URBIS SMART CITY FAIR

Translation is not available.

Program Horizon Europe se zaměří také na cirkulární ekonomiku

K řečníkům úvodního bloku se připojil zástupce Generálního ředitelství pro energetiku Evropské komise Mark van Stiphout, který podpořil Brno a další středoevropská města v zavádění chytrých řešení a informoval o přípravách nového programu Horizon Europe pro období 2021 až 2027.

„Je pro mě velkým potěšením být v krásném Brně a na tomto skvělém veletrhu. Je příjemné vidět, jak se ve střední Evropě rozvíjejí projekty Smart City a přenášejí do praxe,“ prohlásil v úvodu Mark van Stiphout. Jako zástupce vedoucího útvaru Nové energetické technologie, inovace a technologie čistého spalování uhlí se ve svém projevu zaměřil na dopady klimatické změny a nutnost urychleně přijmout účinná opatření na ochranu klimatu a snížení globálního oteplování. Evropská unie jako hnací motor environmentálních iniciativ podporuje přeměnu evropského energetického systému a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na energetickém mixu. Mark van Stiphout v této souvislosti zdůraznil, že EU tvoří pouze rámec, který je potřeba naplnit a převést do praxe. „Proto potřebujeme lidi a města, která se zapojí do našich aktivit. Brno hraje v komunitě Smart Cities velmi důležitou roli, protože ukazuje, co je skutečně možné v oblasti využití obnovitelných zdrojů. Je zde vidět, že nejde o něco abstraktního, ale věci se skutečným přínosem,“ doplnil.

Pro budoucnost chytrých měst Mark van Stiphout podtrhl význam integrace různých infrastrukturních a informačních systémů, protože všechno dnes řídí digitální technologie, které jsou například vynikajícím nástrojem pro integraci energie z obnovitelných zdrojů do energetické sítě. Integrace je také odpovědí na otázky vytápění budoucnosti nebo dopravy budoucnosti. Nejde totiž jen o vyšší využívání obnovitelných zdrojů nebo snížení emisí CO2, ale také o komfort v dopravě a celkovou atraktivitu života ve městech. Právě ta může do měst přitáhnout talenty a také soukromý kapitál, bez kterého se rozvoj neobejde.

V závěru zástupce Evropské komise hovořil o aktuálním rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizon 2020 a přípravách na nové programové období 2021-2027 s navazujícím programem Horizon Europe. Vysvětlil, že smyslem programů je síťování, přiblížení lidí z různých částí Evropy, zavádění standardů a sdílení dobré praxe. Vedle energetiky a dopravy se připravovaný program více zaměří na cirkulární ekonomiku a navrhování budov i výrobků s ohledem na jejich cyklus životnosti. Mark van Stiphout současně vyzval všechny posluchače, aby se aktivně zapojili do přípravy rámcového programu Horizon Europe, která se rozběhne v příštích měsících. „Budeme diskutovat o prioritách, ale je jisté, že Smart City bude jednou z nich,“ ujistil Mark van Stiphout, Nakonec pochválil pořadatele veletrhu za dobře odvedenou práci: „Blahopřeji Brnu k organizaci veletrhu. Takových setkání není nikdy dost, protože je potřeba ukazovat dosažený pokrok. Pokračujte v tomto snažení,“ požádal.

More news from the fair trade