ANIMAL TECH

International Fair for Animal Production

Accompanying program

Tuesday 07.09.2021
09:00 - 17:00

Hall P – Room P1

10. Středoevropský veterinární kongres se zaměřením na hospodářská zvířata

CZK 850 on-line / CZK 990 on site

8.00–9.00 Registrace, pavilon P – sál P1 (1. patro)

9.00–12.15 Dopolední program (předsedající MVDr. Eva Šuláková)
9.00–9.10 Úvodní slovo BVV
9.10–9.20 Úvodní slovo presidenta KVL SR MVDr. Ľubomíra Kráľa
9.20–9.30 Úvodní slovo presidentky KVL ČR MVDr. Petry Šinové
9.30–10.00 prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. – Aktuální zdravotní situace zvířat na Slovensku
10.00–10.30 MVDr. Zbyněk Semerád – Nová legislativa vyplývající z legislativního rámce pro zdraví zvířat – Nařízení EP a Rady 2016/429
10.30–10.45 Přestávka
10.45–11.15 MVDr. Judita Hederová, Ph.D. – Novinky v současné lékové politice, dopady na národní situaci, výsledky kontrol veterinárních lékařů a podniků v SR
11.15–11.45 MVDr. Jiří Bureš, Ph.D. – Novinky v současné lékové politice, dopady na národní situaci, výsledky kontrol veterinárních lékařů a podniků v ČR
11.45–12.15 MVDr. Milan Malena, Ph.D. – Nařízení 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích - pohled asociace AHCZSK

12.15–14.00 Oběd

14.00–17.00 Odpolední program
Sál P1 (předsedající MVDR. Eva Šuláková)
14.00–14.30 MVDr. Kadáši Marián, PhD. – Chirurgická terapia paralýzy n. peroneus
14.30–15.00 MVDr. Kadáši Marián, PhD. – Chirurgická terapia pupočného abscesu
15.00–15.15 Přestávka
15.15–15.45 MVDr. Róbert Klein, PhD. – Minimálne invazívne techniky repozície dislokovaného slezu u dojníc
15.45–16.15 MVDr. Michal Dolník, PhD. – Chirurgická intervencia dojnice s dlhodobo macerovaným plodom
16.15–17.00 Prostor pro diskusi

Sál P4 (c/d)
14.00–14.30 Mgr. Lucie Pokludová – Situace a trendy ve spotřebách veterinárních antimikrobik v ČR v kontextu Evropy a nových právních předpisů
14.30–15.00 MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. + MVDR. Petr Fleischer, Ph.D. – Vývoj evidenčního software spotřeby léčiv u prasat ve VÚVeL
15.00–15.15 Přestávka
15.15–16.00 Giovanni Forza DVM, Ph.D. – Problematika circovirů u prasat PCV1, PCV2 a PCV3
16.00–16.45 Daniel Sperling DVM, Ph.D. – Průjmová onemocnění prasat – aktuální prevalence a rizikové faktory v českých chovech prasat
16.45–17.00 Prostor pro diskusi

17.00–18.00 občerstvení, ochutnávka lokálních produktů

Změna programu vyhrazena.