Gaudeamus

Translation is not available.

Nevíte, kam na vysokou? Může pomoci veletrh Gaudeamus Brno 2019

Už pošestadvacáté se ne brněnském výstavišti odehraje Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2019. Začíná v úterý 22. října a studenti je mohou navštívit do pátku 25. října v pavilonu P.

Veletrh návštěvníkům nabídne 389 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si budou moci vybrat z více než 10 tisíc studijních oborů.

Na veletrhu budou zastoupeny univerzity a vysoké školy ze čtrnácti zemí světa. Zahraniční vystavovatelé přijedou z Dánska, Velké Británie, Nizozemí, Německa, Itálie, Francie, Finska, USA, Švédska, Norska, Slovenska, Polska a Austrálie. V roce 2019 se veletrhu Gaudeamus zúčastní 94 vzdělávacích institucí ze zahraničí.

Cílem veletrhu je poskytnout studentům středních škol komplexní informace a poradenství pro maximální podporu při jejich klíčovém životním rozhodnutí, kterým volba studia po maturitě bez pochyb je. 

Gaudeamus je výjimečný především širokou nabídkou doprovodných programů, informačních zdrojů a poradenství, které mohou studenti při volbě vysoké školy využít. Všechny doprovodné programy návštěvníci veletrhu najdou přímo v pavilonu P a jsou pro ně zcela zdarma. 

Nejvýznamnějším doprovodným programem veletrhu jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den v přednáškových sálech v pavilonu P. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2019/2020 i informace ze zákulisí studia přímo od studentů a absolventů vysokých škol.

Když student neví

Nerozhodným studentům pomůže Testovací centrum a Poradenský servis. Každý student si může udělat elektronický test předpokladů pro studium a zjistit, na které obory se nejlépe hodí. V Poradenském servisu je připraven tým poradců, který studentům na základě výsledků testu pomůže vybrat vhodnou školu, fakultu nebo studijní obor. Partnerem Testovacího centra je tradičně portál VysokeSkoly.cz. 

Studenti mohou také využít kariérového poradenství. Pro studenty jsou připraveny konzultace přímo s kariérovými poradci, kteří studentům pomohou při volbě jejich budoucí kariéry na základě jejich předpokladů. Tuto informaci mohou studenti zohlednit již při volbě vysoké školy. 

V rámci doprovodného programu Věda pro život si budou moci návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet zajímavé vědecké poznatky, technologické novinky, roboty, nejrůznější pokusy a další náplň studia v rámci technických a přírodovědných oborů vysokých škol.

Které školy se zapojí do doprovodného programu
 • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
 • MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
 • OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
 • UNIVERZITA KARLOVA
 • UNIVERZITA OBRANY
 • UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
 • UNIVERZITA PARDUBICE
 • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
 • VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE
 • VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
 • VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Pro studenty zajímající se o studium v zahraničí je připraveno Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii. Poradenské centrum studentům pomůže s celým procesem od výběru vhodné školy, přes splnění podmínek přijímacího řízení až po organizaci cesty a ubytování.

Představí se významné firmy

Součástí letošního ročníku veletrhu Gaudeamus bude prezentace Jihomoravského kraje a jeho top zaměstnavatelů. Studenti budou moci na veletrhu navštívit významné technologické firmy, setkat se s jejich zaměstnanci a dozvědět se spoustu zajímavostí o jejich činnosti, a hlavně o nabídce praxí, stáží a uplatnění v průběhu i po skončení studia.

Jaké firmy přijedou
 • AB KOMPONENTY s.r.o.
 • AT&T
 • Deutsche Telekom Services Europe Czech Republic s.r.o.
 • Everesta, s.r.o.
 • Honeywell
 • IBM Client Innovation Centre Brno
 • IFE-CR, a.s.
 • Jihomoravský kraj
 • MC Dermott
 • Moog Brno s.r.o.
 • Red Hat Czech s.r.o.
 • Skupina ČEZ
 • SNADNEE
 • s.n.o.p. cz a.s.
 • TE Connectivity
 • TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • Zebr s.r.o.

Novinkou XXVI. ročníku veletrhu Gaudeamus Brno bude prezentace univerzitních měst. Na premiérovém ročníku se studentům představí slovenská Bratislava pod heslem "Držíme ti miesto". Druhým účastníkem bude domovské Brno, které studenty zve na okružní jízdu městem v opravdové "Šalině".

Pedagogové vítáni

Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude na veletrhu otevřeno Pedagogické centrum. V Pedagogickém centru je připraven speciální program přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra vzdělávání Všem a dalších institucí.

Pro pedagogy je také k dispozici souhrnný informační set o vystavujících školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Systém aktuálně obsahuje přes 750 vzdělávacích institucí a 10.000 studijních programů. 
Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. Volnou vstupenku obdrží každý pedagog po registraci na www.gaudeamus.cz.

Registraci tamtéž doporučujeme také všem studentům. Každý zaregistrovaný student má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti také dostanou Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů. 

Veletrh bude pro veřejnost otevřen 22. až 24. 10. od 8 do 16 hodin
a 25. 10. od 8 do 14 hodin.
Více informací získáte na www.gaudeamus.cz.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše