Prohlášení generálního ředitele k aktuální situaci

Vážení vystavovatelé,
Vážení návštěvníci,

s politováním konstatuji, že v důsledku mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je od března t.r. znemožněna realizace veletrhů, kongresů, koncertů, firemních a dalších akcí, které brněnské výstaviště za normálních okolností pořádá nebo hostí. Stanovené podmínky pro veletrhy jako omezování počtu osob nebo dělení na sektory zcela odporují podstatě a smyslu veletrhu. Jako společensky odpovědná firma jsme se raději rozhodli plánované veletrhy včetně veletrhu TECHAGRO a Mezinárodního strojírenského veletrhu dopředu zrušit, než abychom se snažili o jejich konání za každou cenu, a to s nejistým výsledkem a při obcházení pravidel. 

Nemůžeme souhlasit se zařazením veletrhů do kategorie hromadných akcí, neboť námi pořádané B2B oborové veletrhy se v ničem neliší od logistiky a návštěvnosti obchodních nákupních center. Máme k dispozici technicky vyspělé zázemí a rozsáhlý prostor výstaviště, který umožňuje dostatečný rozptyl účastníků jakékoliv akce, a technicky vyspělé online systémy včetně online registrací či plateb. Na základě výměny zkušeností mezi zahraničními veletržními správami jsme připravili návrh souboru hygienicko-bezpečnostních opatření, která považujeme za dostatečná pro bezpečné konání veletrhů, výstav a jiných akcí.

Na rozdíl od ostatních oborů nebyly od jara přes veškerou snahu naše návrhy hygienicko-bezpečnostních opatření doposud akceptovány, a ani s námi projednány. Je tomu tak zřejmě proto, že význam veletrhů a kongresů není doceněn. Veletrhy, vědecké a odborné kongresy, firemní akce přitom vytvářejí prostor pro vznik nových příležitostí, prezentaci inovací, výměnu myšlenek a přispívají tak k obchodnímu a kulturnímu rozvoji společnosti. Jsou důležitou součástí znalostní ekonomiky a potřebným nástrojem pro rozvoj hospodářství, průmyslu a dalších oborů. Představují efektivní podporu ekonomické diplomacie. Základem pro veletrhy a kongresy je však osobní kontakt, který je nyní bohužel zakazován.

Pevně věříme, že vývoj situace dovolí konání plánovaných veletrhů, výstav, kongresů a dalších akcí v roce 2021. Pevně věříme, že po skončení aktuálně nepříznivé situace s námi budou hygienická pravidla projednána, abychom mohli opět plánované akce společně s Vámi intenzivně připravovat. Konání těchto akcí je v zájmu prosperity české ekonomiky a Vašich firem.    

Děkuji za Vaši přízeň a podporu a těším se na setkání na veletrzích v roce 2021.

Jiří Kuliš,
generální ředitel

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše