International Engineering Fair

Translation is not available.

MSV ukazuje, jak si firmy rozumějí s vědou a výzkumem

Mezi prvními návštěvníky MSV 2017 byl i Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu a výzkum, kterého jsme požádali o krátký rozhovor.

Jakou roli hraje MSV v tom, co máte ve vládě na starosti, a v přenosu inovací do průmyslové praxe?
MSV je vždycky místem, kde se ukáže, jak firmy umějí přetavit výsledky výzkumu a vývoje do konkrétních řešení. Je to i dobrá zpětná vazba, protože tady je vidět, jak velký důraz inovativní firmy dávají právě na spolupráci s výzkumem. Zavedli jsme novou metodiku hodnocení výzkumných organizací právě tak, abychom je k této spolupráci motivovali, a daleko větší důraz klademe na schopnost transferu nových technologií do výroby. Je pro nás důležité, aby firmy do této oblasti investovaly daleko více a zároveň měly spoluhráče na té druhé straně, to znamená u institucí, které se zabývají vědou a výzkumem.

Co je cílem vaší dnešní návštěvy veletrhu?
Přijel jsem se podívat, co je v průmyslu nového, a samozřejmě také na sněm Svazu průmyslu a dopravy, abychom vydali účet.  Podpora aplikovaného výzkumu v České republice za naší vlády rostla a já jsem v tomto směru splnil očekávání. Objem peněz, které jdou ať už na Technologickou agenturu nebo do Ministerstva průmyslu a obchodu, se navyšoval v řádech stovek milionů korun a teď jsme na číslech, která myslím mohou být pro naše výzkumníky i průmyslový sektor velmi zajímavá.

Prohlédl jste si novinky v expozici společnosti ABB, máte na veletrhu ještě další cíle, které byste nechtěl minout?
Jako vždycky se zastavím u společnosti Vítkovice, kde je určitě velmi zajímavý zásobník na vodík a obecně technologie pro energetiku. V této souvislosti mě těší, že jsme poprvé v historii dotáhli do konce, co tady dlouhodobě chybělo - kultivovaný a systematický dialog mezi veřejnou správou a privátním sektorem. V rámci Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které předsedám a místopředsedy jsou ministři školství a průmyslu, jsme definovali výzvy zacílené na potřeby jednotlivých sektorů průmyslu.  Na Technologické agentuře jsme vypsali první program, který je orientován na energetiku. Program akcentuje požadavky a potřeby sektoru energetiky v oblasti vědy a výzkumu tak, abychom si u zeleného stolu nevymýšleli, kam budeme dávat peníze, ale dohodli se na tom předem s průmyslníky. Takhle by to mělo být, protože naším společným zájmem je zvyšování konkurenceschopnosti našich podniků.

Dovolte poslední otázku: jak se vám zatím líbí, co na veletrhu vidíte?
Tak jako každý rok je tady hodně zajímavého, co se nedá projít během jednoho půldne. Takže si musím vybírat a určitě o mnoho zajímavého přijdu.

More news from the fair trade