Internationale Maschinenbaumesse

Übersetzung nicht verfügbar.

Kovosvit představí na MSV soustruh KL 435, navazuje na stroj SP 430

Výstavní premiéru chystá na brněnský MSV společnost Kovosvit MAS, a to nového soustruhu KL 435. Je to další stroj z řady KL (Kovosvit Lathe), v níž navazuje na KL 285, který Kovosvit poprvé představil na MSV v minulém roce. Výrobní řada KL je evolucí řady produkčních soustruhů SP. Samotný KL 435 tak navazuje na soustruh SP 430. Konstruktéři se při inovaci zaměřili zejména na ergonometrii a celkovou přívětivost ovládání stroje.

Základní parametry původního stroje SP 430, ať už jde o tuhost, provedení skeletu, velikost zástavbového prostoru i kinematiku nebylo potřeba zásadně měnit. Proto se pozornost při návrhu soustruhu KL 435 zaměřila především na vylepšení dílčích detailů. Jedná se například o úpravy na ose Z, jejichž výsledkem je zlepšená tuhost v této ose. Dále byl změněn způsob upevnění lineárního vedení. Tyto drobné úpravy přispějí k delší životnosti zmíněných komponentů.

Další inovace se soustředily na vřeteník, konkrétně na hlavní vřeteno. Původní odměřování bylo nahrazeno odměřováním, které je součástí vřetena, což zajišťuje zvýšenou přesnost polohování osy C. U vřetena došlo zároveň ke zvýšení průchodnosti pro obrábění z tyčového materiálu.  Průchod vřetena velikosti A8 se zvětšil z 80 mm na 86 mm a vřetena A11 z 90 mm na 95 mm.

Inovovaný stroj poskytne obsluze podstatně vylepšený způsob seřizování polohy upnutí součásti. Upínací válec je totiž místo indukčních spínačů vybaven přímým odměřováním. Poloha upnutí součásti se velice jednoduše nastaví na obrazovce řídícího systému pouhým stisknutím tlačítka. Odpadá tak pracné a zdlouhavé mechanické nastavování indukčních spínačů.

Změna umístění hydraulického agregátu

V soustruhu KL 435 je, podobně jako v KL 285, nový hydraulický agregát s proporcionálními ventily pro nastavování upínacích tlaků sklíčidla a koníka. Obsluha si díky tomu může pohodlně přímo z ovládacího panelu určit tlaky upínání.  Dříve musela ručně na hydraulickém agregátu nastavit požadovaný tlak a poté ještě na tlakovém snímači tuto hodnotu potvrdit. Podobně, jako při nastavení upnutí součásti, bude také nastavení tlaku upínání výrazně jednodušší a rychlejší.

U produkční novinky Kovosvitu MAS tedy dojde k výraznému snížení vedlejších neproduktivních časů při seřizování na jiný výrobek. V tomto se komfort obsluhy posune, podobně jako u menšího stroje KL 285.

Další pozitivní změnou je přesunutí hydraulického agregátu. Zatímco u SP 430 je agregát umístěný v blízkosti obsluhy, u KL 435 je v zadní části stroje, stejně jako je tomu u dříve představeného KL 285. Tato změna je pozitivní hned ve dvou ohledech. V první řadě se teplo, které agregát generuje, dostane co nejdále od oblasti vřeteníku, čímž se snižuje riziko deformací způsobené teplotou a zvyšuje se stabilita stroje. Neméně důležité ovšem je, že hluk, který agregát vydává, po umístění v zadní části stroje tolik neobtěžuje jeho obsluhu. Použitím frekvenčního měniče pro řízení hlavního čerpadla se hlučnost samotného hydraulického agregátu také výrazně snížila.

Ovládací panel a krytování

Oproti svému předchůdci, produkčnímu soustruhu SP 430, se stroj KL 435 liší též novým ovládacím panelem řídícího systému. Komfort obsluhy zvyšuje možnost jeho naklápění ve dvou směrech. Ovládací panel je navíc identický se strojem KL 285, což znamená, že když si zákazník zakoupí další stroj nové řady KL, bude pracovat s ovládacím panelem, na který je již zvyklý.

Stejně, jako je tomu u strojů KL 285, bude i stroj KL 435 osazován řídícími systémy SINUMERIK 828D a FANUC 0iTF. Bylo vytvořeno množství uživatelských obrazovek k usnadnění obsluhy stroje.

Krytování stroje je podobně jako u soustruhu KL 285 provedeno v novém designu navrženým studiem WRKS. Cílem byla snaha, aby byl do stroje co nejlepší přístup a aby byl pracovní prostor maximálně přehledný. Osvětlení pracovního prostoru je zcela přepracováno, pracovní prostor je nyní rovnoměrně a s dostatečnou intenzitou osvětlen. Tyto novinky také pomáhají ke zvýšení komfortu obsluhy soustruhu.

Industry 4.0 a energetická úspornost provozu

Podobně jako všechny další nové stroje z produkce Kovosvit MAS, je také soustruh KL 435 kompatibilní s požadavky „Průmyslu 4.0“. Pokud bude zákazník tuto funkcionalitu požadovat, stroj může zasílat monitoring požadovaných veličin přímo do zvoleného systému tak, aby vedoucí či manažeři výroby měli přehled o stavu a vytíženosti stroje.

Samozřejmostí je připravenost stroje pro robotizaci a možnost jeho začlenění do výrobních linek. Stroj je vybaven v tomto ohledu například automatickým otvíráním dveří. Případnou aplikaci na konkrétní technologii zpracuje divize MAS Automation zabývající se automatizací.

Při návrhu stroje se braly v úvahu i požadavky na šetření energiemi. Stroj je podobně, jako všechny stoje z produkce společnosti Kovosvit MAS vybaven pohony s rekuperací energie. Vedle toho si může zákazník objednat i tzv. hibernační režimy, které v neproduktivních časech na základě požadavků obsluhy vypínají pomocné agregáty stroje, přívod stlačeného vzduchu, případně i celý stroj.

Kombinace uvedených parametrů a vlastností i těch, které byly převzaty ze stroje SP 430, zaručuje stroj, který bude výkonný, přesný a trvanlivý. Obecně platí, že stroje Kovosvit MAS jsou parametrově nad obdobnými modely jiných výrobců, například z hlediska velikosti nástrojové hlavy, použití motorů vřeten. Stroje postavené v Kovosvitu MAS jsou robustnější, s větším výkonem. Také nový soustruh KL 435 bude patřit do tohoto segmentu.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše