Internationale Maschinenbaumesse

Übersetzung nicht verfügbar.

Česká národní expozice The Country For The Future

Podnikatelé a firmy budou mít snadný přístup k pomoci od státu. Společně pod jednou střechou nabídne své služby třináct státních institucí. Stane se tak vůbec poprvé v historii našeho státu. Česko totiž svůj ekonomický potenciál nově prezentuje pod značkou „Czech Republic: The Country For The Future“.

Do zahraničí tím dává signál, že je sebevědomým inovačním lídrem s vyspělým průmyslem a tuzemským firmám a podnikatelům nabízí koordinovanou pomoc. Právě proto na Mezinárodním strojírenském veletrhu vyroste společná “Česká národní expozice The Country For The Future”.

Na jednom místě tak budou mít zájemci přístup ke službám jednotlivých institucí, které jim mohou pomoct řadou nástrojů v jednotlivých fázích podnikání - od inovativní myšlenky, přes její realizaci, až po export technologií do zahraničí. Připraveni ke konzultacím budou profesionálové z jednotlivých agentur a doprovodný program expozice uvede desítku specializovaných seminářů. Pavilon také interaktivně představí vizi Inovační strategie ČR 2019–2030, která počítá s tím, že se z Česka stane jeden z inovačních evropských lídrů.

Iniciátorem nového přístupu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, společně s ním bude na České národní expozici zastoupeno dalších dvanáct státních institucí.

Národní expozice v pavilonu Z

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Ministerstvo obrany
 • Agentura pro podnikání a inovace
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
 • Agentura na podporu obchodu CzechTrade
 • Česká exportní banka
 • Česká rozvojová agentura
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka
 • Exportní garanční a pojišťovací společnost
 • Technologická agentura ČR
 • Úřad průmyslového vlastnictví
 • Strojírenský zkušební ústav

Doprovodný program

Pondělí 7. října

   
11.00 –11.45 Slavnostní otevření České národní expozice: The Country For The Future  
12.00–14.00 Jak dostat český výzkum a vývoj do zahraničí? prezentace projektu Podpora exportu VaV

Úterý 8. října

   
9.00–10.00 Kdo uspěl ve 4. ročníku soutěže projektů opakovaného využití surovin? soutěž Přeměna odpadů na zdroje
9.30–11.00 Jak přeměnit odpady ve zdroje? workshop s příklady dobré praxe cirkulární ekonomiky v průmyslu
12.30–13.30 Jak stát podpoří rozvoj umělé inteligence v ČR debata na téma vybudování sítí výzkumných Evropských center excelence
14.00–16.00 Jaké jsou světové trendy v moderní energetice? seminář na téma dekarbonizace ekonomiky, exportních příležitostí a financování aktivit v zahraničí

Středa 9. října

   
9.00–17.00 Jak exportovat do 20 zemí světa? Meeting Point CzechTrade – individuální exportní konzultace firem s řediteli dvaceti zahraničních kanceláří
9.30–10.30 Jak se ČR stane jedním z evropských inovačních lídrů? prezentace Inovační strategie ČR 2019–2030
10.30–12.00 Jaké možnosti mají české firmy v Indii? prezentace průmyslového klastru v Indii
14.00–15.30 Jak podporujeme investice u nás a jak naši sousedé? panelová diskuse představitelů investičních agentur V4
15.45–18.00 Jak se mohou české průmyslové firmy zapojit do obranných projektů EU a NATO? aktuální vývoj v EDF a stav výzev EDIDP 2020

Čtvrtek 10. října

   
9.15–12.30 Jak snížit svou uhlíkovou stopu? udržitelný design, inovativní materiály a jejich použití v souladu s principy cirkulární ekonomiky
13.00–15.30 Jak mohou evropské dotace pomoci modernizovat a inovivat výrobu? seminář na téma OP PIK a Průmysl 4.0

 

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše