TECHAGRO

SMS CZ, novinky pro pletí i údržbu trvalých travních porostů

Hned tři novinky návštěvníkům představí společnost SMS CZ s.r.o. z Rokycan. Tou první budou prutové brány Lanio 900, další pak meziřádkový kultivátor Eko R8. Třetí novinka, secí stroj Smart 300 byla sice představena už vloni, nicméně v Brně bude vystavena poprvé.

                         Lanio 600                                                          Smart 300

Mezi dalšími exponáty, které firma doveze, bude předseťový kompaktor Severit 500 P, luční vály Golem 540 a Golem 300 Aerátor, hloubkový kypřič Talon Classic 300 a  Cambridge vály Teran N 300. „Pozorujeme rostoucí zájem o dva typy strojů, se kterými korespondují i novinky připravené pro letošní rok. Tím prvním jsou stroje pro mechanickou likvidaci plevelů, které u nás zastupuje meziřádkový kultivátor Eko a prutové brány Lanio. Ty lze ale kromě pletí využít i k údržbě trvalých travních porostů, což nás vede ke druhé kategorii strojů, která je u nás ve firmě trvale na vzestupu, a to k mašinám vhodným pro údržbu luk a pastvin. Tato kategorie bude na veletrhu zastoupena novou sečkou Smart 300, lučními vály Golem v záběru 3 a 5,4 m a nesenými Cambridge vály Teran N 300,“ uvedl ing. Vladimír Cingroš ml.

                              Eko1                                                                 Golem 300

                          Golem 540                                                    Severit 500 P

                       Talon Classic                                                    Teran N 300

Další aktuality z veletrhu

05. 03. 2020 TECHAGRO UPOZORNĚNÍ - Klamavá služba International Fairs Directory

Firmy Fair Expo, Jessie Data, Expo Guide, Fair Guide, Construct Data, MULPOR nemají žádnou obchodní vazbu na BVV a společnost Veletrhy Brno a.s. se distancuje od praktik zmíněných firem. Doporučujeme, aby vystavovatelé našich veletrhů na nabídky či zaslané faktury zásadně...