International Engineering Fair

Translation is not available.

Národní fond expertů

Moderní sociologické analýzy ukazují, že odborníci, jejichž profesionální kariéra už dosáhla svého vrcholu, jsou rádi, mohou-li své zkušenosti dále zhodnocovat. Jsou připraveni se o ně podělit a vychovávat další generace specialistů. A vzhledem ke svým jazykovým znalostem umějí být prospěšní doma i v zahraničí.

Tento fenomén moderní společnosti znají už v 21 zemích Evropské unie, kde vznikla a úspěšně fungují sdružení emeritních odborníků. Ti jsou oporou při poskytování specializované pomoci na komerční i nekomerční bázi. Často se ukazuje, že tato bezplatná či výrazně zvýhodněná odborná pomoc může otvírat dveře k plnohodnotnému obchodu. Expertní poradenství seniorů se tak často stává nástrojem, který otvírá dveře zahraničnímu obchodu.

Příkladem nad jiné poučným může být sdružení emeritních odborníků v Německu. Tamější Nadace SES (Senior Experten Service) funguje v Německu 34 let, registruje více než 14.000 expertů (mužů i žen). Má cca 300 zaměstnanců a spolupracovníků, pracuje v 90 zemích. Jejích 15 poboček a zhruba 180 čestných zástupců jsou považovány za pevnou součást řetězce podpory německého exportu. Proto v Německu nadaci SES podporují nejpřednější německé průmyslové svazy: Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitenverbände (BDA), Německá Obchodní a průmyslová komora (DIHK) či Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH). Finanční podporu nadace získává především ze Spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ) a Spolkového ministerstva pro vzdělávání a rozvoj (BMBF).

Na trhu ČR se o iniciativě zaměřené na využití emeritních odborníků hovoří v poslední době stále více. Už v roce 2013 začala seriózní diskuse nad možnostmi, které v potenciálu zkušeností emeritních odborníků nevyužíváme. Tato diskuse vyvrcholila v roce 2014, kdy byl 29. 3. 2014 z iniciativy Sdružení Czech Top 100 založen Národní fond expertů (NFE) jako zapsaný spolek (v rejstříku spolků při Městském soudu v Praze). Čestným předsedou Fondu je Ing. Miroslav Grégr, v předsednictvu Fondu pracuje Ing. Jan Struž a výkonným ředitelem Fondu je Ing. Jindřich Lacko. Organizátoři v čele s Czech Top 100 začali tím, že testovali zájem na trhu a pokusili se shromáždit data o expertech, kteří by mohli tvořit základ databáze emeritních odborníků.

Tato iniciativa byla přijata velmi vstřícně. Databáze expertů, kterou Národní fond expertů disponuje, poměrně rychle roste. Národní fond expertů registruje jména a odbornost emeritních expertů, jejich profesionální zkušenosti a jazykové znalosti. Svou záštitu Národnímu fondu expertů udělil v roce 2017 ministr průmyslu a obchodu. Věříme, že Národní fond expertů se brzy propojí s dalšími subjekty, v jejichž působnosti vidíme velké možnosti.

Potenciál k úspěšnému řešení projektů můžeme vidět například v činnosti obchodních skupin exportujících podniků, v činnosti nadací s mezinárodním přesahem (Lékaři bez hranic, Člověk v tísni, apod.), ve výstupech z analýz akademických a technických rozborů, ve výstupech komerční práce ministerstev (obchodu a průmyslu, MMR), v doporučeních aparátu zahraničně obchodních expozitur ČR (velvyslanectví, obchodní zastoupení apod.), v akviziční činnosti v rámci obchodní a průmyslové komory, v aktivitách finančních institucí (např. Exportní banka, EGAP apod.), ve zpětné vazbě na vystoupení představitelů ČR – kontakty na obchodní a politické úrovni či v přímé analýze a zpětné reakci na činnost analytických orgánů Czechtrade, Czechinvest, Czechtourism.

Jsme přesvědčeni, že i na českém trhu, stejně jako v Německu, Dánsku, Belgii, Holandsku, Francii, Irsku, Finsku, Itálii, či Španělsku, může sdružení NEF generovat příklady založené na pozitivním image České republiky s následným využitím v exportní činnosti (vystupovat jako předvoj před komerční činností). Úspěšné příklady činnosti sdružení budou posilovat image celkového vysokého duševního potenciálu ČR. Rozsah činnosti bude využitelným příkladem soužití několika generací obyvatel ČR a pozitivního naladění té nejzkušenější části obyvatel ČR. Činnost v rámci Národního fondu expertů bude emeritním expertům doplňovat kvalitu života a umožní jim pracovat na „jejich“ projektech bez ohledu na věk, čas či finanční stimuly.

Kontakt:
Ing. Jan Struž, předseda Sdružení CZECH TOP 100, tel. 602 337 473
Ing. Jindřich Lacko, výkonný ředitel Národního fondu expertů, tel. 603 434 112

More news from the fair trade