Stavební veletrh Brno

Translation is not available.

Brno bere klimatickou změnu vážně, dnes bylo na výstavišti podepsáno Memorandum o snižování emisí CO2

K městu Brnu se v úsilí o zlepšení životního prostředí přidalo dalších 28 subjektů – univerzit, developerů, obchodních center, úřadů i komerčních firem, mezi kterými nechyběla ani společnost Veletrhy Brno. Jejich zástupci v rámci veletržního Festivalu architektury stvrdili podpisem spolupráci na cestě k odpovědnému a klimaticky odolnému Brnu.

Memorandum reaguje na zhoršující se klimatickou situaci, kterou pociťuje i jihomoravská metropole. Průměrné teploty v České republice vzrostly za posledních 60 let o 2 °C a v létě Brno čelí stále se stupňujícím vlnám veder, naopak v zimě zde ubývá sněhových srážek a klesají zásoby spodních vod. Proto se vedení města Brna rozhodlo aktivně usilovat o snižování emisí CO2 a rozhodlo se v tomto boji spojit síly s místními firmami a organizacemi. Výzva k pomoci se snižováním emisí na území města byla podepsána v pavilonu V na Festivalu architektury, který se koná u příležitosti Stavebního veletrhu Brno.

Na tiskové konferenci k podpisu Memoranda město zastupoval vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Brna Martin Vaněček. Připomněl návaznost na Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, k němuž se Brno přihlásilo v roce 2017. „Jsem rád, že se 28 partnerů rozhodlo spolu s městem Brnem plnit ambiciózní plán, který město přijalo před třemi lety – do roku 2030 chceme snížit emise CO2 o 40 %. Dnes už zbývá jen 32 %, ale je to ambiciózní závazek a město samotné ho nesplní. Proto děkuji, že tady s námi dnes stojí zástupci terciálního sektoru, kteří se rozhodli městu pomoci,“ řekl Martin Vaněček přítomným partnerům Memoranda.

V první řadě je podle něj třeba řešit vysokou spotřebu elektrické energie, která se v poslední době přesouvá ze zimy do léta. Zatímco problém úsporného vytápění se už daří řešit, v létě spotřeba roste kvůli chlazení moderních budov. „Do budoucna se soustředíme na využívání obnovitelných zdrojů, především na budování fotovoltaiky. Město chce být soběstačné ve výrobě elektrické energie,“ řekl Martin Vaněček. V tom by měly pomoci městské společnosti a například zařízení ne energetické využití odpadu.

Zelené střechy

Zástupci subjektů, které se k Memorandu připojily, na výstavišti potvrdili, že závazky berou velmi vážně a na poli snižování emisí mají co nabídnout. Majitel developerské společnosti Trikaya Alexej Veselý informoval o výstavbě nové ekologické čtvrti Pod Hády. „Připravujeme unikát, například se vůbec nenapojíme na dešťovou kanalizaci a všechny dešťové vody budeme zasakovat. V celé čtvrti bude automobilová doprava schovaná pod zemí, na povrchu se budou pohybovat jen chodci a cyklisté. V dalších etapách počítáme s využitím šedých vod na splachování a druhotnou spotřebu,“ popsal Alexej Veselý brněnskou čtvrť budoucnosti.

Trikaya své udržitelné uvažování dokazuje třeba i tím, že na všech projektech striktně realizuje zelené střechy. Také představitel developerské společnosti CTP Jakub Matoušek Memorandum uvítal a poděkoval všem ostatním partnerům, že se k němu přidali. „Není to pro nás jen dohoda, ale společný krok s městem, který podporuje to, o co se jako CTP snažíme. Jako přední developer můžeme ovlivňovat nejen vzhled města, ale i emise CO2. Celoevropská skupina CTP plánuje být v roce 2023 uhlíkově neutrální a děláme k tomu řadu kroků, o kterých přednášíme i tady v rámci Festivalu architektury,“ pozval Jakub Matoušek k účasti na festivalové sekci Cirkulární ekonomika.

Jde o skutečný závazek

Mezi signatáři Memoranda nechybí ani Vysoké učení technické v Brně. Jeho prorektor pro zahraničí Jiří Hirš vypočítal, jakými opatřeními se VUT snaží snižovat emise svých budov, ale nezůstává jen při tom. „Vzděláváme 26 tisíc studentů a máme vědecké týmy, které se zabývají právě vývojem nových komponentů a inovačních technologií, které se budou uplatňovat v rámci naplňování cílů tohoto Memoranda. Naše roli tedy není jen v uplatnění těchto záměrů na našich budovách, ale rádi bychom pomohli i ostatním účastníkům Memoranda,“ řekl Jiří Hirš.

Roli vědeckého partnera chce plnit také společnost TESCAN. „Memorandum pro nás není formální, ale bereme ho jako skutečný závazek. Máme přístup k různým výzkumům, které se týkají změny klimatu a životního prostředí, protože naše produkty, vědecká zařízení, jsou součástí práce výzkumných týmů, které tuto problematiku řeší. Vidíme následky, vidíme výsledky, zůstáváme pozitivní a určitě chceme dále bojovat,“ prohlásil ředitel marketingu společnosti TESCAN Maroš Karabinoš.

K dohodě se přidala také obchodní centra Avion Shopping a IKEA. „Je nám ctí se připojit k memorandu. Tento plán jde ruku v ruce s naší ambicí a s filozofií firmy, která je šetrná,“ řekl ředitel obchodního domu IKEA Brno Jiří Kuča a připomněl, že švédská společnost mimo jiné inspiruje své zákazníky k vytvoření hospodárnějšího domova a snaží se pozitivně ovlivnit životní prostředí v místech, kde působí.

Memorandum podepsala také společnost Veletrhy Brno a ze státních institucí sídlících v Brně se připojila Kancelář veřejného ochránce práv. Její vedoucí Pavel Pořízek zdůraznil, že se řídí vizí dlouhodobě k přírodě a k lidem šetrného úřadu. „Pro nás Memorandum není něčím novým, co bychom už nedělali. Například loni jsme postavili přístavbu kanceláře pro 30 zaměstnanců, která se blíží parametrům pasivního domu, je tam zelená střecha, vertikální zelená fasáda napájená z dešťové vody, dětská skupina, chováme včelky. A od minulého týdne u nás i návštěvy pijí jen vodu z kohoutku,“ pochlubil se na tiskové konferenci.

More news from the fair trade

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše