International Engineering Fair

Übersetzung nicht verfügbar.

V ČR pracuje již 300 brusek, které dodala firma TAIMA

CNC hrotovou brusku OCD3240 a CNC rovinnou brusku SMART-B1224-III prezentovala mimo jiné na Mezinárodním strojírenském veletrhu firma TAIMA spol. s r.o. Tyto stroje – jejich nová série s označením SMART– od firmy CHEVALIER jsou navrženy k řešení potřeb jak začínající obsluhy, tak zkušených programátorů.

„Brusky jsou schopné pracovat v plně automatickém CNC režimu, ale i v režimu ručním s využitím integrované digitální indikace polohy v závislosti na požadované úloze. Proces zadávání dat dialogovým způsobem je velmi snadný a intuitivní. Řídicí systém komunikuje s obsluhou v českém jazyce. Stroje jsou k dispozici v různých velikostech a ve dvojím provedení,“ řekl ředitel firmy TAIMA David Kratochvíl. Podle něho jde za prvé o souvislé CNC řízení ve dvou osách, hydraulický posuv stolu a obě osy příčná i svislá jsou vybaveny kuličkovými šrouby a server pohony. Druhé provedení je souvislé CNC řízení ve všech třech osách (podélná, příčná i svislá (jsou vybaveny kuličkovými šrouby a server pohony.

Základem každého stroje SMART je robusní litinové lože z vyzrálé litiny s masivním žebrováním. Vodicí plochy jsou buď kluzné, kalené a ručně zaškrabané nebo jsou uloženy na jehlových ložizcích s ultra-nízkým součinitelem tření. Na základě více než třicetileté zkušenosti firmy CHEVALIER byl pro tyto stroje vyvinut řídicí systém, který pracuje v současnosti už ve třetí generaci a je k dispozici v plné české jazykové mutaci. Stroje umožňují základní rovinné broušení, křížové, broušení drážek, profilové broušení, tvarové, simulační, ale také řetězení úloh.

CNC brusky PALMARY serie OCD jsou číslicově řízené hrotové brusky s přesností až 0,0001 mm. Koncepce číslicově řízených hrotových brusek serie OCD využívá pro dosažení velmi přesného a klidného chodu nejmodernější poznatky z oblasti vývoje hydrostatického a hydrodynamického uložení a vedení strojních dílů. Brousicí vřeteno je zhotoveno z vysoce kvalitní oceli SNCM-220 a je uloženo ve speciálních hydrostatických ložiscích, díky kterým nedochází k tepelným dilatacím, vibracím a opotřebení. Vřeteno tak může pracovat při vysokých rychlostech dlouhodobě a stabilně. Ani v klidovém stavu, ani při plném zatížení se vřeteno nedotýká dalších kovových částí stroje, je pevně uloženo v tlakové olejové náplni. Ovládání stroje je snadné a intuitivní.

K dispozici je též rozsáhlá diagnostika. Řídicí systém FANUC komunikuje s obsluhou v českém jazyce. Rovněž mazání kluzných ploch stroje je zajišťováno hydrostaticky a díky tomu je mazivo rozváděno rovnoměrně a posuvy probíhají jemně a plynule. Mazivo je dávkováno automaticky. Stojan je odlitek z kvalitní litiny MEEHANITE, kluzné plochy jsou broušeny a ručně zaškrabány. S bohatým příslušenstvím stroje vyhoví jakýmkoliv požadavkům – stroj lze osadit automatickým nebo semiautomatickým vyvažováním vřetene, dotykovými sondami, aktivním sledováním přesnosti technologického procesu, protikolizním systémem GAP CONTROL a mnoha dalšími opcemi. Brusky jsou určené pro veškeré běžné aplikace broušení válcových a čelních povrchů, u kterých je požadována vysoká přesnost. Stroje serie OCD jsou univerzální, brusky řízené souvisle ve dvou osách s minimálním inkrementem 0,001 mm a s vysokou mírou flexibility – a to i díky možnosti broušení vnitřních průměrů (volitelné zvl. příslušenství).

CNC rovinné brusky SMART inovované serie III multifunkční CNC rovinné brusky s dialogovým ISO programováním. Brusky jsou určené pro aplikace ve všech odvětvích strojírenství – v automobilové i letecké výrobě, ve výrobě forem, v elektrotechnice i v běžném strojírenství. Základní přesnost polohování od 0,004 mm do 0,006 mm při opakovatelné přesnosti 0,003 mm až 0,006 mm (podle velikosti stroje) umožňuje dosahovat zrcadlové kvality broušeného povrchu. Provedení stroje typu H má podélný pojezd stolu zajišťován hydraulickým válcem se stabilizovaným hydraulickým okruhem, provedení stroje typu B i pro podélný posuv stolu využívá přesný kuličkový šroub a servopohon, podobně jako u ostatních pohybových os.

Vřeteno je vyráběno v hlavním výrobním závodě fy CHEVALIER výhradně z výběrových komponent v teplotně stabilizované místnosti. Je uloženo ve čtyřech popř. šesti extra přesných ložiscích s kosoúhlým stykem třídy 7 (P4) a je uzavřené, chlazené vzduchem a trvale mazané. Vertikální pojezd je podporován vyvažováním. Celý mazací systém stroje je plně automatický. CHEVALIER vyvinul vlastní inteligentní vysoce výkonný systém orovnávání brusného kotouče, které zkracuje orovnávací cykly až desetkrát (viz obrázek v galerii). Standardní součástí každého stroje serie SMART je i automatická kompenzace úbytku brusného kotouče po orovnání.

Firma Falcon Enterprises byla založena v roce 1972 původně jako obchodní firma, ale již v roce 1978 byla zahájena výroba rovinných brusek, zároveň se změnou názvu na Falcon Machine Tools Co., Ltd. Již v průběhu několika dalších let se usadila na vedoucí pozici mezi světovými výrobci rovinných brusek, známých pod obchodní značkou CHEVALIER. Společnost dodala první stroj CHEVALIER již v roce 1991 firmě ČZ Strakonice. Byla to plně automatická rovinná bruska FSG-1640AD se stolem 1000 x 400 mm. Od té doby firma dodala do ČR již více než 300 strojů CHEVALIER. Mezi jejich uživatele patří např. MEOPTA Přerov (postupně dva CNC stroje), MOTORPAL Jihlava, WEFA Bohemia Děčín, Kavalier Sázava (dva plně automatické stroje), SPINEA Prešov (dva špičkové CNC stroje a jedna nástrojařská bruska) a další.

Weitere News von der Messe

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše