TECHAGRO

WOLF SYSTEM, to je výstavba objektů s tradicí

WOLF SYSTEM Group má více jak padesátiletou historií a její dceřiná společnost WOLF SYSTÉM je již několik let pravidelným vystavovatelem veletrhu TECHAGRO. Protože poskytuje zejména stavební činnost většího rozsahu, exponáty jsou prezentovány ve formě jednotlivých obrazů. Pojďme si nyní společnost představit blíže.

V České republice působí dceřiná společnost WOLF SYSTEM od roku 1992 –  se sídlem v Horoměřicích již tedy 25 let. Aplikuje veškeré poznatky a know-how daného oboru získané ze zemí Evropské unie na domácí trh.  Při realizaci svých produktů však převážně používá tuzemských surovin a výrobků.

Hlavními stavebními produkty jsou železobetonové stavby – nádrže, jímky a sila, dále stájové a halové objekty pro všechny oblasti hospodářství. V neposlední řadě se jedná o výrobu a výstavbu montovaných dřevostaveb – nízkoenergetických domů a budov s větším rozsahem užití.

Kruhové železobetonové nádrže a jímky jsou stavěny pomocí vlastního kruhového bednění jako monolit. Jedná se zejména o nádrže a jímky pro uskladnění kejdymočůvky dále v provedení jako jsou fermentory, dofermentory a koncové sklady pro bioplynové stanice. V důsledku současných klimatických změn – dlouhá období sucha  - nacházejí tyto nádrže uplatnění jako zásobníky vody pro napájení hospodářských zvířat. Výstavbu těchto nádrží nabízí i včetně instalace úpravny vody. Stavěny jsou dále i nádrže pro čistírny odpadních vodsprinklerové, požární a retenční nádrže.

K uskladnění sypkých materiálů jsou také v železobetonovém provedení stavěna sila a to jak pro zemědělské tak i pro průmyslové potřeby včetně potřebného příslušenství.

Halové objekty realizuje firma též pro široký okruh zákazníků a to od jednoduchých střešních konstrukcí až po kompletní budovy.  Provádí také montáže nosných konstrukcí včetně dodávek opláštění a montáže střešní krytiny ze zateplených a nezateplených materiálů.  Příkladem je výstavba objektů pro živočišnou výrobu, stáje pro ustájení hovězího dobytkaobjekty pro výkrm prasat a drůbeže, skladové haly a jízdárny. Základem je nosná rámová konstrukce různých rozponů a modulů, používané materiály jsou ocel, dřevo, beton a jejich vzájemná kombinace.

Jedním typem staveb, který slouží jezdeckému sportu, jsou jízdárny. Tyto objekty zajišťují rekreační i profesionální výcvik a další potřeby pro milovníky ježdění na koních. V těchto jízdárnách se může provozovat také léčebná hypoterapie s cílem zlepšení zdravotního stavu dětí i dospělých. Jízdárna je svou velikostí uzpůsobena tak, aby vyhovovala parkurovému skákání, výcviku začátečníků i pokročilých jezdců. Jízdárny jsou tvořeny zpravidla rámovou konstrukcí, v kombinaci dřevo – ocel.

Na bázi montovaných dřevostaveb nabízí firma širokou škálu rodinných domů ve vazbě na nejmodernější trendy ekologického a zdravého bydlení. Provedení konstrukce domů vyhovuje současným požadavkům na co nejnižší spotřebu energií. Tyto tzv. nízkoenergetické domy mohou být na přání zákazníka dodány v různých variantách dokončení. Pomocí tohoto výrobního systému dřevostaveb realizuje firma i objekty většího rozsahu jako jsou administrativní budovy, školkypenzióny a podobně.

Tým zkušených pracovníků využívající veškeré získané poznatky a know-how daného oboru ze zemí Evropské unie přispívá k profesionalitě a spolehlivosti práce celé společnosti. Cílem je přinést kvalitní, rychle realizované a hospodárné výrobky k plné spokojenosti zákazníků.

WOLF SYSTEM spol. s r.o.
Únětická 885, 252 62 Horoměřice
Tel.: +420 220 400 320, Fax: +420 220 400 326
E-mail: mail@wolfsystem.cz
Web: www.wolfsystem.cz

Další aktuality z veletrhu

05. 03. 2020 TECHAGRO UPOZORNĚNÍ - Klamavá služba International Fairs Directory

Firmy Fair Expo, Jessie Data, Expo Guide, Fair Guide, Construct Data, MULPOR nemají žádnou obchodní vazbu na BVV a společnost Veletrhy Brno a.s. se distancuje od praktik zmíněných firem. Doporučujeme, aby vystavovatelé našich veletrhů na nabídky či zaslané faktury zásadně...

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše