Mezinárodní strojírenský veletrh

Digitální továrna 2.0 přichází. Představte svá řešení na MSV 2019!

Digitální stezka provede návštěvníky fenomény Průmyslu 4.0, v pavilonu A1 se otevře speciální akční vzdělávací pódium a mezinárodní konference prodiskutuje budoucnost českého průmyslu v digitálním věku. Hlavní téma MSV 2019 – Digitální továrna 2.0 – je otevřené všem, kdo k němu mají co říci.

Průmysl budoucnosti řídí umělá inteligence. Komunikační toky nejen mezi jednotlivými stroji, ale i propojení s logistikou a obchodem běží automaticky. Člověk tyto procesy pouze koriguje a díky komplexní digitalizaci vše funguje rychleji a efektivněji. Výrobky jsou kvalitnější a rychleji vstupují na trh, kde už na ně může čekat konkrétní zákazník, protože digitální továrna umožňuje důslednou customizaci. Nákladnější fáze technické přípravy s řadou zkoušek a simulací ve virtuální realitě se firmě bohatě vrátí v následujících fázích výroby a prodeje. Automobilový a letecký průmysl už vědí, že se takový postup vyplatí, a digitální továrny se tam stávají realitou. MSV 2019 ukáže, jak daleko jsou ve využití těchto metod další průmyslová odvětví.

V pavilonu A1 se vydáme na Digitální stezku

Zvýšený zájem o prezentaci tématu Průmysl 4.0 evidujeme již několik posledních ročníků, kdy se informace o digitalizaci výrobních procesů začala objevovat na čím dál větším počtu stánků. V souladu s celosvětovým trendem jsme tedy logicky přistoupili k většímu zdůraznění tématu digitální továrny v rámci veletrhu,“ vysvětluje ředitel MSV Michalis Busios volbu hlavního tématu letošního ročníku, kterým je Digitální továrna 2.0. „Prezentace tématu bude probíhat ve dvou rovinách. První z nich je prezentace na stávajících stáncích vystavovatelů v jednotlivých oborových halách a druhou rovinou je ucelená prezentace této problematiky formou samostatné expozice s názvem Digitální továrna 2.0. Celou expozici naleznou návštěvníci v hale A1 a věřím, že bude atraktivním prvkem veletrhu,“ říká Michalis Busios.

Expozice Digitální továrna 2.0 bude koncentrovat informace a řešení zaměřená na digitální budoucnost. Představí se zde řešení založená na hluboké digitální transformaci a umělé inteligenci směřující k vyšší efektivitě a kvalitě produkce. V expozici bude fyzický prostor s exponáty propojen digitálním prostorem, ve kterém se bude odehrávat část aktivit. Prostřednictvím tematických ostrůvků vznikne i tzv. Digitální stezka, která návštěvníka provede na základě specifického zájmu konkrétními fenomény, jako jsou umělá inteligence, blockchain, inteligentní robotika a mechatronika, elektromobilita, kryptobezpečnost nebo nové formy vzdělávání. Digitální stezka ukáže také možné varianty dalšího vývoje.

Kyberudálosti a mezinárodní konference

Součástí expozice Digitální továrna 2.0 v pavilonu A1 bude akční pódium určené pro Kyberudálosti – přednášky, prezentace, kulaté stoly a diskuse, které budou vysílány internetovou televizí. Dalším klíčovým místem projektu Digitální továrna 2.0 bude sál E4 v pavilonu E, kde se ve středu 9. října 2019 uskuteční mezinárodní konference "Průmysl 4.0_2. vlna. Přednášející z České republiky i zahraničí budou diskutovat témata jako elektromobilita a autonomní vozidla, umělá inteligence ve firemních procesech, kyberfyzikální systémy ke zvýšení výrobní efektivity nebo blockchain a jeho využití v průmyslu.

Projekt Digitální továrna 2.0 je otevřený a zájemci se do něj mohou zapojit různými způsoby – prezentací konkrétního řešení na výstavní ploše, partnerstvím, přednáškou nebo prezentací na pódiu. Velký prostor se nabízí pro prezentaci start-upů.

Ukažte, že jste připraveni na revoluci průmyslové výroby a máte firmám co nabídnout! Uzávěrka přihlášek do expozice Digitální továrna 2.0 je 15. července. Podrobné informace o možnostech zapojení najdete zde.