & SVB, Praha

13.45–14.00
Nové požadavky na stanovení emisních faktorů biopaliv, biokapalin a surovin pro jejich výrobu
Ing. Petr Jevič, CSc.,
Ing. Zdeňka Šedivá
VÚZT, v.v.i. & SVB, Praha

14.00–14.45
Diskuze a závěr


Poznámka: K této mezinárodní konferenci bude vydán sborník.

Thursday 12.04.2018

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše