URBIS SMART CITY FAIR

Translation is not available.

Města jako majáky pokroku. V Brně se sejdou koordinátoři Smart City Lighthouse projektů

Letošní ročník konference URBIS SMART CITY FAIR na brněnském výstavišti bude hostit důležité setkání Smart City Lighthouse projektů. Program ukazující na města, která jsou lídry chytrých inovací, má za sebou šest let fungování. Za tu dobu se do sedmnácti velkých projektů zapojilo přes 110 evropských měst včetně Prahy, Brna, Písku, Litoměřic a Kladna. Koordinátoři všech těchto projektů se letos na podzim sejdou v Brně. Nedílnou součástí programu konference URBIS bude také diskuze o navazujícím programu Horizon Europe, který rozvrhne budget na výzkum a inovace v období roku 2021–2027.

Od roku 2014 vyhlašuje iniciativa Smart Cities and Communities každoročně výzvu Smart Cities Lighthouse project pro evropské města. Výzva je financovaná pomoci programu Horizon 2020, který podporuje inovace.

Do Lighthouse projektů se zapojují dva druhy měst: lighthouse města a města – followeři, které je následují. Lighthouse města rozvíjejí a testují integrovaná inovační řešení v místním měřítku. Tím slouží v první řadě jako příklad pro okolní region. Spolupracují ale také s městy-followery, napomáhají šíření inovačních řešení a ukazují cestu, jak tato řešení přizpůsobit různým místním podmínkám.

Důležitou vlastností smart city projektů je schopnost replikace. Města – followeři, kteří zatím nejsou v inovacích sami tak pokročilí, se proto v projektu učí a připravují na to, až sami budou moci přebrat roli lídrů, nebo také majáků. Právě taková byla zatím role českých měst zapojených do tohoto projektu: Prahy, Brna, Písku, Litoměřic a Kladna.

Jádrem programu Horizon 2020, z něhož jsou financovány kromě jiného i Lighthouse projekty, jsou inovace. Právě na schopnosti inovací ve výrobě a službách je totiž závislá konkurenceschopnost Evropy. Inovace jsou zároveň nejlepší cestou k úspěšnému řešení hlavních společenských výzev moderní doby – změny klimatu a energetické účinnosti. Cílem celého projektu je spojit města, průmysl a občany pro vyvinutí inovačních řešení k zajištění bezpečné, cenově dostupné a čisté energie, inteligentní elektromobility a inteligentních nástrojů a služeb. Z programu Horizon 2020 je financován i evropský projekt RUGGEDISED, který zastřešuje lighthousovou výzvu města Brna.

Právě v Brně tak díky programu vznikne moderní chytrá nízkoenergetická čtvrť. K hlavním motivům vybudování pilotní čtvrti, která má za úkol především ověřit stanovené cíle nejen moderních technologií, trendů a smart city principů, patří také ověření nových způsobů udržitelné spolupráce veřejného sektoru se soukromým.

A v čem by se měla „chytrost“ nové čtvrti projevit? Jde především o vytvoření kvalitního, energeticky úsporného a environmentálně šetrného prostředí pro její budoucí obyvatele a uživatele, které jim zároveň bude šetřit čas a peníze.

V letech 2018 a 2019 se konala mezinárodní urbanistická ideová soutěž, do které se zapojilo 27 architektů a architektonických studií. Letos bylo dosaženo hned dvou důležitých milníků - zpracování územní studie "Přestavbová zóna – Špitálka a okolí" a představení Master plánu.

Do projektu jsou kromě Brna zapojeny také Rotterdam, Glasgow, Umeå, Parma a Gdaňsk. Města spolupracují a sdílejí zkušenosti při zavádění chytrých řešení nejen v oblasti mobility, energetiky a informačních technologií, ale i v sociálních, ekonomických a environmentálních otázkách, které povedou ke zlepšení kvality života obyvatel.

Plán rozvoje a způsob přeměny chytré čtvrti bude představen už 2. a 3. září na brněnském výstavišti v rámci konference URBIS SMART CITY FAIR!

 

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše