Stavební veletrh Brno

Translation is not available.

Stavební veletrh 2020 z pohledu CTI ČR

Cech topenářů a instalatérů České republiky je tradičním odborným partnerem Stavebního veletrhu Brno, který se letos koná od 26. do 29. února na brněnském výstavišti. Na co se můžete těšit?

Stejně jako každý rok je pro návštěvníky připravena přehlídka sortimentu vystavujících firem, tak i atraktivní doprovodný program. Nechybí ani poradenská centra nebo studentské soutěže. V široké nabídce nezůstává pozadu ani Cech topenářů a instalatérů České republiky.

Veletrh se zaměří na vnitřní prostředí budov

Hlavním tématem letošního ročníku Stavebního veletrhu je problematika vnitřního prostředí budov a tepelný komfort, konkrétně pak například zelené střechy a fasády, topení a chlazení nebo větrání. Na své si jistě přijdou jak odborní návštěvníci, tak i zájemci z řad široké veřejnosti. Nabídku produktů jednotlivých vystavovatelů doplní praktické ukázky i zajímavé přednášky. Nebude chybět ani tradičně velmi vyhledávané poradenské centrum CTI ČR, studentské soutěže a ukázky prací učňů pořádaných na podporu řemesel.

Odborný poradenský servis na stánku CTI ČR

Po celou dobu konání veletrhu se mohou návštěvníci zastavit na stánek Cechu topenářů pro dobrou radu. Poradenství je poskytováno zdarma renomovanými členy a partnery cechu, kteří se zaměří například na problematiku vytápění, voda-kanalizace, plyn, vzduchotechnika, obnovitelné zdroje a energetika. Jaké bývají nejčastější otázky? Každoročně se návštěvníci ptají na dobrou radu s výměnou topných zdrojů v domácnosti, na novinky v oblasti využití obnovitelných energií, snižování energetické náročnosti provozu budov, montáží jednotlivých komponentů, řešení netěsnosti nebo s výběrem instalačních materiálů.

Poradenství však není zaměřeno pouze na teoretické otázky. Ve dnech 26., 28. a 29. února bude naopak zaměřeno více než prakticky – budou představeny ukázky nových postupů v oblasti servisních činností s cílem razantního snížení čekací doby na servisní zásah a tím i na zlepšení služby technické podpory. Základ je v online komunikaci technika na místě závady s expertem. Ten může z jedné centrály pomáhat mnoha méně zkušeným kolegům. Tento postup diagnostiky závady prostřednictvím speciálních brýlí dokáže snadno odhalit skutečnou příčinu. Dochází tak k úsporám nejen finančních nákladů, ale i časových.

Poradenské centrum naleznete na stánku číslo 106 v pavilonu V.

Podpora řemesel a učňovského školství

Cech topenářů a instalatérů ČR dlouhodobě upozorňuje na nutnost podpory řemesel a učňovského školství vůbec. Ani tato problematika nemůže tedy chybět v doprovodném programu veletrhu. A to hned v několika rovinách – zaměřených jak na studenty, odborné pracovníky škol, tak i veřejnost.

Budoucí instalatéři (žáci 3. ročníku) budou soutěžit v odborných dovednostech v již 23. ročníku finále soutěže odborných dovedností Učeň instalatér, která je zařazena do projektu České ručičky. Přijďte se přesvědčit o odborné zdatnosti soutěžících ve dnech 26.–27. 2. do historického pavilonu A2. Tato mezinárodní soutěž se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Hospodářské komory ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Cechu topenářů a instalatérů České republiky, odborného internetového portálu TZB-Info.cz., Vysokého učení technického Brno. Hlavní organizátor Ing. Andrzej Bartoś, ředitel Střední školy polytechnické, Brno, Jílová, předseda sekce Vzdělávání CTI ČR.

V letošním roce nově je do doprovodného programu zařazena také ukázka projektu pro výuku oborů technických zařízení budov společnosti ESL, a. s. Tento výukový systém „INVYSYS“ představuje možnosti  spojení teoretické výuky, praktického nácviku manuálních dovedností, digitálních technologií,  ale i  moderních prvků TZB včetně měření a regulace. Na své si přijdou nejenom žáci, ale i odborná i široká veřejnost.

Čtvrtek je již tradičně věnován návštěvám studentů a učňů, proto na ně myslí také doprovodný program veletrhu. Na stánku CTI ČR je pro školy připraven soutěž o věcné ceny Dobrodružství s řemeslem se zaměřením na odbornost topenářského a instalatérského řemesla.

Tradiční součástí je také setkání ředitelů a odborných učitelů škol vyučujících obor TZB, MIEZ a INSTALATÉR, které se uskuteční v pátek 28. února. Účastníci mají jedinečnou možnost výměny zkušeností a předání potřebných informací.

Slavnostní program Stavebního veletrhu

V rámci programu je připraveno také několik slavnostních setkání – prvním z nich, které se uskuteční hned první den veletrhu při jeho slavnostním večerním zahájení – je udílení Výročních topenářských cen a instalatérských cen a uznání, které je udělováno firmám, institucím a osobám za inovace v oboru topenářství v České republice. Neméně slavnostní chvíle se koná v Rotundě pavilonu A 28. 2., kdy zde budou vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2020.

Program na podiu v pavilonu V

Přímo na ploše v pavilonu V je pro návštěvníky připraven kvalitní doprovodný program. Na své si přijdou jak odborníci, tak i zájemci z řad široké veřejnosti. Čtvrtek je již tradičně připraven pod taktovkou CTI ČR a v letošním roce se zaměří na problematiku ekologických a úsporných systémů technického zařízení budov.

Program odstartuje v 11 hodin přednáškou zaměřenou na problematiku Ostrovních domů, domů bez napojení na kanalizaci. Této problematice se bude věnovat Ing. Karel Plotěný jednatel firmy ASIO, spol. s r.o. zástupce vedoucího ve skupinách EOV a ČAO, člen CTI ČR. V 11.45 pak Czech Energy Team připravil přednášku s názvem Výhodná domácí střešní elektrárna. Ve 12.30 se dozvíme od pana Ing. Jaroslav Šuravského, jednatele S-Power Energies, s. r. o., že firmám už se fotovoltaika vyplatí i bez dotací. V 13.00 hodin pokračuje doprovodný program přednáškou o využití srážkových vod. Tohoto tématu se ujme pan Ing. Karel Plotěný. Hana Londinová, energetický specialista, členka prezidia CTI ČR a Robert Cambal jednatel spol. MAXECO, s.r.o. se zaměří ve 14.00 na výhody Elektrické vytápění. Ve 14.45 pokračuje doprovodný program přednáškou pana Ing. Josef Slováček, jednatele spol. TERMO KOMFORT s.r.o., sekce OZE CTI ČR zaměřenou na Tepelná čerpadla v teorii a praxi. Poslední přednáška čtvrteční doprovodného programu startuje v 15.30 a zaměří se na Rekuperace pro zdravé bydlení. Téma představí Ing. Josef Slováček, jednatel spol. TERMO KOMFORT s.r.o., sekce OZE CTI ČR.

More news from the fair trade

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše