Internationale Maschinenbaumesse

Übersetzung nicht verfügbar.

Tebis V4.0 R7 obsahuje nové 5osé funkce pro lepší kvalitu povrchu a snadnější ovládání

Česká společnost MCAE Systems uvedla na trh, jako výhradní distributor německé firmy Tebis, další verzi špičkového CAD/CAM softwaru. V nejnovější verzi Tebis V4.0 R7 se můžete těšit na nové funkce 5osého souvislého obrábění. Také došlo k mnoha vylepšením v datových rozhraních a zlepšení komfortu uživatele. O inovacích se dozvědí návštěvníci letošního MSV.

Některé z významných změn se udály uvnitř systému, jde zejména o zlepšení NC přesnosti a úpravu výpočetních algoritmů tak, aby bylo dosaženo ještě lepší kvality obrobeného povrchu.

CAM – 5osé souvislé frézování

Na žádost mnoha uživatelů je k dispozici nová funkce pětiosého odjehlování MBurring, kterou můžete jednoduše srazit ostré hrany. Tuto funkci doplňuje funkce přípravy modelu NC Prep/Edge, která automaticky detekuje odpovídající hrany. Tyto detekované hrany jsou pak automaticky vybrány funkcí obrábění MBurr, která určí vhodné naklopení nástroje. Naklápění spolupracuje s funkcí automatické detekce kolizí sestavy nástroje s obrobkem, a tak jsou snadno a rychle generovány bezkolizní dráhy odstraňující otřepy. Nejvhodnějšími nástroji jsou zejména kuželové frézy, ale kulové frézy se také mohou použít.

CAM – 3osé frézování

V obrábění ploch strategiemi paralelně s osou došlo k rozšíření možností třídění drah tak, že se dá zohlednit pořadí jednotlivých drah nástroje na obráběném povrchu. Funkce pak třídí dráhy buď z vnějšku, nebo zevnitř, a tím je možné dosáhnout mnohem méně přejezdů a vyšší kvality povrchu.

CAM – správa operací

Další funkcí, která přispěje ke zlepšení práce, je analýza zbytkového materiálu RSimu. Nově zcela přepracovaná funkce je uživatelsky mnohem přívětivější. Zbytkový materiál je zobrazen pomocí barevné mapy na základě drah nástrojů. Navíc je k dispozici okamžité měření, díky kterému máte okamžitý přehled o množství materiálu, který je potřeba ještě odebrat. Získáte tím možnost ještě rychleji připravit komplexní díly a zajistit jednodušší NC programování.

CAM – NC automatizace

Větší pružnost při přípravě konturového obrábění získáte nastavením kvality výsledného povrchu již při definici feature. Pomocí parametru tak můžete u obrábění kontur rozlišovat mezi hrubováním a dokončováním. Také je optimalizována automatická detekce otvorů, přičemž v konfiguraci systému je možné nastavit minimální rozměry. Dokážete tím přesněji rozlišit, jaké otvory se budou ještě obrábět.

CAM – ořez a laserové řezání

Aby bylo možné zkrátit dobu obrábění, využívá se při přejezdech mezi oblastmi přejezdů po kružnici. Oproti předchozí verzi došlo k optimalizaci dráhy, při které se výrazně snížil počet NC bodů dráhy přejezdu. Navíc je vložen zapouštěcí posuv v místě přechodu mezi dráhou přejezdu rychloposuvem a vlastní „pracovní“ dráhou. Díky změnám máte více možnosti pružně přizpůsobit NC programy situacím během obrábění.

Další technologie

Pojmenování nástrojů v knihovně nástrojů není zcela banální záležitostí a je důležité pro rychlé nalezení vhodného nástroje. Tebis v nové verzi rozšířil možnosti, jak automaticky pojmenovávat nástroje. Nyní lze v šabloně jména zadat více parametrů jako např. počet řezných hran, druh závitu, programovanou hloubku obrábění nebo délku vysunutí nástroje z držáku. V šabloně je také možné definovat počet desetinných míst pro délku nebo průměr.

Velmi často se setkáváme s měřením nástrojů na stroji. Z tohoto pohledu byly vylepšeny postupy předávání informací pro tyto měřící cykly. Pro každý referenční bod nástroje je nyní možné přesně zadat výšku a odpovídající průměr. Po vyvolání měřicího cyklu jsou automaticky vyvolány, což snižuje případné pozdější ruční úpravy.

CAD/CAM příprava výroby

Jak už bylo zmíněno v odstavci pro 5osé souvislé obrábění, v oblasti CAD/CAM přípravy je k dispozici nová funkce Edge. Účelem funkce je automaticky detekovat všechny ostré hrany součásti, přičemž je možné vynechat otvory se sražením. Podle nastavení funkce je možné vygenerované hrany i s navazujícími plochami uložit do předdefinovaných vrstev, které lze využít např. pro odjehlování pomocí NC šablon.

Při konstrukci lisovacích a střižných nástrojů je možné ve funkci Contour, modulu aktivních ploch, určit úhel dělení. Tím je možné vytvořit výhodnější přechod mezi plochou střižné hrany a odlehčením stěny pod ní. Tato úprava pak zjednodušuje vytváření odvozeného střižníku.

Datová rozhraní

Při importu ve formátu STEP se rozšířili možnosti nastavení, jaké prvky budou importovány. Jedná se například o skrytou geometrii, skryté souřadné systémy, … Další volby pak umožňují efektivnější import menších struktur a spolehlivost procesu.

Uživatelské rozhraní

Asi největším přínosem z pohledu stávajících uživatelů je snadný přenos uživatelsky vytvořených nástrojových lišt z předchozí verze již během instalace. Podobně potěší mnoho uživatelů rozšíření možností výstupu snímků obrazovky o přímý tisk.

K dosažení maximální účinnosti výrobních procesů potřebujete technologického partnera s komplexním portfoliem: Partner poskytne své znalosti a nástroje pro automatizaci, optimalizaci a sledování výrobního procesu. Svěřte se do rukou MCAE Systems - poskytovatele softwarové technologie budoucnosti a vysoce účinných procesních řešení pro výrobu lisovacích nástrojů, forem a modelů, strojírenství a průmyslový design.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše