URBIS SMART CITY FAIR

Translation is not available.

Program Horizon Europe se zaměří také na cirkulární ekonomiku

K řečníkům úvodního bloku se připojil zástupce Generálního ředitelství pro energetiku Evropské komise Mark van Stiphout, který podpořil Brno a další středoevropská města v zavádění chytrých řešení a informoval o přípravách nového programu Horizon Europe pro období 2021 až 2027.

„Je pro mě velkým potěšením být v krásném Brně a na tomto skvělém veletrhu. Je příjemné vidět, jak se ve střední Evropě rozvíjejí projekty Smart City a přenášejí do praxe,“ prohlásil v úvodu Mark van Stiphout. Jako zástupce vedoucího útvaru Nové energetické technologie, inovace a technologie čistého spalování uhlí se ve svém projevu zaměřil na dopady klimatické změny a nutnost urychleně přijmout účinná opatření na ochranu klimatu a snížení globálního oteplování. Evropská unie jako hnací motor environmentálních iniciativ podporuje přeměnu evropského energetického systému a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na energetickém mixu. Mark van Stiphout v této souvislosti zdůraznil, že EU tvoří pouze rámec, který je potřeba naplnit a převést do praxe. „Proto potřebujeme lidi a města, která se zapojí do našich aktivit. Brno hraje v komunitě Smart Cities velmi důležitou roli, protože ukazuje, co je skutečně možné v oblasti využití obnovitelných zdrojů. Je zde vidět, že nejde o něco abstraktního, ale věci se skutečným přínosem,“ doplnil.

Pro budoucnost chytrých měst Mark van Stiphout podtrhl význam integrace různých infrastrukturních a informačních systémů, protože všechno dnes řídí digitální technologie, které jsou například vynikajícím nástrojem pro integraci energie z obnovitelných zdrojů do energetické sítě. Integrace je také odpovědí na otázky vytápění budoucnosti nebo dopravy budoucnosti. Nejde totiž jen o vyšší využívání obnovitelných zdrojů nebo snížení emisí CO2, ale také o komfort v dopravě a celkovou atraktivitu života ve městech. Právě ta může do měst přitáhnout talenty a také soukromý kapitál, bez kterého se rozvoj neobejde.

V závěru zástupce Evropské komise hovořil o aktuálním rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizon 2020 a přípravách na nové programové období 2021-2027 s navazujícím programem Horizon Europe. Vysvětlil, že smyslem programů je síťování, přiblížení lidí z různých částí Evropy, zavádění standardů a sdílení dobré praxe. Vedle energetiky a dopravy se připravovaný program více zaměří na cirkulární ekonomiku a navrhování budov i výrobků s ohledem na jejich cyklus životnosti. Mark van Stiphout současně vyzval všechny posluchače, aby se aktivně zapojili do přípravy rámcového programu Horizon Europe, která se rozběhne v příštích měsících. „Budeme diskutovat o prioritách, ale je jisté, že Smart City bude jednou z nich,“ ujistil Mark van Stiphout, Nakonec pochválil pořadatele veletrhu za dobře odvedenou práci: „Blahopřeji Brnu k organizaci veletrhu. Takových setkání není nikdy dost, protože je potřeba ukazovat dosažený pokrok. Pokračujte v tomto snažení,“ požádal.

More news from the fair trade

06. 06. 2019 URBIS SMART CITY FAIR Tři Zlaté medaile URBIS 2019 pro chytré výrobky

Inovativní kontejner na oděvy TUČŃÁK od společnosti TextilEco, a.s., plánovač tras nové generace pro veřejnou dopravu a mobilitu jako služba s názvem AnyRoute od firmy Umotional s.r.o. a řídicí informační systém RISII od dodavatele Herman systems, s.r.o. a vystavovatele Dopravní...

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše