National show of livestock

Translation is not available.

Paroží z obory Čihadlo překvapí nejen mysliveckou veřejnost

Velkým lákadlem Národní výstavy myslivosti bude zcela jistě expozice Bohemia Safari Clubu. Návštěvníci zde kromě jiného totiž uvidí čtyři trofeje jelena z obory Čihadlo u Zbraslavic. Zdejší chov jelenů se zabývá racionální výživou jelení zvěře.

„Ta je složena ze standardních složek potravy jelení zvěře v přírodě, ale liší se tím, že krmivo, které zvěř potřebuje, dostává v době, kdy je schopna krmivo dokonale využít. Oproti volným chovům, kde zvěři odebereme koncem léta (po sklizni obilovin) veškeré plodiny pro vlastní potřebu, je v oboře neomezená nabídka toho krmiva, které v danou chvíli jeleni nejvíce potřebují,“ vysvětlil profesor Miloslav Vach, prezident spolku Bohemia Safari Club, z.s. a dodal: „Nejedná se tedy o žádné utajované ingredience, ale správnou vyváženou výživu zvěře po celý rok.“

Jak prezentovaná racionální výživa jelení zvěři prospívá, poznají účastníci pondělního hodnocení paroží čihadelského jelena. „Bude možná velkým překvapením nejen pro chovatele jelenů, ale i pro mysliveckou veřejnost,“ zdůraznil Vach.

Obora Čihadlo má vedle racionální výživy chovatelský cíl - vyšlechtit poddruh jelena evropského západního, který je typickým poddruhem přírody Čech, Moravy a Slezska. Pro chov jelenů, kteří by měli splňovat charakter jelena evropského západního, vytváří vlastník obory Čihadlo nadstandardní podmínky v souladu s doporučením poradního týmu specialistů z organizací Bohemia Safari Club, z. s. a Společnost pro myslivecké vzdělávání Artemis, z.s.


Bohemia Safari Club (BSC)

Spolek je právnickou osobou, který se transformoval z organizace Czechoslovak Chapter Safari Club International (1992) založené v souladu se zákonem 83/1990 Sb. o sdružování českých občanů, jež byla pobočkou mezinárodní organizace Safari Club International sídlící v USA (Tucson, Arizona). V roce 2014 byl spolek registrován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění jako spolek Bohemia Safari Club, z.s.

Spolek je dobrovolným, nevládním, nepolitickým a neziskovým sdružením osob, které sdružuje zájem o myslivost, chov zvěře, sportovní střelbu a lov zvěře. Spolek má celostátní působnost a nemá již dalšího nižšího členění.

 • udržuje  dobré vztahy s národními a mezinárodními subjekty stejného nebo blízkého zaměření jaké má BSC
 • zajišťuje zájezdy pro členy a přátele BSC na domácí a zahraniční výstavy
 • sdružuje myslivce oddané tradicím a cílům české myslivosti
 • působí na veřejnost kulturními (plesy), sportovními (střelecké soutěže) a prezentačními programy (myslivecké výstavy) v duchu tradic české myslivosti s důrazem na současný význam myslivosti i budoucí
 • podporuje a propaguje zvláště divoký chov zvěře a formy umělých chovů zvěře s výjimkou oborních a profesionálně vedených bažantnic, chápe jako přechodný jev, který si vynutily pozměněné podmínky životního prostředí pro některé druhy zvěře (bažant, koroptev, tetřev, tetřívek, divoké kachny)
 • prezentuje myslivost jako obor, který moudrým hospodařením se zvěří pečuje o důležitou součást obnovitelných přírodních zdrojů, které je nezbytné zachovat jako cenný genofond dalším generacím.

Společnost pro myslivecké vzdělávání Artemis, z.s. (SMVA)

Společnost byla založena v roce 2014 a je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění. Spolek je dobrovolným, nevládním, nepolitickým a neziskovým sdružením osob, které jsou významnými odborníky v oboru vzdělávání myslivců, loveckých průvodců a preparátorů. Spolek má celostátní působnost a nemá již dalšího nižšího členění.

Základními cíli spolku jsou:

 • snaha rozvíjet spolupráci s národními i zahraničními subjekty, zabývajícími se obdobnou problematikou jako SMVA
 • vzdělávat budoucí i stávající myslivce formou přípravných kurzů, seminářů, besed, prezentací muzejních expozic v muzeu Artemis a na mysliveckých výstavách
 • zprostředkování poznávacích pobytů zaměřených na myslivost v České republice i v zahraničí
 • působit na laickou veřejnost odbornými programy, prezentací na výstavách, besedami, v duchu tradic české myslivosti s důrazem na historický, současný a budoucí význam myslivosti a lovectví

Formy a činnosti spolku jsou zejména:

 • spolupracovat při rozvoji muzejní činnosti SMVA a rozšiřovat výukové expozice muzea Artemis
 • zprostředkovávat a obstarávat služby související s předmětem činnosti spolku SMVA, které nevyžadují zvláštní povolení
Zdroj: Bohemia Safari Club
Foto: archiv Silvestris, spol. s r.o.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše