Internationale Maschinenbaumesse

Übersetzung nicht verfügbar.

Maďarský CED otevřel první pobočku v Česku. Přes Brno se tak spustí nové obchodní cesty

Strategickým cílem pro hospodářství mezi Maďarskem a ostatními středoevropskými státy je dodat dynamiku rozvoji obchodních a hospodářských vztahů. Nezisková organizace CED ma MSV 2019 otevřela již 22. pobočku, čímž získala zastoupení ve všech zemích Vyšegrácké čtyřky (V4). Společnost provádí operativní rozvoj exportu maďarských malých a středních podniků zaměřených na středoevropský region.

Spolupráce s V4 umožní ekonomický růst

CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft pomáhá v rozvoji menším maďarským firmám v jejich podnikání. „Otevřením našeho zastoupení v Brně zajišťujeme pomoc maďarským společnostem ve všech zemích V4 a ve všech zemích středoevropského regionu. Kromě toho poskytujeme bezprostřední přístup naším partnerům na český trh, který se vyznačuje značným exportním potenciálem a dynamicky se rozvíjejí ekonomikou. Tímto chceme dále napomoci dalšímu rozvoji vztahů mezi našimi zeměmi,“ řekl maďarský náměstek státního tajemníka a ministerstva zahraničních věcí a obchodu Péter Kiss-Parciu.

Otevření trhu je mimořádná, protože rozšiřuje povědomí o maďarských průmyslových výrobcích, jenž lidé mohou na MSV 2019 zhlédnout. „Hospodářská váha tohoto regionu zcela opodstatňuje to, aby zde vznikla tato kancelář,“ doplňuje náměstek.

CED pomůže se zahraničními investicemi

Tato síť od svého založení navázala kontakty s 3 000 firmami, napomohla k uzavření exportních smluv v celkové hodnotě 40 milionu eur a za loňský rok zprostředkovala 450 kontraktů. „Tato čísla se v porovnání s celkovou obchodní bilancí mohou zdát jako malá, ale musíme vzít v úvahu multiplikační efekt takto vzniklých kontraktů a uzavřených obchodů. Jedná se totiž o otevření dveří na nové trhy a první krok k dalším kontraktů jak na bilaterální úrovní, tak i té vzdálenější,“ poukázal na praxi maďarský náměstek.  

Střední Evropa se stává motorem ekonomického růstu, kdy ekonomika je schopna dosahovat čtyř až pětiprocentního ekonomického růstu ročně. Důraz se tedy soustředí na posilování ekonomické stability. „Maďarsko je pověstné svými skvělými zemědělskými produkty. Je však také zemí velmi výkonného průmyslu. Máme řadu společných prvků. Jsme závislí na exportu a také jsme země, které jsou v celku úspěšné v lákání zahraničních investic,“ doplnil Martin Pospíšil, vedoucího odboru ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Pro Maďarsko je Česká republika důležitým partnerem jak v bilaterálních zahraničních ekonomických vztazích, tak ve spolupráci V4. Česká republika je jednou z nejvyspělejších ekonomik ve střední Evropě. HDP na obyvatele je 90% průměru EU. K dnešnímu dni je výroba předním odvětvím, zejména v automobilovém, strojírenském, nástrojářském, sklářském a zbrojářském průmyslu. Maďarské dvoustranné obchodní vztahy s Českou republikou se od vstupu do EU výrazně rozšířily.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše