URBIS SMART CITY FAIR

Translation is not available.

ENVItech přiveze dvě novinky, vlastní nízkonákladové senzorické jednotky

Chytré město je kvalitní nejen z pohledu moderních technických vymožeností, ale také životního prostředí. Největším strašákem je znečištěné ovzduší. Aby měli lidé přehled o kvalitě ovzduší, k tomu mohou přispět měřicí stanice, senzorické jednotky či prachové analyzátory. Na veletrhu URBIS ty svoje představí společnost ENVItech, která se v oboru pohybuje od roku 1992. Do Brna přiveze dvě novinky – vlastní senzorické jednotky enviDUST a enviSENS.

Jak fungují a co všechno dovedou, uvidí návštěvníci přímo v jejich expozici v pavilonu G. „Zařízení budou připojena a kontinuálně budou zobrazovat naměřená data přímo v budově,“ uvedla Jana Minarčíková z brněnské pobočky ENVItech Bohemia s.r.o.

„Jsme jediná společnost na trhu senzorických jednotek, která je schopna provádět návaznost senzorických měření na referenční přístroje v oblasti monitoringu kvality ovzduší,“ poznamenala Minarčíková.

enviDUST i enviSENS využívají možnost solárního napájení a velkou předností je malý odběr elektřiny. „Stojí oproti referenčním zařízením pro monitoring kvality ovzduší mnohem méně, mají nízkou hmotnost. Velkou předností je kompaktnost a mobilita zařízení a možnost začlenění do různých konceptů chytrých řešení. Jako další příklad může být identifikace úniků znečišťujících látek ve velkých provozech a podobně,“ vysvětlila Minarčíková.

Produkty ENVItech pracují nejčastěji v institucích zabývajících se monitoringem ovzduší, jako Český hydrometeorologický ústav, Zdravotní ústav, ale využívají je také univerzity, města, kraje, průmyslové podniky, školy. „Aplikační rozsah je velmi široký. Konkrétně v Brně jsou momentálně dvě jednotky v sídle Centra dopravního výzkumu a počítá se s přesunem na jeho stanici vedle Zvonařky,“ upřesnila Minarčíková.

Obě jednotky dovedou pracovat a shromažďovat informace samostatně, ale používají se běžně ve větších sítích, a to z důvodu lepší interpretovatelnosti dat. Jejich vyhodnocování má na starosti software vlastního vývoje. „Od jednoduchého zobrazování dat na cloudovém rozhraní až po modelování rozptylu znečišťujících látek,“ vysvětluje zástupkyně ENVItech.

A jaké jsou v oboru zásadní trendy? „Je to právě přechod k uvedeným nízkonákladovým měření pomocí senzorům,“ dodala Jana Minarčíková s tím, že bohužel se někdy stává, že měřicí jednotky jsou nesprávně používány a dochází pak díky špatnému měření k nesprávné interpretaci dat.

O společnosti

Měření koncentrací znečišťujících látek v podobě imisí ve venkovním ovzduší, emisí na zdrojích znečištění a ve vnitřním prostředí, to je základ produkce společnosti ENVItech. Dodávku kompletního sortimentu prostředků pro monitoring včetně systému řízení, doplňuje nabídkou monitoringu jako služby. Zařízení splňují všechny evropské a české normy, služba měření se opírá o autorizaci, udělenou naší společnosti MŽP ČR.
Zákazníkům nabízí dodávky tzv. „na klíč", od projektu, dodávky, záruky, provozu až po pozáruční servis. Kvalita dodávek splňuje ISO 9001 a starost o životní prostředí ISO 14001. Kvalita dodávek je také zajištěna dlouholetou spoluprací s renomovanými zahraničními výrobci monitorovacích přístrojů a další techniky, kterých vývoj kopíruje nejnovější trendy v oblasti měření a analýz.
Společností nabízený sortiment monitorovacích systémů a zařízení doplňují přístroje pro monitoring kvality vody, pachových látek. Ve spolupráci s výzkumnými institucemi a univerzitami se podílí na řešení projektů v oblasti vědy a zejména aplikovaného výzkumu.
Vzhledem k množství dosud realizovaných dodávek a k závazku zajištění provozu těchto zařízení provozuje společnost střediska v Praze, Brně, Valašském Meziříčí a v Ústí nad Labem. Sesterská společnost ENVItech s.r.o. v Trenčíně rozvíjí svoje aktivity zejména na Slovensku. Organizační složka v Bejrútu a dceřina společnost na Severním Kypru, zajišťují obchod a servis v oblastech MENA regionu.

Foto: archiv ENVItech