SALIMA 2018

SALIMA – dlouholetá služba českému potravinářství

Editorial Jiřího Kuliše, generálního ředitele Veletrhů Brno, pro Potravinářskou revue ze 14. května 2019.

Za rok, přesněji 20. až 23. dubna 2020, se bude na brněnském výstavišti opět konat komplex potravinářských veletrhů SALIMA.

Mezinárodní potravinářský veletrh se řadí mezi tradiční specializované výstavy s nejdelší historií v České republice. Postupně se k ní přidaly i další akce – veletrh mlynářství, pekařství a cukrářství MBK a veletrh zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování G+H. Doplňuje je i vinařský VINEX.

Dohromady tak tvoří komplex veletrhů, který udává nové směry v potravinářských oborech a je důležitou obchodní platformou pro potravinářský průmysl, maloobchod, gastronomii a hotelnictví. Ukázal to jednoznačně předešlý ročník 2018. Veletrhů se zúčastnilo celkem 889 vystavujících a zastoupených firem, což byl významný nárůst oproti minulým ročníkům. Mezi nimi bylo 48 procent firem zahraničních. Vysoká mezinárodní účast je jedním z hlavních charakteristik veletrhů. Oficiální expozice s vládní podporou otevřely Řecko, Bělorusko, Tunisko a Indonésie. Incomingové mise podnikatelů přijely z Ruska, Srbska, Spojených arabských emirátů a Tuniska. Brněnským výstavištěm prošlo za pět dnů 25 tisíc návštěvníků z 33 zemí. V tiskovém středisku se akreditovalo 127 novinářů.

SALIMA si udržuje svoje postavení od roku 1974. Právě tehdy se vydělila z tehdejšího Mezinárodního veletrhu spotřebního zboží jako SALIMA – první mezinárodní potravinářský salon. Vyčleněno mu bylo 30 tisíc metrů čtverečních, na nichž se předvedlo 560 vystavovatelů z 33 zemí. Každoročně veletrh ve všech ohledech rostl a stejně jako dnes nesou výstavy hlavní téma, i tehdy měl každý ročník své „highlighty“ – od mléka po racionální výživu. SALIMA získala dvouroční cyklus a později se začala konat společně s veletrhem obalů a tisku EmbaxPrint.

Technologie vedou

V průběhu let se veletrhy postupně měnily a profilovaly. V posledních ročnících začaly převládat potravinářské technologie, které se od SALIMY důsledněji vydělily pod hlavičkou SALIMA Technology. Byl to krok logický – 70 procent vystavovatelů na brněnském výstavišti předvádí svoje sofistikované technologie, čisté potravinářství pak zabírá 30 procent. Větší oddělení veletrhů vnímají vystavovatelé i návštěvníci pozitivně. Došlo tak k jednoznačnému vymezení nejen po obsahové, ale i po prostorové stránce. V jednom pavilonu se prezentovaly potraviny a nápoje, ve druhém se představily technologické novinky v oboru. Návštěvník se tak seznámil s koncovými produkty i s výrobními procesy. A jako na každém veletrhu, kdo něco znamená, musí být u toho.

Trendy, témata a řešení problémů

I komplex veletrhů SALIMA patří k těm, které můžeme nazvat česko-slovenské, což při minulém ročníku podtrhla návštěva slovenské ministryně zemědělství. Veletrhy určují a představují trendy, nastolují témata a řeší problémy, které oborem hýbají. Součástí každého ročníku (a to od samého počátku) jsou vysoce odborné konference pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Potravinářské komory ČR, oborových svazů a asociací. V roce 2018 se odborný program zaměřil na konkurenceschopnost a podporu exportu. Tématem konkurenceschopnosti potravinářství a dvojí kvalitou potravin na evropském trhu se zabývala mezinárodní konference Food Forum.

Zásadní změna: nový termín

Na základě průzkumu mezi vystavovateli a z důvodu úprav kalendáře BVV přechází SALIMA a s ním svázané odborné veletrhy z únorového termínu do dubna. Příští veletrhy se budou konat od 20. do 23. 4. 2020. Změnu hodnotí pozitivně většina významných vystavovatelů, svazů a partnerů. Duben je vhodnější termín také z hlediska menšího počtu konkurenčních veletrhů a jistě nebudeme mrznout jako minule a můžeme se těšit na příznivější jarní počasí. Otevírá se možnost využití volných venkovních ploch výstaviště. Potravinářské veletrhy chceme navíc v roce 2020 soustředit do centrálních moderních pavilonů.

B2B, nebo B2C?

SALIMA byla od počátku kontraktační obchodní akcí, byť s přístupem širší veřejnosti. Veletrhy jsou koncipovány především pro nákupčí z velkoobchodu, maloobchodu, restaurací a hotelů. To dnes posiluje jasné rozdělení, kdy 70 % tvoří potravinářské technologie a 30 % potravinářské výrobky. Potravinářské veletrhy tedy budou opět zaměřeny zejména na odborné návštěvníky, kteří na výstaviště přijedou za obchodním účelem.
Pro širokou veřejnost bude určen paralelní Festival chutí – přehlídka minipivovarů, vinařů a dalších. Festival chutí potrvá až do víkendových dnů. Jeho premiéra při loňském ročníku zaznamenala značný návštěvnický úspěch.

Proč jet na potravinářské veletrhy

Tahle otázka musí zaznít: Proč bych měl na potravinářský veletrh v době internetu a obřích velkoobchodů jet, ať jako vystavovatel nebo návštěvník? Odpověď na ni je stejně stručná: Osobní setkávání je v tomto oboru zásadní. Podívejme se do zahraničí. V Berlíně veletrh Fresh Food, v Bruselu Seafood Expo Global, v Kolíně ANUGA, v Paříži SIAL. Veletrhy jsou o osobním kontaktu, budování vztahu dodavatel-odběratel. Obchodníci – zejména v potravinářství – si musí věřit. A důvěra vzniká na základě osobní zkušenosti a osobního kontaktu. Musím vědět, od koho potravinářské produkty nakupuji. Administrativa se řeší po e-mailu, ale musím věřit, že zboží obdržím v požadované kvalitě. A jako každý veletrh, tak i SALIMA je o inovacích a nových partnerech. A to v potravinářské i technologické části.

Přítomnost velkých řetězců

Pro vystavovatele z řad výrobců potravin má zásadní vliv přítomnost všech zástupců maloobchodu, včetně potravinářských obchodních řetězců, které jsou v posledních ročnících na veletrhu stále více vidět i slyšet. „Těší nás, že můžeme být součástí tradičního potravinářského veletrhu. Potraviny, jejich kvalita a dohledatelnost původu jsou středobodem našeho podnikání. SALIMA je pro nás skvělou příležitostí potkat se v příjemném prostředí se současnými i potenciálními dodavateli a zákazníky,“ řekl k veletrhu Guillaume Chene, výkonný ředitel společnosti MAKRO ČR, která se minulého ročníku veletrhu účastnila premiérově. Jako vystavovatelé či jako nákupčí se účastnili i zástupci Komory obchodních řetězců (Albert, Billa, Hruška, Kaufl and, Lidl, Penny, Tesco a další).

Nejen SALIMA

Mluvíme-li o SALIMĚ, myslíme i další souběžné veletrhy: EmbaxPrint, mezinárodní veletrh obalové techniky, který se časově a logicky se SALIMOU spojil, neboť převážná většina obalové techniky je vyvíjena právě pro potravinářství. G+H – výstava zařízení pro maloobchod a hotely, do souboru také logicky patří. A v neposlední řadě MBK – pekárenský veletrh, prezentuje tento základní a svébytný obor, který rozhodně do potravinářství náleží. VINEX – přehlídka vín, se stal segmentem SALIMY. Častým argumentem bylo, že v únoru nemají vinaři vína ještě hotová a ideální by byl konec dubna či začátek května. Takže se nechme překvapit, zda změna termínu VINEX posílí.

Zlatá SALIMA

Jedna část potravinářských veletrhů je od svého počátku neměnná, a to odborný výběr těch nejlepších exponátů, které získávají ocenění Zlatá SALIMA. Tuto prestižní cenu získalo v roce 2018 osm potravinářských výrobků, v technologické sekci pak jeden. Podle Martina Klanici, dlouholetého předsedy poroty v kategorii potravinářských výrobků i strojírenské části a ředitele Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), nemá soutěž svým formátem a významem v Česku konkurenci. Porotu tvoří odborníci napříč potravinářským oborem. Konkrétně potravinářský výrobek je hodnocen z mnoha hledisek od legislativy přes složení, technologie, chuť až po obal.

Nové vizuály

V nadcházejícím ročníku si komplex veletrhů SALIMA nadělí malý dárek. Kromě termínové změny projde grafickou úpravou i tradiční logo, jako k tomu došlo v případě loga Mezinárodního strojírenského veletrhu. Věřím, že navržené změny se pozitivně projeví na síle veletrhu, který si stále uchoval významné místo v portfoliu Veletrhů Brno a mezi odbornými oborovými veletrhy ve střední Evropě. Těším se na shledání potravinářů v dubnu příštího roku na brněnském výstavišti.


Veletrhy Brno a brněnské výstaviště

 • Základ brněnského výstaviště, a tedy pozdějších respektovaných veletrhů a výstav, byl položen v roce 1928. Na takzvané Bauerově terase vyrostly architektonicky ceněné pavilony pro Výstavu soudobé kultury, která byla oslavou desátého výročí československé státnosti.
 • Po válečné devastaci se areál vzpamatoval v 50. letech, kdy se zde třikrát odehrály Výstavy československého strojírenství, na které proudily statisíce návštěvníků.
 • Od roku 1959 se staly mezinárodní přehlídkou.
 • MSV pro současné Veletrhy Brno zůstává vlajkovou lodí, v roce 2018 se odehrál již 60. ročník.
 • Pro velký zájem o jednotlivé obory se z Mezinárodního strojírenského veletrhu a také Veletrhu spotřebního zboží začaly vydělovat samostatné výstavní (oborové) akce. Jako první to byl v roce 1968 EMBAX, v roce 1969 například INTECO, SALIMA se přidala v roce 1974.
 • V současné době se na brněnském výstavišti ročně odehrává na padesát veletržních akcí, k tomu desítky mimoveletržních (jako festivaly, koncerty nebo konference)

SALIMA

 • V roce 1974 se pro velký zájem o potravinářství vydělil samostatný veletrh nazvaný SALIMA
 • První mezinárodní potravinářský salon.
 • Patří mezi nejstarší samostatné oborové výstavní akce v ČR.
 • Jedná se o komplexní prezentaci potravin a nápojů, nových potravinářských výrobků pro obchod a gastronomii, přehlídku nejmodernějších technologií.
 • Konala se každým rokem až do roku 1981, kdy SALIMA získala dvouletý cyklus a historicky se k ní připojil veletrh obalů a tisku EmbaxPrint.
 • Tradičně se konala v únorovém termínu, v roce 2020 se poprvé odehraje v druhé půli dubna. Veletrh bude situován do modernějších pavilonů a nabízí se díky příznivějšímu počasí využití i venkovních ploch. 

SALIMA 2018 v číslech

 • Obsazeny byly celkem čtyři pavilony (A1, A2, V, C).
 • Veletrhů se zúčastnilo 889 vystavujících a zastoupených firem, což je významný nárůst oproti minulým ročníkům. Mezi nimi bylo 48 % firem zahraničních.
 • Zastoupeno bylo dalších 471 značek.
 • Vystavovatelé přijeli z 39 zemí, vůbec poprvé také z Běloruska, Indonésie a Tuniska.
 • Brněnským výstavištěm prošlo za pět dnů 25 000 návštěvníků z 33 zemí.
 • V tiskovém středisku se akreditovalo 127 novinářů.
 • Poprvé se uskutečnil veletrh SALIMA Technology a také Festival chutí, oslovující všechny milovníky dobrého jídla a pití.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše