SALIMA

Kabelka z marcipánu, socha z cukru, loď z tyčinek. Bojuje se o Atraktivní výrobek roku

Když se mladí pekaři a cukráři rozparádí, stojí to za to. Co dokáží, když jsou limitováni jen svou kreativitou, uvidíte v pavilonu V v expozici Atraktivní výrobek roku.

Jde o národní soutěž, která se koná dnes a zítra na brněnském výstavišti u příležitosti veletrhu mlynářství, pekařství a cukrářství MBK a potravinářské Salimy.

„Soutěž je určena pro mladé kreativní a zručné učně a studenty do 21 let, kteří svým exponátem představují mistrovské dílo a školu, kterou reprezentují,“ popsal Jaromír Dřízal z pořadatelského Svazu pekařů a cukrářů v ČR.

Na rozdíl od souběžného klání o titul PEKAŘ ROKU 2018 - Junior se exponáty nevyrábí přímo na výstavišti, ale účastníci je tvarují a dekorují v předstihu před spuštěním veletrhu. Porota a všichni návštěvníci pak mají dva dny na to, aby si je prohlédli a vybrali svého favorita. V této soutěži se hodnotí jen vizuálně – neochutnává se. Soutěž je rozdělena na Atraktivní výrobky pekařské a cukrářské. A protože se jedná o trvanlivé exponáty, dlouho po soutěži zdobí ještě dílny či vitríny škol, ve kterých byly vyrobeny.

Před dvěma lety, kdy se soutěž konala naposledy, se vítězkou cukrářského mistrovského díla s názvem Tropický svět stala B. Aipkalieva ze SŠ obchodu, řemesel a služeb v Ústí nad Labem. Nejlepší pekařské mistrovské dílo byl exponát s názvem Království hlubin od P. Abrahamové a T. Šimončíkové ze SŠ gastronomie a služeb Nová Paka. O vítězích rozhodla porota odborníků, která je posuzovala dle propracovaného systému hodnocení.

Soutěž, která se letos koná už podvaadvacáté podle Dřízala přispívá ke zvýšení zručnosti, řemeslné profesionality a zájmu účastníků o zvolený obor. „Účastníci získávají velmi cenné zkušenosti pro svoji budoucí praxi a upevňují si zároveň hrdost k pekařskému a cukrářskému řemeslu. Právě na to, že být pekařem či cukrářkou je fajn a že řemeslo má velkou budoucnost, letos svaz upozorňuje obzvláště. A právě konání dovednostních soutěží na velkých potravinářských akcích a veletrzích jsou z jednou možností, jak pro pekařské a cukrářské řemeslo získat více mladých zájemců“.