Stavební veletrh Brno

Stavební veletrh Brno 2020: vnitřní prostředí budov i zelené střechy

Stavební veletrh Brno a veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno se budou konat v termínu 26.–29. února 2020. Souběžně s ním se na brněnském výstavišti tradičně uskuteční také veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX. Návštěvníky čekají nejen novinky a praktické ukázky z oblasti stavebnictví a vybavení interiéru, ale také poradenství a zajímavé přednášky určené odborné i široké veřejnosti nebo studentské soutěže a ukázky prací učňů řemeslných oborů.

Připravovaný ročník Stavebního veletrhu naváže na úspěšné téma zdravého bydlení z minulého roku tématem Vnitřní prostředí budov a tepelný komfort, které se bude prolínat všemi čtyřmi dny veletrhu. Zahrne oblast kvality života, tedy zdraví, pohodlí, odpočinek a relaxaci, ale i produktivitu, energetickou náročnost či hodnotu nemovitosti.

Veletrh upozorní na čtyři dílčí témata. Prvním a největším z nich budou Zelené střechy a zelené fasády, které obsáhnou vše od projektu až po údržbu a zaměří se nejen na jejich funkce a benefity a vliv na okolní i vnitřní prostředí budov, ale také na dotační program Zeleň střechám. Obsahově bude téma úzce propojeno s hospodařením s vodou a dotačními programy Státního fondu životního prostředí. Dále se veletrh zaměří na Topení a chlazení, kde vyzdvihne realizace s ohledem na provozní a energetickou náročnost a moderní systémy a jejich vliv na vnímání teploty člověkem. Důležité místo bude mít také Větrání a stínění jako jeden za zásadních aspektů pro zdraví a vitalitu člověka. Podrobněji se bude zabývat eliminací rizikových faktorů bydlení jako je tvorba plísní, průvan, přehřívání prostoru nebo nedostatek denního světla. Zvýrazněné téma bude i Osvětlení a akustika, které se bude věnovat typům světelných zdrojů, druhům svítidel a jejich rozmístění, barevným úpravám prostor, eliminaci hluku z okolního prostředí i eliminaci přenosu hluku v rámci bytové jednotky.

Poslední zmíněné téma bude mít přesah i do veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX, který bude řešit světlo z pohledu designového prvku interiéru. MOBITEX se zaměří také na kvalitní nábytek od českých nábytkářů a zařízení malometrážních bytů. Hlavním tématem jeho doprovodného programu bude výběr kvalitního a zdravotně nezávadného nábytku.

Zázemí Stavební veletrh Brno a veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno nalezne v pavilonu V, studentské soutěže a ukázky prací učňů řemeslných oborů se budou konat v pavilonu A2. Veletrh MOBITEX bude mít své místo tradičně v pavilonu F.

Další aktuality z veletrhu

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše