FUTURE MOBILITY

Inteligentní technologie pro dopravu a inovace v oblasti chytré mobility se příští rok představí v Brně

Mobilita osob a přeprava zboží jsou klíčovými faktory podmiňujícími fungování a prosperitu současné společnosti. Další rozvoj dopravy v ČR bude pod vlivem společných evropských cílů, zejména v oblasti ochrany klimatu, inovací a digitalizace.

Veletrhy Brno pod záštitou primátorky Statutárního města Brna Markéty Vaňkové a radního pro dopravu Petra Kratochvíla, společně s odbornými partnery z oblasti dopravy, uspořádají v termínu 20.–22. září 2022 veletrh pod názvem FUTURE MOBILITY. Veletrh bude prezentací řešení pro mobilitu budoucnosti a jednak platformou, jejímž cílem je výměna informací, edukace, výměna znalostí, zkušeností a vytvoření podmínek pro rychlejší zavádění moderních technologií v dopravě. Právě využití nových pohonů a čistých energií, ICT technologií, prvků umělé inteligence a aplikace inovativních konceptů organizace a řízení změní tento obor v blízké budoucnosti a umožní přepravovat zboží i osoby rychleji, bezpečněji, s menší uhlíkovou stopou, produktivněji a komfortněji.

Hlavní myšlenku veletrhu FUTURE MOBILITY lze tedy popsat tak, že nejen čisté pohony, ale především nový systém dopravy založený na sdílení, automatizaci a digitálních technologiích přinese změnu, jejímž důsledkem bude významný úbytek emisí, kratší cestovní doby, vyšší kvalita, komfort, bezpečnost a menší závislost na lidském činiteli.

Veletrh FUTURE MOBILITY je termínově provázán s veletrhem URBIS SMART CITY FAIR. Právě zde se už několikátým rokem prezentují technologie pro chytrá města včetně dopravních řešení. V roce 2021 bylo součástí tohoto veletrhu zakončení projektu C-ROADS, jehož výsledkem jsou implementované systémy C-ITS v mnoha evropských zemích včetně ČR. Akce FUTURE MOBILITY na tyto projekty přirozeně navazuje a staví na informacích, které zde byly prezentovány, i na spolupráci s partnery z minulých ročníků.

Brno a brněnské výstaviště jsou pro prezentaci pokročilých dopravních řešení mimořádně vhodné. Město Brno je jedním z evropských lídrů v zavádění kooperativních systémů C-ITS, výstaviště díky svému uspořádání umožňuje realizovat živé demonstrace dopravních technologií a dopravních prostředků včetně simulace reálných situací v silničním provozu.

FUTURE MOBILITY 2022 se bude skládat z výstavy, demonstrací a z odborné konference „Mobilita jako služba pro města 21. století“, která bude probíhat ve čtvrtek a v pátek. V pátek odpoledne a v sobotu bude pak veletrh otevřen i pro veřejnost, která se bude moci seznámit s budoucností mobility především prostřednictvím ukázek na venkovních plochách.

Umístění konferenční části veletrhu se plánuje do pavilonu E s veletrhem URBIS, což umožní programové sladění obou konferencí, demonstrace konkrétních řešení bude probíhat na plochách mezi pavilony B, C a A, expozice vystavovatelů budou umístěny do pavilonu B.  

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše