TECHAGRO

SMS CZ, novinky pro pletí i údržbu trvalých travních porostů

Hned tři novinky návštěvníkům představí společnost SMS CZ s.r.o. z Rokycan. Tou první budou prutové brány Lanio 900, další pak meziřádkový kultivátor Eko R8. Třetí novinka, secí stroj Smart 300 byla sice představena už vloni, nicméně v Brně bude vystavena poprvé.

                         Lanio 600                                                          Smart 300

Mezi dalšími exponáty, které firma doveze, bude předseťový kompaktor Severit 500 P, luční vály Golem 540 a Golem 300 Aerátor, hloubkový kypřič Talon Classic 300 a  Cambridge vály Teran N 300. „Pozorujeme rostoucí zájem o dva typy strojů, se kterými korespondují i novinky připravené pro letošní rok. Tím prvním jsou stroje pro mechanickou likvidaci plevelů, které u nás zastupuje meziřádkový kultivátor Eko a prutové brány Lanio. Ty lze ale kromě pletí využít i k údržbě trvalých travních porostů, což nás vede ke druhé kategorii strojů, která je u nás ve firmě trvale na vzestupu, a to k mašinám vhodným pro údržbu luk a pastvin. Tato kategorie bude na veletrhu zastoupena novou sečkou Smart 300, lučními vály Golem v záběru 3 a 5,4 m a nesenými Cambridge vály Teran N 300,“ uvedl ing. Vladimír Cingroš ml.

                              Eko1                                                                 Golem 300

                          Golem 540                                                    Severit 500 P

                       Talon Classic                                                    Teran N 300

Další aktuality z veletrhu

05. 03. 2020 TECHAGRO UPOZORNĚNÍ - Klamavá služba International Fairs Directory

Firmy Fair Expo, Jessie Data, Expo Guide, Fair Guide, Construct Data, MULPOR nemají žádnou obchodní vazbu na BVV a společnost Veletrhy Brno a.s. se distancuje od praktik zmíněných firem. Doporučujeme, aby vystavovatelé našich veletrhů na nabídky či zaslané faktury zásadně...

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše