SILVA REGINA

Translation is not available.

Veletrh SILVA REGINA roste

Veletrh SILVA REGINA bude i v roce tradičně umístěn v pavilonu Z a jeho okolí, uvnitř pavilonu Z najdou návštěvníci hlavně expozice související s myslivostí, na volných plochách se bude prezentovat lesnická technika.

Přihlášeni jsou vystavovatelé ze všech oblastí lesnické činnosti – od těžby přes transport (včetně například lanovek) až po zpracování nebo ruční nářadí. Kromě tradičních vystavovatelů se hlásí i nové firmy, nabídka na výstavní ploše bude tedy proti minulým ročníkům určitě širší. Na expozice SILVA REGINA tematicky navazují vystavovatelé veletrhu BIOMASA, kteří budou prezentovat především energetické využití dřevní hmoty. Myslivecká část SILVA REGINA bude především prodejní s potřebami pro pobyt v přírodě, zbraněmi, optikou a oblečením. Velkou expozicí se budou prezentovat Lesy České republiky.

Lesnická část doprovodného programu veletrhu SILVA REGINA se bude zabývat především stavem lesů po kůrovcové kalamitě a jeho řešením, které musí vzít v úvahu také probíhající klimatickou změnu a všechny její důsledky. Doprovodný program bude probíhat na pódiu, jeho součástí budou také stálé výstavy. Další osvětové a vzdělávací informace budou prezentovány na stáncích odborných partnerů. I doprovodný program souběžně probíhajícího veletrhu TECHAGRO se bude zabývat novými způsoby hospodaření v době klimatické změny a některá témata budou průnikem obou veletrhů, například agrolesnictví.

Myslivecký doprovodný program se bude držet osvědčeného schématu minulých ročníků. Základem doprovodných výstav budou výstavy trofejí, jejich součástí budou přehlídky OMS z Brna a okolí. Formou výstav se představí několik osobností myslivosti a lesnictví, zajímavé lovecké zbraně, obrazy a fotografie s mysliveckou tematikou, zajímavé srnčí trofeje nebo Roštejnská obora. Představí se kluby Českomoravské myslivecké jednoty, v přízemí pavilonu Z bude v provozu pódium s osvětovým a zábavným programem. Odborný myslivecký doprovodný program se bude věnovat například predátorům nebo přemnožení spárkaté zvěře.

Připravuje se také exponátová soutěž GRAND PRIX, do níž je zahrnuto také ocenění SOIL WATER RETENTION FRIENDLY pro stroje a technologie, které podporují zadržení vody v půdě. Na brněnské zemědělské a lesnické veletrhy přijedou také obchodní mise ze zahraničí.

Jako každý rok se připravují výhodné podmínky skupinové návštěvy (autobusové zájezdy), které mají od úterý do čtvrtka a v sobotu snížené vstupné, v pátek pak dokonce vstup zdarma. Pro individuální návštěvníky je nejvýhodnější nákup vstupenky přes web, ta je k dispozici už od začátku října.

More news from the fair trade

05. 03. 2020 TECHAGRO UPOZORNĚNÍ - Klamavá služba International Fairs Directory

Firmy Fair Expo, Jessie Data, Expo Guide, Fair Guide, Construct Data, MULPOR nemají žádnou obchodní vazbu na BVV a společnost Veletrhy Brno a.s. se distancuje od praktik zmíněných firem. Doporučujeme, aby vystavovatelé našich veletrhů na nabídky či zaslané faktury zásadně...

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše