Mezinárodní strojírenský veletrh

Národní fond expertů

Moderní sociologické analýzy ukazují, že odborníci, jejichž profesionální kariéra už dosáhla svého vrcholu, jsou rádi, mohou-li své zkušenosti dále zhodnocovat. Jsou připraveni se o ně podělit a vychovávat další generace specialistů. A vzhledem ke svým jazykovým znalostem umějí být prospěšní doma i v zahraničí.

Tento fenomén moderní společnosti znají už v 21 zemích Evropské unie, kde vznikla a úspěšně fungují sdružení emeritních odborníků. Ti jsou oporou při poskytování specializované pomoci na komerční i nekomerční bázi. Často se ukazuje, že tato bezplatná či výrazně zvýhodněná odborná pomoc může otvírat dveře k plnohodnotnému obchodu. Expertní poradenství seniorů se tak často stává nástrojem, který otvírá dveře zahraničnímu obchodu.

Příkladem nad jiné poučným může být sdružení emeritních odborníků v Německu. Tamější Nadace SES (Senior Experten Service) funguje v Německu 34 let, registruje více než 14.000 expertů (mužů i žen). Má cca 300 zaměstnanců a spolupracovníků, pracuje v 90 zemích. Jejích 15 poboček a zhruba 180 čestných zástupců jsou považovány za pevnou součást řetězce podpory německého exportu. Proto v Německu nadaci SES podporují nejpřednější německé průmyslové svazy: Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitenverbände (BDA), Německá Obchodní a průmyslová komora (DIHK) či Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH). Finanční podporu nadace získává především ze Spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ) a Spolkového ministerstva pro vzdělávání a rozvoj (BMBF).

Na trhu ČR se o iniciativě zaměřené na využití emeritních odborníků hovoří v poslední době stále více. Už v roce 2013 začala seriózní diskuse nad možnostmi, které v potenciálu zkušeností emeritních odborníků nevyužíváme. Tato diskuse vyvrcholila v roce 2014, kdy byl 29. 3. 2014 z iniciativy Sdružení Czech Top 100 založen Národní fond expertů (NFE) jako zapsaný spolek (v rejstříku spolků při Městském soudu v Praze). Čestným předsedou Fondu je Ing. Miroslav Grégr, v předsednictvu Fondu pracuje Ing. Jan Struž a výkonným ředitelem Fondu je Ing. Jindřich Lacko. Organizátoři v čele s Czech Top 100 začali tím, že testovali zájem na trhu a pokusili se shromáždit data o expertech, kteří by mohli tvořit základ databáze emeritních odborníků.

Tato iniciativa byla přijata velmi vstřícně. Databáze expertů, kterou Národní fond expertů disponuje, poměrně rychle roste. Národní fond expertů registruje jména a odbornost emeritních expertů, jejich profesionální zkušenosti a jazykové znalosti. Svou záštitu Národnímu fondu expertů udělil v roce 2017 ministr průmyslu a obchodu. Věříme, že Národní fond expertů se brzy propojí s dalšími subjekty, v jejichž působnosti vidíme velké možnosti.

Potenciál k úspěšnému řešení projektů můžeme vidět například v činnosti obchodních skupin exportujících podniků, v činnosti nadací s mezinárodním přesahem (Lékaři bez hranic, Člověk v tísni, apod.), ve výstupech z analýz akademických a technických rozborů, ve výstupech komerční práce ministerstev (obchodu a průmyslu, MMR), v doporučeních aparátu zahraničně obchodních expozitur ČR (velvyslanectví, obchodní zastoupení apod.), v akviziční činnosti v rámci obchodní a průmyslové komory, v aktivitách finančních institucí (např. Exportní banka, EGAP apod.), ve zpětné vazbě na vystoupení představitelů ČR – kontakty na obchodní a politické úrovni či v přímé analýze a zpětné reakci na činnost analytických orgánů Czechtrade, Czechinvest, Czechtourism.

Jsme přesvědčeni, že i na českém trhu, stejně jako v Německu, Dánsku, Belgii, Holandsku, Francii, Irsku, Finsku, Itálii, či Španělsku, může sdružení NEF generovat příklady založené na pozitivním image České republiky s následným využitím v exportní činnosti (vystupovat jako předvoj před komerční činností). Úspěšné příklady činnosti sdružení budou posilovat image celkového vysokého duševního potenciálu ČR. Rozsah činnosti bude využitelným příkladem soužití několika generací obyvatel ČR a pozitivního naladění té nejzkušenější části obyvatel ČR. Činnost v rámci Národního fondu expertů bude emeritním expertům doplňovat kvalitu života a umožní jim pracovat na „jejich“ projektech bez ohledu na věk, čas či finanční stimuly.

Kontakt:
Ing. Jan Struž, předseda Sdružení CZECH TOP 100, tel. 602 337 473
Ing. Jindřich Lacko, výkonný ředitel Národního fondu expertů, tel. 603 434 112

Další aktuality z veletrhu

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše