Otázky a odpovědi týkající se přesunu veletrhů a dalších akcí

Společnost Veletrhy Brno reaguje na časté otázky, které vznikají v souvislosti se současným vývojem šíření viru Covid-19 a rušením hromadných akcí. Prosíme všechny partnery, kteří nás v současnosti kontaktují, aby si nejprve ověřili, zda odpověď na jejich otázku není v tomto dokumentu.

Jestliže jste odpověď na vaše otázky nenašli a jste vystavovateli některého z přesunutých veletrhů, prosíme vás o trpělivost. Naši kolegové vás budou v nejbližší době kontaktovat a řešit s vámi vzniklou situaci individuálně.

Proč byly veletrhy přesunuty či zrušeny?

Veletrhy Brno, a.s. jako zodpovědná firma reagovala na mimořádnou situaci a doporučení Krajské hygienické stanice při nejistotě zákazu konání hromadných akcí. Daná situace komplikuje cestování, větší firmy omezují služební cesty, styk zaměstnanců z důvodu zdravotní ochrany, existují přísná omezení na straně českých a zejména zahraničních firem. Při rozhodování bylo přihlédnuto k požadavku ze strany partnerských svazů a klíčových vystavovatelů. Vládní rozhodnutí o zákazu konání hromadných akcí ze dne 10. března 2020 správnost rozhodnutí potvrdilo. Tímto krokem jsme předešli vzniku ztrát na straně všech zúčastněných, BVV jako pořadatele a vystavovatelů.

Byla taková opatření přijata v minulosti?

Jedná se o naprosto bezprecedentní situaci, která nikdy v historii BVV nenastala. Přesun či zrušení akce bereme jako zcela krajní mimořádné řešení v krizové situaci všeobecné nejistoty.

Které akce byly přeloženy?

 Došlo k přesunutím komplexu zemědělských veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA, veletrhu OPTA a komplexu potravinářských veletrhů pod značkou SALIMA a veletrhu obalové techniky EMBAXPRINT. Rovněž byl zrušen hostující veletrh AMPER, jehož pořadatelem je Terinvest Praha.

Jaké nejbližší veletrhy jsou přesunuty či zrušeny?

Náhradní termíny přesunutých akcí jsou stanoveny takto:

OPTA – veletrh bude uspořádán v co nejkratším termínu po normalizaci situace (2020)

SALIMA, SALIMA TECH, EMBAXPRINT, INTECO, MBK, G+H    19.–22. listopadu 2020

TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA                                       11.–15. dubna 2021

AMPER                                                                                            16.–19. března 2021

Budou přesunuty či zrušeny další akce?

U dalších veletrhů a akcí, které jsou naplánovány v termínech po 1. červnu 2020, nepředpokládáme jakékoliv změny a připravujeme je podle standardního harmonogramu.

Příprava MSV pokračuje ve stanovených termínech včetně termínů pro přihlášky vystavovatelů.

Jak na současnou situaci reagují vystavovatelé?

Vystavovatelé postižených akcí rozhodnutí o termínovém přeložení hodnotí pozitivně, neboť nedošlo ke zbytečnému vynaložení jejich nákladů. Vystavovatelé situaci chápou a jsou připraveni se veletrhu zúčastnit v náhradních termínech.

Jak budete zrušené či přesunuté veletrhy kompenzovat vystavovatelům?

Veletrhy pořádané naší společností jsou ve všech případech přesunuté, nikoliv zrušené. K tomuto rozhodnutí došlo na základě „vis maior“ situace a Veletrhy Brno jí nemohly jakkoliv zabránit, pouze včasným a správným rozhodnutím eliminovaly maximum škod, které mohly vzniknout, pokud by příprava veletrhů pokračovala. Ke stávajícím smlouvám budou uzavírány dodatky pro akce v nových termínech.

Bude návštěvníkům vráceno zaplacené vstupné?

Vstupné zaplacené online u akcí pořádaných BVV bude vráceno v plné výši.

Budou Veletrhy Brno, a.s. refundovat vynaložené náklady vystavovatelů na ubytování, cestovné a další výlohy?

Veletrhy Brno, a.s. nenesou odpovědnost za náklady vznikající na základě smluv či objednávek se třetími subjekty.

Jak informujete vystavovatele a návštěvníky?

Vystavovatele postupně kontaktujeme, případně reagujeme na jejich otázky a situaci řešíme individuálně. V současnosti se řešení situace a komunikaci s vystavovateli věnují příslušné obchodní týmy. Jedná se o vyšší stovky kontaktů, žádáme všechny o trpělivost. Primárně se snažíme situaci řešit s oborovými svazy, které většinou reprezentují širší skupinu vystavovatelů. Aktuální informace zveřejňujeme na webových stránkách www.bvv.cz a na sociálních sítích.

Je možné zrušit účast na veletrhu, který byl přeložen?

Pro rušení účasti není důvod, neboť akce jsou pouze termínově přeloženy. Pokud by došlo ke zrušení akcí budeme postupovat dle výstavních podmínek.

Přijímáte přihlášky na podzimní veletrhy?

Příprava všech akcí včetně MSV běží podle plánovaného harmonogramu včetně termínů uzávěrek pro přihlášky. V současnosti je u všech akcí, které nebyly přesunuty, předpoklad, že se uskuteční ve vypsaných termínech a ve standardním rozsahu a kvalitě.

Jak dlouho budou omezující opatření trvat?

Věříme, že vláda má zájem na obnovení normálního života v zemi a stávající opatření budou v platnosti pouze po nejnutnější dobu. Kromě veletrhů musely být zrušeny i další aktuálně plánované akce.

Jak Veletrhy Brno dbají o bezpečnost svých zaměstnanců a svých návštěvníků?

Jsme v kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí a již na akcích, které se uskutečnily před vydáním nařízení Bezpečnostní rady vlády, jsme podnikli řadu preventivních opatření, které mají posílit hygienu osob pohybujících se na výstavišti, ať už návštěvníků, vystavovatelů nebo zaměstnanců. Úklidu a hygieně byla a bude věnována patřičná pozornost za všech okolností.

Jaké budou ekonomické důsledky pro společnost Veletrhy Brno?

Společnost Veletrhy Brno má dostatečné rezervy, aby současnou krizovou situací prošla. Byla přijata okamžitá úsporná opatření. Jsme na začátku hospodářského roku a konečný výsledek bude záviset na dalším vývoji.

Jaký má dopad rušení veletrhů na ekonomiku města a regionu?

Ekonomický dopad na ekonomiku regionu bude značný, zejména u malých a středních podniků zaměřených na výstavbu expozic, hotely a cestovní ruch obecně. Ekonomické ztráty těchto subjektů nelze momentálně vyčíslit.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše