SALIMA

Übersetzung nicht verfügbar.

Kabelka z marcipánu, socha z cukru, loď z tyčinek. Bojuje se o Atraktivní výrobek roku

Když se mladí pekaři a cukráři rozparádí, stojí to za to. Co dokáží, když jsou limitováni jen svou kreativitou, uvidíte v pavilonu V v expozici Atraktivní výrobek roku.

Jde o národní soutěž, která se koná dnes a zítra na brněnském výstavišti u příležitosti veletrhu mlynářství, pekařství a cukrářství MBK a potravinářské Salimy.

„Soutěž je určena pro mladé kreativní a zručné učně a studenty do 21 let, kteří svým exponátem představují mistrovské dílo a školu, kterou reprezentují,“ popsal Jaromír Dřízal z pořadatelského Svazu pekařů a cukrářů v ČR.

Na rozdíl od souběžného klání o titul PEKAŘ ROKU 2018 - Junior se exponáty nevyrábí přímo na výstavišti, ale účastníci je tvarují a dekorují v předstihu před spuštěním veletrhu. Porota a všichni návštěvníci pak mají dva dny na to, aby si je prohlédli a vybrali svého favorita. V této soutěži se hodnotí jen vizuálně – neochutnává se. Soutěž je rozdělena na Atraktivní výrobky pekařské a cukrářské. A protože se jedná o trvanlivé exponáty, dlouho po soutěži zdobí ještě dílny či vitríny škol, ve kterých byly vyrobeny.

Před dvěma lety, kdy se soutěž konala naposledy, se vítězkou cukrářského mistrovského díla s názvem Tropický svět stala B. Aipkalieva ze SŠ obchodu, řemesel a služeb v Ústí nad Labem. Nejlepší pekařské mistrovské dílo byl exponát s názvem Království hlubin od P. Abrahamové a T. Šimončíkové ze SŠ gastronomie a služeb Nová Paka. O vítězích rozhodla porota odborníků, která je posuzovala dle propracovaného systému hodnocení.

Soutěž, která se letos koná už podvaadvacáté podle Dřízala přispívá ke zvýšení zručnosti, řemeslné profesionality a zájmu účastníků o zvolený obor. „Účastníci získávají velmi cenné zkušenosti pro svoji budoucí praxi a upevňují si zároveň hrdost k pekařskému a cukrářskému řemeslu. Právě na to, že být pekařem či cukrářkou je fajn a že řemeslo má velkou budoucnost, letos svaz upozorňuje obzvláště. A právě konání dovednostních soutěží na velkých potravinářských akcích a veletrzích jsou z jednou možností, jak pro pekařské a cukrářské řemeslo získat více mladých zájemců“.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše