Minerály Brno

Doprovodná výstava: Významné mineralogické lokality jižní Moravy II

Letošní výstava zakončí seznámení se s významnými mineralogickými lokalitami jižní Moravy. Loňská výstava, která byla zaměřena na pegmatity centrální části Českomoravské vysočiny, byla úvodem k tomuto tématu. A to úvodem velmi atraktivním, neboť zejména pegmatity poskytly a stále ještě poskytují mimořádně atraktivní ukázky nerostů, kterými je tento region známý nejen v naší vlasti, ale často i v dalekém zahraničí.

Letos tedy na loňskou úvodní výstavu navážeme ukázkami nerostů z horninových prostředí všech ostatních, než byly loňské pegmatity. V našem vytyčeném území (linie Žďáru nad Sázavou-Nové Město na Moravě na severu; dálniční tah na jihu; zhruba svislá linie na západě Žďáru nad Sázavou až po dálniční tah; svislá linie Štěpánov-Tišnov na východě) si postupně tematicky ukážeme nerosty podle genetického principu se všemi významnými lokalitami našeho zájmového území. Jistě by se dalo říci, že toto území je výjimečné zejména výskyty pegmatitů, prezentovaných jak již bylo řečeno loni, a je na tom kus pravdy, protože ukázky odrůd křemene, turmalínů, živců, slíd, ale i dalších, mnohdy velmi vzácných minerálů, patří v měřítku ČR k tomu nejlepšímu (často také v porovnání s mnohými zahraničními lokalitami), čím se moravská mineralogie může pochlubit, ale i jiné horniny, než pegmatity, v našem zájmovém území poskytují zajímavé a atraktivní mineralogické ukázky, o čemž se mohou ve výstavních vitrínách návštěvníci letos přesvědčit.

V tomto úvodu pouze ve zkratce zmiňme např. rudní ložiska štěpánovského revíru s krásnými ukázkami ryzí mědimalachitubrochantitu a dalších minerálů, které často dosahují moravské top kvality. Z ložisek nedávno uzavřeného uranového revíru Rožná-Olší vynikly ukázky dutinových kalcitů, překvapivý byl nález vzácného whiteritu a ukázky velmi estetických zeolitů (harmotomstilbitapofylit). Jistě zajímavé jsou v rámci ČR také bohaté akumulace měděných rud – bornitu a chalkozínu. S těmi se pak zejména na úsecích Bukov – HabříSlavkovice – Petrovice, ale i jinde, vyskytly mnohdy celosvětově nejkvalitnější ukázky vzácných selenidů (berzelianitumangit), z nichž řada byla odsud poprvé pro mineralogický systém popsána (petrovicitbukovitsabatieritkruťaitbellidoit).

Z křemenných bezrudních žil jistě zaslouží pozornost několik v blízkosti Žďáru nad Sázavou ležících lokalit – a to Česká MezNové Veselí a Budeč s atraktivními ukázkami ametystu, často i v žezlovém vývoji.

Z mineralizací typu alpských žil jsou na zájmovém území nejzajímavější především Horní Bory (lom) a lom v Mirošově – opět s ukázkami odrůd křemene (křišťálzáhněda), pyritusagenituchloritůtitanituaxinitu a řady dalších minerálů.

Z horninového prostředí granulitů vynikají především ukázky cordieritů (Horní Bory-lom), často i v gemologické kvalitě.

Krystalické vápence – mramory se v našem zájmovém území na mnoha místech historicky těžily a poskytly materiál k řadě významných historických staveb (např. hrad Pernštejn). Největší plošné rozšíření mramorů známe z okolí Nedvědice, kde řada zašlých lomů ještě i dnes poskytuje ukázky krásných typických nerostů tohoto horninového prostředí. Mimořádnou zvláštností jednoho z těchto lomů je výskyt sytě nebesky modrého krystalického kalcitu, společně s wollastonitemvesuvianem či pektolitem.

Z minerálů prostředí erlanů zaslouží pozornost lokalita Strážek se sněhobílými sloupky dobře vyvinutého skapolitu.

Na závět tohoto úvodu bych ještě zmínil lokality s produkty zvětrávání hadců. Jde zejména o lokalitu Smrček, která je velké řadě sběratelů dobře známá ukázkami opálů různých barev, i v gemologické kvalitě, a také s atraktivními dendritickými (mechovými) opály. Společně s opály se nalézají také estetické ukázky bobulovitého chalcedonu.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše