Internationale Maschinenbaumesse

Übersetzung nicht verfügbar.

ŽĎAS představí na MSV 2019 zařízení pro železniční průmysl

Ústředním exponátem expozice společnosti ŽĎAS bude železniční kolo vyválcované na rozválcovačce určené pro přesné válcování železničních kol za tepla. Návštěvníci uvidí také digitální dvojče dalšího ze strojů určených pro železniční výrobu, hornotlakého dvojčinného lisu pro prohýbání disku železničního kola. Použitím toho základního konceptu Průmyslu 4.0 se může doba návrhu zkrátit až o třetinu času. A v neposlední řadě ŽĎAS představí svoje významné projekty v oblasti energetiky.

Výše zmíněná válcovací stolice (na vrchním snímku teplé zkoušky při montáži) je jedním z řady zařízení, která firma nabízí výrobcům železničních kol. Stěna a ráfek kola jsou na ní válcovány na požadovaný průměr a výšku ráfku, kolo se válcuje v horizontální poloze sadou sedmi válců. Návštěvníci uvidí vše tradičně v pavilonu V na stánku 92.

Od nápadu ke skutečnému stroji o třetinu rychleji

Letos se v expozici firmy ŽĎAS mohou také seznámit s digitálním dvojčetem dalšího ze strojů určených pro železniční výrobu. Dvojče čtyřsloupového hornotlakého dvojčinného lisu pro prohýbání disku železničního kola vzniklo ve spolupráci se společností Siemens a díky možnostem softwarové simulace přináší vyšší efektivitu a snížení rizik při návrhu a oživování.

Rostoucí tlak zákazníků na zvyšování užitné hodnoty a zkracování času dodávky nutí výrobce hledat nové cesty, jak dosáhnout vyšší efektivity. Tradiční postupy návrhu bez digitálního dvojčete neprobíhají souběžně, ale víceméně navazují na sebe, bez vazby mezi CAD, hydraulickou a PLC částí. Při běžném postupu bylo dříve možné PLC program doladit de facto až během oživování stroje, což často způsobovalo zdržení v dodávkách i riziko poškození stroje. Ani funkce hydraulické části nemohla být ověřena předem.

Proto se společnost ŽĎAS rozhodla využít jeden ze základních konceptů Průmyslu 4.0, kterým je tzv. digitální dvojče. Digitální dvojče lisu je modelem skutečného lisu ve virtuálním prostředí počítače – na virtuálním panelu obsluhy je možné dávat příkazy virtuálnímu řídicímu systému, který pak spouští virtuální čerpadla a otevírá či zavírá virtuální ventily.

Na obrazovce pak můžeme sledovat změny vyvolané v hydraulické a mechanické soustavě lisu přesně tak, jak bychom je pozorovali nebo naměřili ve skutečnosti. Díky digitálnímu dvojčeti dokáží vývojáři již v rané fázi vývoje dokonale rozumět, jak se budoucí lis bude chovat, a mohou tak bezpečně a rychle ověřit velké množství variant řešení a včas eliminovat případné chyby.

Virtuální zprovoznění pomocí digitálního dvojčete hydraulického lisu firmy ŽĎAS je postavené na řešeních Simcenter Amesim, Mechatronics Concept Designer a SIMATIC S7 - PLCSIM Advanced společnosti Siemens a umožňuje již v raném stádiu konceptu stroje multidisciplinární spolupráci, pomáhá eliminovat chyby a simulovat a ověřit funkci stroje jak na úrovni signálů, komponent, tak i celého stroje.

Po celou dobu umožňuje virtuální zprovoznění simulaci reálného chování stroje s daným PLC softwarem i funkce hydraulických komponent. Výrazně se tak zkracuje vlastní oživení lisu, které může začít již dlouho předtím, než je lis fyzicky vyroben a smontován. Virtuální dvojče a simulaci je možné využít jak pro vlastní definici zadání, ladění konceptu, detailování, tak i pro školení a údržbu. Na základě zkušeností lze říci, že díky digitálnímu dvojčeti se zkracuje doba návrhu stroje až o třicet procent.

Energetika: obor budoucnosti

Rozváděcí lopatky vyrobené pro soustrojí Kaplanovy turbíny vodní elektrárny Kamýk. Úkolem lopatek je optimalizace proudění vody v turbíně resp. k oběžnému kolu, a v rozvaděči je jich instalováno celkem dvacet čtyři.

Dalším z hlavních témat prezentace společnosti ŽĎAS na brněnském veletrhu jsou letos dodávky určené pro energetiku. V těch se firmě v poslední době velmi daří.

Letos na jaře získala nejvyšší možné hodnocení v kompletním auditu společnosti CKBM, která je součástí energetického gigantu Rosatom a stala se tak možná prvním přímým dodavatelem českého průmyslu pro projekt Akkuyu Nuclear, a jedním z mála českých výrobců, kteří zvládli splnit náročná obchodní i auditová kritéria skupiny Rosatom.

Prvním konkrétním výsledkem je získání strategického kontraktu na dodávku asi 400 výkovků o celkové hmotnosti 200 tun pro výrobu hlavních cirkulačních čerpadel pro jaderné elektrárny Kurská, Leningradská a Akkuyu. Nyní firma jedná o spolupráci při výstavbě dalších elektráren v Rusku a dalších zemích. Kromě toho společnost ŽĎAS navíc nedávno vyhrála výběrové řízení na výstavbu energetického zdroje s návaznou výrobou stlačeného vzduchu pro Magnitogorskij metalurgičeskij kombinat (MMK) v Rusku o celkovém objemu 4,3 miliardy korun.

ŽĎAS pro energetický průmysl

Obecně pro energetický sektor firma dodává velmi široké spektrum výrobků, ať už se jedná o různé výkovky a odlitky pro parní a plynové turbíny a příslušenství, vodní stroje, kompresory a potrubní systémy, hydraulické válce nebo dodávky dílů pro vodní elektrárny, včetně příslušenství. V expozici bude k vidění například odlitek rozváděcí lopatky pro soustrojí Kaplanovy turbíny určené pro vodní dílo Kamýk.

Pro jaderné elektrárny, výzkumné ústavy a zpracovatelská centra po celém světě ŽĎAS vyrábí také vysokotlaký hydraulický lis HDP 2000 (viz fotografie vpravo) určený ke zpracování sekundárního odpadu z jaderných elektráren. Tuhý, nízko až středně aktivní odpad je umístěn v ocelových sudech uzavřených víkem, a naplněné sudy jsou následně slisovány do tvaru válcových výlisků.

Produkci určenou pro jadernou energetiku představí ŽĎAS mimo jiné během MSV v Brně na putovní výstavě 65 let: Minulost a budoucnost české jaderné energetiky.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše