Stavební veletrh Brno

Stavební veletrh Brno 2020: vnitřní prostředí budov i zelené střechy

Stavební veletrh Brno a veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno se budou konat v termínu 26.–29. února 2020. Souběžně s ním se na brněnském výstavišti tradičně uskuteční také veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX. Návštěvníky čekají nejen novinky a praktické ukázky z oblasti stavebnictví a vybavení interiéru, ale také poradenství a zajímavé přednášky určené odborné i široké veřejnosti nebo studentské soutěže a ukázky prací učňů řemeslných oborů.

Připravovaný ročník Stavebního veletrhu naváže na úspěšné téma zdravého bydlení z minulého roku tématem Vnitřní prostředí budov a tepelný komfort, které se bude prolínat všemi čtyřmi dny veletrhu. Zahrne oblast kvality života, tedy zdraví, pohodlí, odpočinek a relaxaci, ale i produktivitu, energetickou náročnost či hodnotu nemovitosti.

Veletrh upozorní na čtyři dílčí témata. Prvním a největším z nich budou Zelené střechy a zelené fasády, které obsáhnou vše od projektu až po údržbu a zaměří se nejen na jejich funkce a benefity a vliv na okolní i vnitřní prostředí budov, ale také na dotační program Zeleň střechám. Obsahově bude téma úzce propojeno s hospodařením s vodou a dotačními programy Státního fondu životního prostředí. Dále se veletrh zaměří na Topení a chlazení, kde vyzdvihne realizace s ohledem na provozní a energetickou náročnost a moderní systémy a jejich vliv na vnímání teploty člověkem. Důležité místo bude mít také Větrání a stínění jako jeden za zásadních aspektů pro zdraví a vitalitu člověka. Podrobněji se bude zabývat eliminací rizikových faktorů bydlení jako je tvorba plísní, průvan, přehřívání prostoru nebo nedostatek denního světla. Zvýrazněné téma bude i Osvětlení a akustika, které se bude věnovat typům světelných zdrojů, druhům svítidel a jejich rozmístění, barevným úpravám prostor, eliminaci hluku z okolního prostředí i eliminaci přenosu hluku v rámci bytové jednotky.

Poslední zmíněné téma bude mít přesah i do veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX, který bude řešit světlo z pohledu designového prvku interiéru. MOBITEX se zaměří také na kvalitní nábytek od českých nábytkářů a zařízení malometrážních bytů. Hlavním tématem jeho doprovodného programu bude výběr kvalitního a zdravotně nezávadného nábytku.

Zázemí Stavební veletrh Brno a veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno nalezne v pavilonu V, studentské soutěže a ukázky prací učňů řemeslných oborů se budou konat v pavilonu A2. Veletrh MOBITEX bude mít své místo tradičně v pavilonu F.

Další aktuality z veletrhu