International Engineering Fair

Übersetzung nicht verfügbar.

Aby i konvenční stroje mohly konkurovat CNC

Automatizace, efektivita, výkon, konektivita, podpora obsluhy, nízká cena – atributy, které potkáváme, čteme, slýcháme a které nakonec více či méně ovlivní profesní počínání. Ale co v případě konvenčního obráběcího stroje na nerotační součásti? Jak to jde spolu dohromady?

Odpovědí může být třeba polohovací systém POSITYN, vlastní technické řešení firmy TYNTECH s.r.o. z Lipníka nad Bečvou pro konvenční obráběcí stroje na nerotační součásti například frézky, horizontky, souřadnicové vrtačky, jednoúčelové stroje atp. Systém POSITYN je určen jak pro nové stroje, tak i pro montáž na starší, které jsou již v provozu, samozřejmě s odpovídající náhonovou soustavou.

„Jde o komplexní systém pro automatické řízení obráběcích strojů na nerotační součásti v postupných pravoúhlých souřadnicích posuvných os a polárních souřadnicích rotačních os s jednoduchým intuitivním ovládáním pomocí grafického dialogu na dotykovém displeji stroje. S výhodou je možné využít přednastavených cyklů pro typické operace jako rovinné frézování, vrtání, frézování drážky a podobně. Systém POSITYN je možné samozřejmě provozovat i jako standardní číslicovou indikaci polohy,“ uvádí obchodní manažerka Ladislava Jeřábková.

„Jako elektrotechnická platforma pro funkci systému POSITYN slouží vybraný HW program společnosti B&R Industrial Automation GmbH Rakousko, k odměřování je užito lineárních snímačů výrobce HEIDENHAIN. Konečné technické řešení, výroba, SW, grafická podoba je dílem naším,“ dodává jednatel TYNTECH, s.r.o. Pavel Krutílek.

Klíčovou vlastností a výhodou systému je, že konvenční stroj, na němž je provozován, si ponechává všechny své původní vlastnosti a POSITYN tvoří jakousi nástavbu, kde navíc přidává své funkce. Vše bylo zřejmé na stánku TYNTECH  P79 u exponátu MSV 2017, univerzální konvenční frézce TYNTECH FTU 1250 POSITYN. Stroj disponuje několika způsoby obsluhy podle povahy a rozsahu obráběcích operací, pomocí mechanických ručních kol v osách X,Y,Z, dále pomocí elektronických směrových joysticků X,Y a Z, najíždění a seřizování v osách X,Y,Z usnadňuje přenosné elektronické ruční kolečko a samozřejmě pomocí systému POSITYN.

Pro laika složitá definice se dá přeložit zhruba takto: Jednotlivé, cyklické či návazné obráběcí operace, které dřív obsluha konvenčního stroje prováděla na stroji zúčastněně, zdlouhavě přímo vlastní silou a pozorností, mohou být nyní zautomatizovány a převedeny do činnosti systému POSITYN. Dále systém POSITYN umožňuje zapojení konvenčního obráběcího stroje do struktur automatizovaných výrobních soustav, dálkovou správu či monitoring, prostřednictvím LAN, GSM, Wi-FI a je plně kompatibilní pro platformu Průmysl 4.0.

Systém TYNDRIVE snižuje přímou lidskou angažovanost na obsluhu konvenčního obráběcího stroje na nerotační součásti, snižuje chybovost obsluhy, zvyšuje atraktivitu obsluhy, rozšiřuje rozsah použití konvenčního obráběcího stroje, zvyšuje produktivitu, využitelnost a celkovou efektivitu. Zvýšenou produktivitou a operativností pomáhá řešit úbytek kvalifikovaných obsluh konvenčních strojů na trhu.

Systém TYNDRIVE poskytuje konvenčnímu obráběcímu stroji na nerotační součásti nejvyšší užitnou hodnotu, provozovateli, uživateli konkurenční výhodu a posílenou pozici na trhu.

Systém TYNDRIVE plní nejvyšší očekávání a nároky kladené na moderní konvenční obráběcí stroj na nerotační součásti.

Weitere News von der Messe

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše