FUTURE MOBILITY

Mobilitu budoucnosti je třeba v obcích plánovat už dnes

Systém mobility budoucnosti bude proti dnešku revoluční a bude založen na zcela jiných principech, než fungují dnes – preference hromadné dopravy, sdílení, integrace dalších složek včetně mikromobility, využití skladných bezemisních vozidel, automatizované a autonomní technologie.

Tato změna je vzhledem k vývoji dopravní situace ve městech nevyhnutelná. V současné době probíhá vývoj technologií, dopravních prostředků a systémů, které budou mobilitu budoucnosti ve městech tvořit. Do tohoto vývoje jsou vkládány velké finanční prostředky. Ve chvíli dokončení vývoje těchto technologií a vzniku legislativních podmínek však bude třeba, aby představitelé samospráv, poskytovatelé dopravních služeb, cestující i objednavatelé přepravy osob i nákladu byli na tuto změnu připraveni, měli dostatek informací a začali co nejdříve implementovat prvky mobility budoucnosti ve svých městech. Bude třeba zahrnout prvky infrastruktury nebo dopravní prostředky pro chytrou mobilitu do dlouhodobých finančních i územních plánů, které vznikají už dnes. Pouze v tomto případě je zajištěn rychlý návrat investic, které jsou v současné době vynakládány.

Cílem veletrhu FUTURE MOBILITY je proto především zveřejňování informací, osvěta, propagace dopravy budoucnosti a motivace samospráv k co nejrychlejšímu nasazení těchto technologií, jakmile budou k dispozici.

Na FUTURE MOBILITY se také formou praktických ukázek představí už dnes využívané systémy a dopravní prostředky mikromobility, například elektrokoloběžky nebo elektrokola. Jejich prezentace proběhne především v souvislosti s možnostmi integrace do nízkoemisních systémů městské dopravy.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše