Internationale Maschinenbaumesse

Übersetzung nicht verfügbar.

Turck Vilant: RFID sledování výroby a logistiky

Pro zvýšení efektivnosti výroby, skladového hospodářství nebo logistiky materiálů, výrobních prostředků nebo hotových výrobků, je potřeba nutně zajistit monitorování pohybu všech jednotlivých výrobků a komponent, klasifikaci použití a nákladů, naskladnění a vyskladnění nebo jejich zpětnou dohledatelnost a historii. Jak na to, prozradí společnost Turck se svým systémem Vilant.

Je nutné jednak zajistit vhodné automatické a spolehlivou identifikaci každého předmětu i hromadných balení a také následné ukládání záznamů a jejich statistické vyhodnocení. To je možné zajistit prostřednictvím technologie bezdrátové identifikace RFID, zatímco ukládání a vyhodnocení provádí centrální serverový nebo cloudový systém, kam jsou jednotlivá RFID snímací místa napojena a odesílají z nich získaná data. Čtecí a zápisové antény musí svým vhodným umístěním a snímacím dosahem zajistit spolehlivé zachycení a přečtení RFID štítků (tzv. tagů) všech procházejí produktů a následné odeslání dat, zatímco vyhodnocovací softwarový systém musí zajistit spolehlivý příjem dat, jejich dlouhodobé uložení a i vhodné statistické vyhodnocení a vizualizaci výsledků.

Důležité je právě slovo „spolehlivé“, což v praxi znamená profesionální navržení komplexní konfigurace hardwarového i softwarové systému na míru dané aplikaci tak, aby se zcela vyloučila nebo alespoň minimalizovala poruchovost a možnost nechtěného i záměrného obelstění systému.

V tomto směru je tedy vhodné zvolit pro realizaci takového dodavatele-partnera, který poskytuje a umí komplexně zajistit všechny části systému nejen z pohledu dodání, ale i instalace a následné kvalitní servisní pomoci a poradenství. A právě takovou službu poskytuje společnost Turck svým systémem Vilant.

Vilant RFID snímání

Systém Vilant zajišťuje nejen dodání různých typů RFID čtecích a zobrazovacích zařízení, ale i službu odborného výběru typů pro dané konkrétní umístění návrhu vhodného umístění i následné instalace.

V nabídce jsou nejen mobilní ruční čtecí zařízení s displejem pro okamžité vyhodnocení, ale i jednotky pro fixní instalaci na dopravní cesty nebo celé kompletní průchozí brány pro automatické zachycení a přečtení všech procházejících produktů v jednotlivém i hromadném balení v krabicích či bednách, ať již jsou přesouvány či přepravovány ručně, na paletových vozících či přepravovány vysokozdvižnými prostředky. Možná je i detekce směru pohybu a tím rozlišení zavážení i vyvážení výrobků a materiálu.

Také lze instalovat RFID snímací systém i přímo do vysokozdvižných vozíků, kde vyhodnocovací jednotka umí správně na základě pohybu odlišit RFID tagy bedny či produktů aktuálně přepravované, od stojících produktů míjených během transportu. Data jsou pak prostřednictvím kabelové nebo bezdrátové datové komunikace LAN, WiFi, GPRS, 3G/4G předávána do centrálního databázového serveru Vilant.

Vilant softwarové vyhodnocení

V oblasti softwaru Vilant nabízí dodání, instalaci i správu kompletní serverové aplikace provádějící nepřetržitý příjem dat ze všech mobilních i statických RFID jednotek a jejich uložení v databázi. Následně je možné dle nastavených parametrů obdržená data roztřídit na základě místa a času přečtení či typů kódů a následně výsledky poskytnout nadřazenému systému buď pro statistické vyhodnocení pro manažerské účely, ERP podnikové informační systémy, MES výrobní informační systémy či WMS skladová hospodářství, nebo pro přímé automatické / robotické řízení chodu výrobní linky, skladu či logistiky prostřednictvím průmyslových počítačů či PLC.

Podporována je TCP/IP, HTTP/XML, OPC, SQL a REST komunikace. Jednou ze standardních softwarových funkcí je například Vilant Visibility Manager umožňující nepřetržité sledování pohybu materiálů a komponent výrobním procesem (Asset Tracking) nebo řízení příjmu a výdeje výrobků ze skladu nebo sledování vratných obalů či dílů pro předání subdodavatelům (Supply Chain). Samozřejmostí je možnost vzdálené správy a nastavení RFID jednotek a i možnost vestavby speciálních funkcí na přání každého zákazníka a provozu.

Celosvětový provoz

Systém Turck Vilant je již implementován u více než tisíce zákazníků z 35 zemí včetně nadnárodních společností. Turck Vilant systems nabízí zákazníkům řešení a podporu ve všech fázích projektu od průzkumu na místě, odhadu proveditelnosti, pilotních projektů až po uvedení do provozu a podporu 24/7 dále nabízí více než 15ti leté zkušenosti s RFID systémy v oblasti poradenství.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše